Správa a řízení informačních systémů LÉTO 2018

Správa a řízení informačních systémů B101SRI 2/1 z,Zk || 20/4 z,Zk, 5 kreditů

 • 6. Sobota 21.4.2018 8:00-11:15 B101SRI/31 NAR305,CV cviceni
 • Písemka s otevřenými  otázkami a otevřenými odpovědmi  – otázky budou vybrány  z otevřených otázek na SZS
 • Predtermín :  Sobota 21.4.2018 po  8:30-11:15  NAR305, – prosim prihlaste sa na tuto skusku v IS BIVS 
 • Pred skúškou treba odovzdať  semestrálnu prácu elektronickou formou tak, ako je uvedené v popise nizsie

 

 • 5. Patek 20.4.2018 16:45-20:00 B101SRI/21 NAR305,P přednáška

 

 • 4. Sobota 14.4.2018 15:45-19:15 B101SRI/21 NAR305,P přednáška
 •  5. Analyza referencneho rocnika pre pripravu na SZS
 • adresar: ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\\Materialy_core\Statnice Leto 2012\StatniceBC2012\
 • 5.1
 • — subor [1] obsahuje otazku:
 • 2. Elektronický podpis
 • a. Vysvětlete princip fungování elektronického podpisu.
 • b. Popište funkci certifikační autority, jmenujte existující CA (CZ, zahraniční), objasněte legislativní
 • rámec Evropského parlamentu.
 • c. Vysvětlete rozdíl mezi soukromým a veřejným klíčem a jejich vzájemnou vazbu, HASH funkci.
 • — otazka je aj v subore [2] a okruh je [3]
 • [1]..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\\Materialy_core\Statnice Leto 2012\StatniceBC2012\@Zaklady-informatiky.pdf
 • [2] ..\ITaM_spec_MIS.doc
 • [3] ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\\Materialy_core\Statnice Leto 2012\StatniceBC2012\ZIM\ZIM_2_El_podpis.docx
 • 5.2 Vypracovane otazky na Podnikova ekonomie
 • — \ZZZ_BIVS Praha Leto2017\\Materialy_core\Statnice Leto 2012\Priprava_MGR_SZS_Leto2012\Podniková ekonomika\110530 SZS ITaM Otazky Podnikova ekonomika STRANAK.rar
 • 3. Sobota 7.4.2018 15:45-19:15 B101SRI/21 NAR305,P přednáška
 •  1. VYCHODISKOVY MATERIAL :
 • Od 7. unora 2017 mame okruhy na BcSZS
 • — c:\Users\jpancik\Downloads\170211 STUDIUM BC\ITaM_spec_MIS.doc
 • — c:\Users\jpancik\Downloads\170211 STUDIUM BC\ITaM_spec_MPIS.doc
 • — c:\Users\jpancik\Downloads\170211 STUDIUM BC\vzorovy_studijni_plan_itam_bc.pdf
 • 2. Predmet BPaOD : Podvody ve finanční oblasti
 • Charakterizujte základní principy a hlavní typy podvodů. Pachatel uvnitř/vně banky (podniku). Co jsou to tzv. „prázdné firmy“ a k čemu mohou sloužit. Fiktivní banky, fiktivní firmy, fiktivní účty, aktivizace účtů a možné podvodné jednání cestou Internetu.
 • Zdroj:
 • kap6. Bankovni podvody
 • — ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\\Knihy_core\SKEN Bankovni Bezpecnost BIVS\PDF\BIVS_BankovniBezpecnost_OBSAH.PDF
 • 2. Predmet BPaOD : • Praní špinavých peněz
 • kap.7 Pranie spinavych penazi
 • ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\\Knihy_core\SKEN Bankovni Bezpecnost BIVS\PDF\BIVS_BankovniBezpecnost_OBSAH.PDF
 • 3. Predmet BPaOD : • Možnosti narušení bezpečnosti systémů banky/podniku s ohledem na provoz ICT a IS
 • — skripta BIVS
 • kap.4
 • ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\\Knihy_core\SKEN Bankovni Bezpecnost BIVS\PDF\BIVS_BankovniBezpecnost_OBSAH.PDF
 • — kniha DOUCEK
 • ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\\Knihy_core\SKEN Doucek_RIZENI_BEZPECNOSTI_INFORMACI_2008\DOUCEK_2008_OBSAH.PDF
 • — kniha SMEJKAL, Rizeni rizik 2010, kap.6, Bezpecnost informaci
 • ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\\Knihy_core\SKEN SMEJKAL RAIS Rizeni rizik 3.vyd 2010\SMEJKAL_2010_kap.6 cast.1.PDF a cast.2. PDF
 • — v casti 2. je obarzok 6.5 venovany rozdeleniu pojmv suvisiacich s bezpecnostou informaciu
 • — obsah knihy SMEJKAL je na http://www.grada.cz/rizeni-rizik-ve-firmach-a-jinych-organizacich_7647/kniha/katalog/
 • — dalsia kniha MLYNEK
 • ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\\Knihy_core\SKEN MLYNEK Zabezpeceni obchodnich informaci\PDF\KAP_0.pdf
 • 4. BPoD : • Bezpečnostní expertiza
 • Charakterizujte cíl a obsah BE, vyjmenujte jednotlivé etapy BE, charakterizujte jednotlivé etapy, objasněte, co je cílem a výsledkem jednotlivých etap BE.
 • — skripta BIVS, Kap.2 BEZPECNOSTNI EXPERTIZA
 • ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\\Knihy_core\SKEN Bankovni Bezpecnost BIVS\PDF\BIVS_BankovniBezpecnost_OBSAH.PDF
 • 2. Sobota 24.3.2018 15:45-19:15 B101SRI/21 NAR305,P přednáška
 • — pridelili sme temu seminarnej prace Valerii
 • — zistili sme, ze mnoho tem z otazok na SZS  sa da najst aj pomocou Googl-a
 • — treba uviest aj zdroje odkial ste cerpali pri priprave pripravy – t.j. kt. konkretne prednaska doc. Svatej alebo zdroj na internete. Google vyhlada vacsinu pojmov z otazok na SZS  v cestine (vid. temu Valerija Pechenkina)
 • — menovite rozdelenie tem na semestralni praci  je uvedeno nize na konci teto stranky v casti D.
 • — presli sme knihy v repozitari VRANA-RICHTA [1], POUR 2009 [2] a tam kapitol 11 vyvoj aplikacii podnikovej informatiky [3]
 • [1] ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Knihy_core\SKEN VRANA 2005 Zasady  a postupy zavadeni IS\PDF\
 • [2] ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Knihy_core\KNIHA POUR Podnikova informatika 2009\
 • [3] ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Knihy_core\KNIHA POUR Podnikova informatika 2009\POUR_2009_KAP.11.PDF
 • 1. Sobota 3.3.2018 12:15-15:45 B101SRI/21 NAR305,P přednáška
 • — presli sme si prednasky doc.Svata [1] a to 1-5 prednasku
 • — dohodli sme termin skusky na 21.4.2018 – pozor musi sa odovzdat aj semestralka do tohoto casu
 • — k prednaske 5 (ITIL) mame vyborny material v CZ citovany aj v prednaske ako zdrojovy [2] – je v adresari z Leto 2017
 • [1] ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2018\B101SRIS Sprava a rizeni IS LETO 2018\MATERIALY Doc. SVATA III-6 Správa a řízení IS\
 • [2]..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Knihy_core\110310 Prehlad ITIL\110310 Prehlad ITIL\
 •     ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2018\B101SRIS Sprava a rizeni IS LETO 2018\110310 Prehlad ITIL\

 

A. HODNOTENIE  PREDMETU :  

Metody hodnocení (viz. sylabus předmetu v IS BIVŠ) :  

 • Aktivita na přednáškách a seminářích max.10 %
 • Vypracování semestrální práce (zápočet) max.40 %
 • Absolvování závěrečného testu (zkouška)max.50 %

