3. Bc. ITAM Seminár k seminárnej práci Leto2014 Kombi

8.3.2014 3.Bc IT Zápis zo seminára k BCP

 • prešli sme proces obhajoby, prípravu na ňu, aké role sú vedúceho, oponenta, komisie,
 • prešli sme spôsob odovzdania 3 prác + 1 dvd s bc prácou, originál + 2 kópie, podľa toho kde sa nachádza originaál zadania
 • výzva : súčasťou aj priebežných verzií práce musí byť zadanie bc práce
 • ako priložiť elektronické prílohy na dvd  a ako urobiť ich zoznam
 • ako formulovať úvod : predmet, hlavný cieľ, navigácia po jednotlivých kapitolách (rozsah : 1 strana )
 • ako formulovať záver : predmet práce, navigácia po jednotlivých čiastkových cieľoch a kde v práci boli splnené (v ktorej kapitole), konštatovanie o splnení hl cieľa práce, konštatovanie o prekročení cieľov, náčrt pokračovania (rozsah : 1 strana )
 • ako písať a kde tzv. navigačný text : má pomôcť oponentovi, že v nasledovnom texte sa spomenie to čo súvisí so zadaním
 • po prestávke :
 • prezentácia na obhajobe s prípadnou ukážkou
 • ako formulovať abstrakt : trpný rod, bez odrážok, predmet, hl. cieľ a čiastkové ciele záverečnej práce, 200 slov
 • kontrola plagiátov (“vajcová kontrola” napísaného textu pomocou úschovne)
 •  otázky na štátnice

7.3.2014

 • výsledok hodnotenia 2. kontroly konceptu záverečných prác nájdete : 0:/PREDMETY Leto 2014/Vedenie_zaverecnych_prac/AGENDA/ v súbore 140307 BP_DP_doc  Pančík Hodnotiaca tabulka koncept ZP.xlsx