BC SOJKOVÁ Ivana (PREZ)

140127 email konzultacia (140127 BP_SOJKOVA.zip)
– intenetove zdroje u obrazkov a tabuliek zaradit do bibliografickeho zoznamu a tym sa na
ne odvolavat ako napr. Zdroj: (Google, 2012)
– suhlasim s vytlacenim a odovzdanim na prvy kontakt – nasledne zapisem zapocet

140114 konzulatcia (141014 Prvá časť_Sojková.docx)
– cislovanie nezodpoveda smernici bivs – vid vzory (nemoze byt 1, a, i,ii …)
– doplnit do obsahu uvod a zaver (necislovany)
– dodrzat spravny popis obrazkov atabuliek (nemusia byt prekrelsene a )
-prezrite si aj moje pripomienky k inym parcam a ich verziam

131212  konzulatcia  (131212 BC_Sojková.docx)

 • suhlasim so zaslanym obsahom

131024 pozn.

131023 SKYPE konzultácia : 

 • prešli sme zadanie bc práce (viď. nižšie) a vzájomne si odsúhlasili hlavne rozsah a hĺbku riešenia 3. časti a aj možné zmeny v zadaní
 • spoločne konštatujeme že ako vhodná kniha pre 3. praktickú časť môže byť  aj kniha : http://www.it-ebooks.info/book/143/ (visualizing_data.pdf, 131023 Knihy na vizualizaciu udajov a Processing\)
 • ďalšie knihy :
  • výborná kniha o dashboardoch  http://www.it-ebooks.info/book/1481/ ( information_dashboard_design.pdf, 131023 Knihy na vizualizaciu udajov a Processing)
  • kniha o slajdoch http://www.it-ebooks.info/book/428/ (slideology.pdf, 131023 Knihy na vizualizaciu udajov a Processing)
  • kniha o vizualizácii – prehľad technológií so zameraním na MIcrosoft   http://www.it-ebooks.info/book/2580/ (visual_intelligence.pdf, 131023 Knihy na vizualizaciu udajov a Processing)
  • kniha POUR,2008, kap. analytické aplikace (je tam časť venovaná BI a dashboardom a produktom )
  • kniha o open source reporting nástroji http://www.it-ebooks.info/book/2617/ (BIRT- A Field Guide, 3rd Edition.pdf, 131023 Knihy na vizualizaciu udajov a Processing )
 • ako prvý krok bude formovanie podrobného obsahu a rozsahu Bc práce v termíne do konca novembra 2013 – zašlem návrh
 • tvorba obsahu pomocou zobrazenia osnovy (WORD)
 • možnosť konzultácií v BIVŠ BB o 16,00-16,15 :  štvrtok

131027  Hrubý návrh obsahu

 • Uvod
 1. Vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti
  1. spôsoby vizuálnej prezentácie údajov
  2. technická analýza a opis rôznych typov grafov
  3. reporting a business intelligence
  4. aplikácie slúžiace na prezentáciu údajov a realizáciu dashboardov
   • (Excel, Microsoft Crystal Reports, SAP business objects – vid POUR,2008)
 2. Analytická časť
  1.  programovací jazyk Processing,
  2. vizualizačné techniky prezentácie údajov a realizácie grafov
   • (v Processingu pre oblasť financií)
 3. Prípadové štúdie :
  1.  návrh obsahu a realizácie výučby Processingu na Bankovním institutu Praha,v.š.
   • so zameraním na jeho aplikácie vo financiách    (tu bude možná zmena  smerom k vizualizácii a graf. zobrazením údajov napr. štatistického úradu SR ) 
 • Záver

 

ZADANIE BC SOJKOVÁ – 131023 elektronicky zaslané na študijné (prostredníctvom dr. Kanderovej)

Přesný název práce (max. 80 znaků):  Vizualizácia údajov s využitím jazyka Processing                       

Název anglicky (max. 80 znaků): Data visualisation with Processing

 Cíl práce (max. tři řádky):

Hlavným cieľom práce je opísať programovací jazyk a prostredie Processing a overiť možnosti a techniky vizualizácie údajov prostredníctvom tohto nástroja.  Čiastkovým cieľom je overenie metód vizualizácie údajov rôznymi typmi grafov a prezentácií vo financiách, ktoré sú realizovateľné pomocou Processingu.

Osnova práce:

 1. Teoretická časť : spôsoby vizuálnej prezentácie údajov a opis rôznych typov grafov, reporting a business intelligence,  aplikácie slúžiace na prezentáciu údajov a realizáciu dashboardov
 2. Analytická časť :  programovací jazyk Processing, vizualizačné techniky prezentácie údajov a realizácie grafov v Processingu pre oblasť financií
 3. Prípadové štúdie :  návrh obsahu a realizácie výučby Processingu na Bankovním institutu Praha,v.š. so zameraním na jeho aplikácie vo financiách    (tu bude možná zmena  smerom k vizualizácii a graf. zobrazením údajov napr. štatistického úradu SR )