Hodnocení předmětu na základe součtu dílčích hodnocení:

 • 1.”výborně”………….(90 – 100 %)
 • 2 “velmi dobře“………(75 – 89 %)
 • 3 “dobře”………………(60 – 74 %)
 • 4 “nedostatečně”……..(0 – 59 %)

Poznámky k hodnocení předmětu:

 • – viď. formulář D – Charakteristika studijního předmětu
 • – obsah seminářů je uveden v osnově předmětu
 • – semestrální práce se zadá průběžně na základe zaujmu studenta,
 • – termín odevzdání semestrální práce je datum hodnocení předmětu,
 • – způsob odevzdání je elektronické a samotné odevzdání semestrální práce je podmínkou udělení zápočtu

B. POVINNOSTI ŠTUDENTA :  

B1. časť povinností študenta – semestrálna práca

 •  vypracovať  semestrálnu prácu vo WORD-e
 • ZADANÍ TÉMY SEMESTRÁLNEJ PRÁCE : 
  • vypracovani odpovedi na otevrene otazky na SZS
 • POZNÁMKY : 
  • treba uviest aj zdroje odkial ste cerpali pri priprave pripravy – t.j. kt. konkretne prednaska doc. Svatej alebo zdroj na internete. Google vyhlada vacsinu pojmov z otazok na SZS  v cestine (vid. temu Valerija Pechenkina)
  • menovite rozdelenie tem na semestralni praci  je uvedeno nize na konci teto stranky v casti D.
  • forma vypracovanych otazek je podla vzoru vypracovanych otazek z Auditu IS vid [1]
  • [1]..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Materialy_core\Statnice Leto 2017\Okruhy_Audit_MIPS\Otazky_k_predmetu_Rizeni_kvality#MS20170124.docx
  • ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2018\B101SRIS Sprava a rizeni IS LETO 2018\Okruhy_Audit_MIPS\Otazky_k_predmetu_Rizeni_kvality#MS20170124.docx
 • HODNOTENIE :
  • spravnost a uplnost vypracovani – kazda podotazka musi byt vypracovana zvlast — material bude sluzit studentom na pripravu na SZS
 • DORUČENÍ :  
  • elektronicky emailem na adresu juraj.pancik@bivs.cz s předmetem SRIS_ Prijimeni_Jmeno, s přílohou  SRIS_ Prijimeni_Jmeno.zip (.rar)
 • TERMÍN :
  • Seminárna práca sa zašle pred termínom skúšky

B2. časť povinností  študenta –písemka   

 • Písemka s otevřenými  otázkami a otevřenými odpovědmi 
  • otázky budou vybrány  z otevřených otázek na SZS
 • TERMÍN ZKOUŠKY :
  • predtermín :  Sobota 21.4.2018 8:00-11:15  NAR305,
 • KOMENTÁR :  
  • Pred skúškou treba odovzdať  semestrálnu prácu elektronickou formou tak, ako je uvedené v popise vyššie
  •   

C. HLAVNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE :  

 • REPOZITÁR je hlavný adresár na USB : ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2018\B101SRIS Sprava a rizeni IS LETO 2018\

 

