Bezpečnost podnikání a ochrana dat KOMBI

Skúška (písomný test) bude  14.4.2012 počas výučby Plánovaní a řízeni proejktu IS II

3. stretnutie 31.3.2012 (4h)

 

2. stretnutie 23.3.2012 (4h)

1. stretnutie 10.3.2012 (4h)

Venujeme sa analytickej časti bakalárskej práce http://www.drpancik.sk/vyucba-leto-2012/zaverecne-prace/bakalarske-zaverecne-prace-kombi/

Študijné povinnosti :

1. Seminárna práca z teórie – zápočet spracovanie seminárnej práce k zadanej téme v rozumnom rozsahu zo zadanej témy (hlavný zdroj je kniha DOUCEK, 2008) a vypracovanie 10-15 otvorených otázok s odpoveďami (seminárna práca osvetlí testové otázky). Text seminárne práce obsahuje vysvetlenie správnej odpovede (odpovedí) z testu na konci seminárnej práce.  Splniť požiadavky na normu BIVŠ čo sa týka úparvy seminárnych prác.

2. Aktívna účasť na seminároch – zápočet (nesmie byť neospravedlnená absencia) s tým, že ku každej téme semináru si každý vymyslí jednu otvorenú otázku – otázka môže byť širšia ako text v knihe

3. Písomná skúška z otázok vypracovaných na seminároch (0:/PREDMETY Leto 2012/BPOD/StudWork/)

Literatúra :

Pridelenie seminárnych prác :