Organizační a info strategie, KOMBI

B201OIS 2/1 z,Zk || 20/4 z,ZK

 

6. stretnutie 27.4.2012   Organizační a informační strategie  6x 4h (15:00-18:10) 

 • PREDNÁŠKA : WEMPENkap.10(tabuľky)-13 (bloky), skúsli sme Firebug a ladenie kódu HTML a CSS (príklad : viď…13Bloky\_Reseni\). Ozrejmili sme si funkciu príkazu charset (značka meta) (konkrétne  charset=windows-1250)
 • CVIČENIE :
 • AGENDA : Každý zváži možnosť externého vedúceho BC práce (viď. FTP 0:/PREDMETY Leto 2012/Planovane zaverecne prace AR 2012_13/AGENDA/) , súbor : 120427 TEMY ZP AR_12_13.xlsx . Potvrdí sa o týždeň – nezabudnúť.  
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

5. stretnutie 25.3.2012   Organizační a informační strategie  5x 4h (12:20-15:30) OK U4 12:20:00 15:30:00

 • PREDNÁŠKA :  programovali sme v JS

3. a 4. stretnutie  17.3.2012   Organizační a informační strategie 8h U4 

 • PREDNÁŠKA :
  • aj WYSIWYG editor a aj templates je možné použiť vo vlastnej www stránke
  • bavíme sa o tempaltoch a o tom ako sa dajú dobre študovať v KompoZer-i (http://www.freewebtemplates.com/) – KompoZer umožní analyzovať CSS
  • stiahli sme si KompoZer Portable – treba si stiahnuť SK verziu lebo je problém s kódovaním
  • WYSIWYG editory http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTML_editors
  • kap.9 obrázky a grafika
  • kap.8 CSS a odstavce,
  • analyzujeme web stránku štatistického úradu – predbežné volebné výsledky (na FTP 0:/PREDMETY Leto 2012/OIS/120314 Vyucba SEM5/120310 VOLBY NR SR SU SR/) – viď. http://www.volbysr.sk/priebezne/tab_Pv_sk.html
  • kap.7 úvod do CSS (http://www.w3.org/Style/CSS/)
  • programovanie hypertextových odkazov kap.5 FTP : 0:/PREDMETY Leto 2012/OISext/120317 Vyucba OISext/
  • bavíme sa o dodoles a kóde ako sa robia, refaktoring kódu, design patterns,
  • WEMPEN dokončenie knihy , novinky v HTML ver.5 a CSS ver.3
 • CVIČENIE :
 • AGENDA : témy na Bc práce
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

17.3.2012   Organizační a informační strategie  3x 4h (8:00-11:10) OK U4 8:00:00 11:10:00

2. stretnutie 16.3.2012   Organizační a informační strategie  2x 4h (15:00-18:10) OK U7 15:00:00 18:10:00

 • PREDNÁŠKA : WEMPEN kap.5,6,7
 • CVIČENIE : opakovať prácu s FTP a WWW serverom,zopakovať cvičenia kap.3 a  kap.4
 • AGENDA : témy na Bc práce
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

1. stretnutie Organizační a informační strategie  1x 4h (14:00-17:10) OK U4 14:00:00 17:10:00

 • PREDNÁŠKA : úvod do predmetu WEMPEN stručná história IBM PC XT, výroby PC v BB , história HTML
 • CVIČENIE :
 • AGENDA : podmienky ukončenia predmetu, témy na Bc práce
 • ÚLOHA :
  •  prečítať si kap.1, kap.2, kap.3 WEMPEN a urobiť cvičenia
  •  nainštalovať si PSPAD,
  •  Pančík : ako je to so značkou meta a vôbec so SEO a HTML značkami,
  •  nainštalovať si doma FTP klient FtpZilla a odskúšať ho,
  •  všetci pošlú email s predmetom OISext_Priezvisko_Meno , v texte bude len URL Vašej stránky na szm, tam budeme vešať Vaše domáce úlohy
 • NABUDÚCE : dokončíme cvičenia z kap.3, kap.4.,

Podmienky ukončenia predmetu :

1. Skúška :  uzavreté otázky –  budú generované z knihy Wempen kde na konci každej kapitoly je časť (podkapitola) “Dôležité poznámky”.  z kap. 1.- 14. – podmienka na pripustenie ku skúške je zápočet – splnenie na podmienok na zápočet

2. Zápočet :

 • Podmienky sú uvedené v  viď.  Podmienky udelenia zápočtu
 • Podmienkou ukončenia predmetu  je aj 100 percentná účasť na výučbe, v prípade neúčasti sa vyžaduje email alebo potvrdenie. Pri viac ako dvoch ospravedlnených absenciách študent vypracuje dodatočné seminárne práce

Literatúra :