D. Menovite rozdeleni tem na vypracovani semestralni prace z predmetu B101SRIS

ŘÍZENÍ IS Finanční aspekty řízení IS/IT (Miroslav KRBEC  SRIS_KRBEC_Miroslav  ) Jaké jsou možnosti alokace nákladů na IT? Jaký statut může mít útvar IT z pohledu finančního řízení. Jaké druhy služeb je vhodné rozlišovat z pohledu finančního řízení? Jaké části má rozpočet IT, uveďte příklady nákladů. Uveďte příklady metrik hodnoty IT v organizacích. Vysvětlete principy TCO. ITIL (Marcel VÁCLAV SRIS_Václav_Marcel , Stanislav FEDOTOV SRIS_Stanislav_Fedotov_ERP_ITIL) Popište vývoj ITIL, jeho základní východiska, pojmy a koncepci jeho poslední verze. Popište stručně obsah jednotlivých knih a uveďte příklady procesů, které jsou jejich obsahem. Porovnejte ITIL a COBIT. Modelování business procesů (Vladimír KLIMEŠ  SRIS_Klimes_Vladimir) Popište vývoj modelování business procesů, jeho vazby na podnikové informační systémy. Jaké jsou nejčastější nástroje pro modelování a procesů? Popište jejich principy. Jaké jsou úrovně procesních modelů? Zvolte si konkrétní organizaci a na jejím příkladu uveďte příklady pro každou úroveň procesních modelů. Organizování IS/IT (Martin MAREK  SRIS_Marek_Martin) Uveďte příklady obecných organizačních modelů. Popište typické role pro hierarchickou organizaci řízení IT ve velkých organizacích. Popište varianty maticově orientovaných struktur v IT. Jakým způsobem lze realizovat centralizaci v IT? Uveďte příklady útvarových (IT) organizačních struktur a popište hlavní role. Plánování IS/IT (Petr JIRÁK  SRIS_JIRAK_Petr_Plánování IS) Vysvětlete jednotlivé úrovně plánování (klasický, Cobit 4.1., Cobit 5). Diskutujte různé pohledy na plánování IS/IT. Co by mělo být obsahem strategického, taktického a operativního plánování? Popište postup plánování jednotlivých projektů podporovaný automatizovanými nástroji (např. MS project). Popište nástroj BSC. Právní aspekty (ochrana SW) (Miroslav KRBEC SRIS_KRBEC_Miroslav) Vyjmenujte nástroje právní ochrany SW a popište jejich základní principy. Vyjmenujte a popište typy SW licencí. Jaké hlavní aspekty má řešit licenční smlouva? Jaká je situace v ochraně SW v zemích EU a USA? Popište cíle, nástroje a lídry v oblasti software označovaného jako SAM. Právní aspekty (smlouvy) (Valerija Pechenkina) Popište druhy smluv z různých aspektů (aspekt právní formy, druhu ceny, předmětu). Jaké druhy smluv připadají v úvahu při implementaci ERP systému? Diskutujte jejich obsah. Diskutujte obsah smluv SLA. Popište specifická rizika smluv na dodávku cloudových služeb https://journals.muni.cz/revue/article/download/4011/pdf https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rizika-smluv-o-cloudovych-sluzbach Regulace IS/IT (Vladimír KLIMEŠ  SRIS_Klimes_Vladimir) Jmenujte různé aspekty členění standardů, uveďte ke každé kategorii příklad z oblasti IS/IT. Co to je SOX; Popište jeho cíl a dopad na IT. Diskutujte výhody a nevýhody standardizace v oblasti řízení IT. Jaké jsou hlavní etapy při zavádění standardů do praxe? Dejte příklad a stručně popište obsah tří mezinárodních norem využitelných pro oblast řízení IS/IT. Uveďte příklady alespoň pěti interních útvarových standardů (útvar IS/IT) a popište jejich cíle. Standardní informační systémy (Martin MAREK  SRIS_Marek_Martin,  Stanislav FEDOTOV SRIS_Stanislav_Fedotov_ERP_ITIL) Definujte co je ERP systém a popište jeho vývoj. Jaké druhy ERP systému se rozlišují; uveďte představitele. Vyjmenujte současné trendy ve vývoji ERP systémů; dva z nich si vyberte a popište je podrobněji. Úvod a modely řízení IS (Petr Jirák  SRIS_JIRAK_Petr_Úvod a modely řízení IS) Definujte pojmy data, informace, znalosti, informační systém, informační technologie, aplikace, informační management. Na příkladech populárních modelů pro řízení IS popište vývoj cílů tohoto řízení. Co to je 3-dimenzionální pohled na management podle M. Klimeshe? Popište různé dimenze řízení IS podle různých modelů/metodik (pyramidový model, ITIL, Cobit, EGIT).  Jmenujte hlavní trendy ve vývoji IS/IT a jejich dopad na řízení IS/IT. Popište vývoj v chápání role vedoucího útvaru IT (CIO).