Správa a řízení IS – príprava na bakalárske ŠZS Leto 2012

Stretnutie 24.3. 2012 :

 1. predmet SRIS :   Na FTP som vložill vypracované okruhy na ŠZS 0:/PREDMETY Leto 2012/Priprava_BC_SZS_Leto2012/Správa a řízení IS/120312 SeminarkyOIS_AR10_11/ (boli vypracované v rámci predemtu OIS)
 2. špecializácia Manažér projektov IS : do budúceho stretnutia vyrobím, podstránku (sobota o 8,00)
 3. predmet SRIS : Ing. Gecovič dostane prístup na FTP aby tam mohol vložiť vypracované okruhy na ŠZS z predmetu SRIS

Stretnutie 17.3. 2012 :

 1. Adresár so súbormi k tomuto predmetu je na FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\Správa a řízení IS\
 2. Otázky na ŠZS z tohoto predmetu sú v súbore IT_ITaM.zip na FTP PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\AGENDA\
 3. História :
  • Vypracované okruhy na ŠZS na predmet SRIS z AR 2009-2010 sa nachádzajú (FTP : PREDMETY\SYM\Okruhy_SpravaRizeniIS_2011\VYPRACOVANE_OKRUHY\):
  • odporúčam učiť sa na SRIS na IS1: z AR 09/10 :   090823 BIVS SZS  SRIS_Brun_Branislav.rar
  • odporúčam učiť sa na SRIS na IS1: z AR 10 /11 :090630_KUCEJ_SZS_okruhy_komplet.zip
  • z AR 10/11 :090823 BIVS SZS SRIS TRETIE KOLO FINAL.ZIP
  • z AR 10/11 adresár : Vypracovane okruhy SRIS  AR2009 2010 (Pančík)
  • Dobre urobená téma : “safe mód” ZSI_Dobrota_Martin_Informacna architektura.zip
 4. Úloha na nasledujúce stretnutie k predmetu na ŠZS SRIS: zistiť úplnosť príprav v adresároch a Pančík kde sa nachádzajú seminárne práce z predmetu OIS2 v Leto 2011

 

Zoznam otázok na ŠZS  Leto 2012:

 1. Informační systém typu ERP, vrstvy jeho architektury a jeho součásti. Jiné typy systémů pro plánování zdrojů. Významu ERP pro řízení podniku. Role a činnosti správy ERP.
 2. Řízení informačních služeb v bance. Pozice a struktura útvaru IT, obvyklé pracovní role
  a činnosti v útvarech IT. DWH a proces jeho správy. Data-marts.
 3. Přínosy a náklady využívání IT v podniku, efektivnost IS, řízení kvality IT. Důvody zavádění metrik z hlediska řízení IT, typy metrik; tvorba kriterií a technik pro jejich hodnocení.
 4. Metoda BSC (Balanced Score Cards) a její uplatnění pro řízení strategie a výkonnosti podniku nebo útvaru IT, včetně důsledků na efektivnost IS.
 5. Outsourcing vývoje a provozu IS/IT. Přínosy, problémy, trendy. Up-sourcing, in-sourcing, zjednodušený a transformační koncept outsourcingu. Cenový model outsourcingu.
 6. Trend poskytování software, infrastruktury, platformy a aplikace jako služby. Související zkratky. Důsledky pro jejich správu a řízení.
 7. Virtualizace serverů a pracovních stanic. Smysl, efekty při správě a řízení, nástroje.
 8. Organizace výběrového řízení na dodávku IS/IT, jeho cíle, metodika a fáze provádění. Související legislativa.
 9. Popis, analýza a modelování podnikových procesů, vztah k řízení podniku. Typický postup při BPM.
 10. Knihovna ITIL – charakteristika jejího obsahu z pohledu řízení služeb IS/IT, historický vývoj, rozsah popisu, úrovně certifikací osob.
 11. Struktura metodického rámce ITIL verze 2.
 12. Procesy doručení služeb (Service Delivery) metodického rámce ITIL verze 2.
 13. Procesy provozu služeb (Service Support) metodického rámce ITIL verze 2.
 14. Struktura metodického rámce ITIL verze 3. Odlišnosti oproti verzi 2.
 15. Charakteristika nástrojů pro správu a řízení IS od vybraných výrobců SW z hlediska jejich podpory při uplatňování standardu ITIL v jednotlivých fázích životního cyklu IS.
 16. Normy ISO důležité pro práci na řídící pozici v oblasti IT.
 17. Standard CobiT – popis rozsahu, struktury a určení. Princip hierarchizace a mapování cílů. Význam zkratek ISACA; CISA, CISM, CGEIT, CRISC.
 18. Standard „Val IT“ – popis rozsahu, struktury a určení. Pojem „IT governance“.
 19. Standard „Risk IT“ – popis rozsahu, struktury a určení. Pojem „IT governance“. Charakteristika rizik v oblasti IT a jejich řízení. Operační rizika, bazilejské dohody.
 20. Legislativa spojená s tvorbou IS a ochranou dat, důsledků nedodržování zákonů při provozování IT v podniku. Počítačová etika.