Techniky a CASE nástroje vývoja PREZ Leto2013

 • Prednášky z predmetu M201TCN budú prebiehať každý pondelok 14,15-15,45 na U6 namiesto predmetu M201MZI
 • Končíme : kontrolovaný zápočet
 • Adresár predmetu : FTP: PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN\

SEM12  29.4.2013, stretnutie k zápočtu z diplomového semináru   

 • prezentácia študentov k predmetu diplomový seminár  – viď http://www.drpancik.sk/vyucba-leto-2013/prezencne-studium-leto-2013/diplomovy-seminar-prez-leto-2013/

SEM11, 22.4. 2013

 • CASE EA : generovanie  šablóny kódu pre projekt ATM – ukážky

SEM10, 15.4. 2013

 • prednáška : DEITEL,kap.13, projekt ATM terminál  –  C#
 • ATMCase Study – DEITEL Csharp ch31.zip
SEM9, 8.4. 2013
 • prednáška : DEITEL,kap.13, projekt ATM terminál  –  class ATM, …… . Nabudúce dokončiť class Bankdatabase a Account.

SEM8, 1.4. 2013

 • velkonočný pondelok

SEM7, 26.3. 2013

 • prednáška : DEITEL,kap.13, projekt ATM terminál – popis JAVA kódu po kap.13.4 ATM Prípadová štúdia implementácie –  class ATM, …… . Nabudúce dokončiť class Bankdatabase a Account.

SEM6, 20.3. 2013

 • prednáška : DEITEL,kap.13, projekt ATM terminál – Prípadová štúdia implementácie – začali sme analyzovať kód metódy performTransactions() z class ATM.
 • cvičenie : 
  • prešli sme zoznam služieb Google wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Google_products
  •  uvažujeme o službách Google Apps a ich kastomizácii  (napr. spreadshet ) a ich využití v malom podniku, Google Script: Enterprise Application Essentials, Adding Functionality to Your Google Apps,Oreilly, 2012 (http://it-ebooks.info/book/633/)
  •  uvažujeme o téme programovanie CLOUD-u Google Apps Engine v PYTHON-e a o využití na vizualizáciu a spracovanie veľkých objemov údajov  na báze Google Apps Engine (použiť jazyka PYTHON) viď kniha Code in the Cloud Programming Google AppEngine (http://it-ebooks.info/book/10/) vyd. Oreilly 2011
 • prednáška :
  •  DEITEL,kap.13, projekt ATM terminál – popis JAVA kódu po kap.13.4 ATM Prípadová štúdia implementácie – začali sme analyzovať kód metódy performTransactions() z class ATM. Nabudúce dokončiť.
  • hovoríme o cloud computingu a spracovanie údajov veľkých objemov údajov v PYTHON-e  , viď. http://continuum.io/index.html a DARPA projekt http://www.darpa.mil/Our_Work/I2O/Programs/XDATA.aspx
 • cvičenie : 
  • prejedeme si knihy o JAVA od IVOR AHORTON

SEM5, 13.3. 2013

 • prednáška : DEITEL,kap.12, projekt ATM terminál – dokončenie (130311 DEITEL kap.12 ATM ver.A.pptx)
 • cvičenie : 
  • prednáška o GOOGLE APP ENGINE a PYTHON-e  (130311 Prednaska GOOGLE CLOUD PYTHON.pptx , pozrie5 si video :
   ¢VIDEO  5 min Quick start :—http://www.youtube.com/watch?v=bfgO-LXGpTM ; pozrieť si www stránku : development Websitedevelopers.google.com/appengine )

SEM4, 4.3. 2013

 • prednáška : DEITEL,kap.12, projekt ATM terminál –  model tried, vyhľadávanie atribútov a operácií  – DEITEL,kap.12, slajdy 130304 DEITEL kap.12 ATM ver.A.pptx
 • cvičenie : 
  • kniha o JAVA : programmers_guide_to_java_scjp_certification_3rd_edition 2009.pdf , 0:/KNIHY 3/130228 TOP JAVA TUTORIALS AND Comments/
   • ide o certifikačný kurz jazyka JAVA – veľmi podrobný so stovkami príkladov  – doplňuje knihu SCHILDT : JAVA7 ,ktorú sme prešli – rozširuje ju
  • kniha o JAVA : flazx-Java-The-Complete-Reference-8th-Edition-0071606300.zip , 0:/KNIHY/121023 Java-The-Complete-Reference-8th-Edition 2011/
   • tu je to zasa zhustený SCHILDT JAVA 7 opak prístupu v predcvhádzajúcej knihe

