Algoritmizácia a programovanie KOMBI

B201APR  prezenční 2/2 KZ  kombinovaní 16/0 KZ

Otázky na skúšku 31.8.2012 TU

Stretnutie : 5.5.   Algoritmizace a programování  4x 4h (14:00-17:10)

Stretnutie : 29.4. Algoritmizace a programování  3x 4h (9:00-12:10)

MODEL BOM : príklady z kap.9 sú na FTP : /PREDMETY Leto 2012/APRext/120429 Vyucba/120429 APRkombi Priklady Kapitola09.zip

MODEL DOM : príklady z kap.10 sú na FTP : /PREDMETY Leto 2012/APRext/120429 Vyucba/ 120429 APRkombi Priklady Kapitola10.zip

hovorím http://www.w3.org/standards/webdesign/

Stretnutie : 28.4. Algoritmizace a programování  2x 4h (14:00-17:10)

adresár na FTP : 0:/PREDMETY Leto 2012/APRext/120428 Vyucba/

príklady z kap.7 sú na FTP : 120428 APRkombi Priklady Kapitola07.zip

príklady z kap.8 sú na FTP :120428 APRkombi Priklady Kapitola08.zip

Stretnutie : 25.3. Algoritmizace a programování  1x 4h (9:00-12:10)

  • prešli sme kap.1-kap.6 , skončili sme cyklom FOR

 

Cieľ predmetu :

  • 1. Získať základy algoritmického myslenia a naučiť sa základné algoritmy a ich zápis v programovacom jazyku
  • 2. Naučiť sa základy programovania na klientskej strane web-u (jazyk JavaScript)

Podmienky získania klasifikovaného zápočtu :

  • teoretická časť : písomná skúška – test na  otázky z predmetu, zoznam otázok je na konci každej kapitoly  – odpovede na cvičenia sú v súbore SUEHRING_2008_Klic_ke_cvicenim .PDF .
  • praktická časť : vytvoriť podstránku svojej www  stránky na szm venovanú predmetu APR tak aby tam boli všetky algoritmy ako sú na http://www.juraj.pancik.szm.com/APR/index.html
  • povinná účasť na cvičeniach (nesmie byť neospravedlnená absencia), musí byť písomné ospravedlnenie, vyučujúci si ho odloží.3. Podmienkou ukončenia predmetu  je teda 100 percentná účasť na cvičeniach, v prípade neúčasti sa vyžaduje email alebo potvrdenie. Pri viac ako dvoch ospravedlnených absenciách študent vypracuje dodatočné seminárne práce

Literatúra a zdroje :

  • 1. Pšenčíková, 2009 FTP : PANCIK_AR1112\KNIHY\SKEN PSENCIKOVA 2009\
  • 2. Suehring ,2008  FTP :  PANCIK_AR1112\KNIHY\SKEN SUEHRING JavaScript 2008\
  • 3. Hotové riešenia zápisu algoritmov a výučby z roku 201/2011 FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\APR\Repozitar\