SEM3, 25.2. 2013

 • prednáška : DEITEL,kap.12, projekt ATM terminál -dokument správa požiadaviek , slajdy 130304 DEITEL kap.12 ATM ver.A.pptx
 • cvičenie : JAVA7, kap. 15 knižnica SWING
 • úloha :
  • samostatne si nainštalovať doma SW EA, preštudovať si z manuálu čo je to PIM a PDM
  • dopozerať video o requirements modelling : http://www.sparxsystems.com.au/resources/demos/requirements-management/requirements-modeling.htm
  • teória čo sú požiadavky je napr. v Kanisovej , ZP BC POLÁKOVÁ (0:/KNIHY/111014 Zaverecne prace/BC POLAKOVA/)
  • WIEGERS, 2008 : 0:/KNIHY/SKEN WIEGERS 2008 Pozadavky na software/
SEM2, 18.2. 2013 
 • prednáška : správa požiadaviek, dokument pitevňa P5_dfs_Evidencia_pitiev_v1.doc
 • cvičenie : JAVA7, kap. 14 Applety – udalosti
 • úloha :

SEM1, 11.2. 2013 

 • prednáška : prednáška o knihe PMP (Project Management Professional), Výukový průvodce přípravou na zkoušku, Kim Heldman  ·  Vydavateľstvo: Computer Press, 2013  \KNIHY 3\130211 PMP_Heldman_2013\ – prešli sme prvú kapitolu
 • cvičenie : JAVA7, kap. 14 Applety
 • úloha :
Cieľ predmetu : naučiť sa robiť z využitím jazyka UML objektovo orientovanú analýzu informačného systému a využiť pri tom v SK štandardný CASE nástroj. Prehĺbiť si vedomosti z UML.
 • Ukončenie predmetu – klasifikovaný zápočet :
  • seminárna práca , 100 bodov  – spracovanie projektu ATM terminálu (Deitel kap.12,13) do podoby projektu v Enterprise Architect (netreba Word seminárnu prácu)
   1. Seminárnu prácu v podobe súboru Enterprise Architect   *.eap,   zazipovať, zip nazvať TCN_Priezvisko_Meno.zip, poslať ho emailom s predmetom TCN_Priezvisko_Meno. 
   2. Modely v EA: požiadavky, Business process model , UML, Uses Case, doplníme ….
   3. Seminárna práca bude uverejnená na FTP v adresári:     PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN\M201TCN_StudWork_Leto2013\
   4. Termín zaslania seminárnej práce :  najneskôr deň pred skúškou
  • seminárna práca bude obsahovať :  model požiadaviek, procesný model, UML Case Diagram, …. , Platform Independent Model (PIM), Platform Dependent Model (PDM) – pre JAVA alebo C#
   1. písomná skúška doskúšanie k seminárnej práci  (podmienka je odovzdať seminárnu prácu  v podobe projektu v podobe  Enterprise Architect  – netreba Word seminárnu prácu).
 • Literatúra :
 • Adresár predmetu : FTP: PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN\
  1. KANISOVÁ -MULLER : KNIHA_KANISOVA_MULLER_UML_srozumitelne , FTP : \KNIHY 2\KNIHA_KANISOVA_MULLER_UML_srozumitelne\
  2. ARLOW : UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací 2008,   FTP :  KNIHY 2\KNIHA_ARLOW_UML2\
  3. SCHMULLER : Myslíme v UML ., FTP : \KNIHY 2\KNIHA_SCHMULLER MYSLIME V UML\
  4. FOWLER : UML Distieled, FTP : PANCIK_AR1112\KNIHY\101117 KNIHA FOWLER UML DISTILED\
  5. Inštalácia EA  : FTP :/INSTALL 2/091007 INSTALL ENTERPRISE ARCHITECT/
  6. Preklad Deitel kap.12 a kap.13  : DEITEL_kap.12-13_KOMPLET_Preklad_Michnac_Patrik.zip,PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_KOMBI_SME\
  7. vzorové záverečné práce : DP STRAŇÁK
  8. vzorová analýza pre prípadu pužitia (UC) analýza pitevne FTP :0:/PREDMETY Zima 2012/3.BC.IT_KOMBI_LM_ADM/MATERIALY/ subor P5_dfs_Evidencia_pitiev_v1.doc
  9. Vzorova analyza projektu rozoberaneho v Kanisovej je v  EA urobena Stranakom (TCN_VZOR_Stranak_Slavomir.zip, adresar FTP : PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN\)

 

Literatúra  k EA na webe : 

 1. stránka EA : http://www.sparxsystems.com.au/
 2. podstránka zameraná na UML2 :  http://www.sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/index.html
 3. inštruktážne videá a dokumentácia k týmto CASE nástrojom
 4. http://www.sparxsystems.com.au/resources/demos/index.html
 5. základné video k nástroju http://www.sparxsystems.com.au/resources/demos/eaoverview/index.html
 6. video k basic UC :http://www.sparxsystems.com.au/resources/demos/basicusecase/TO_20070418%20Basic%20Use%20Case.htm
 7. video k sequenčným diagramom :http://www.sparxsystems.com.au/resources/demos/sequence/Sequence_diagram.htm