DP Lukas B. (FEI STU BA ukoncenie prace Leto 2019)

streda 7.3. 2017 8-9 a 12-15 (4h) BC BALCO –  1. konzultacia k diplomovej praci   
— adresar: d:\2_projects_works_2016_2018\__5_DAY_WORK_2018\180307 STUDY EPB and SW Quality\
— zadanie DP: [1]
— materialy k DP [3]
— scenar konzultacie:
*****************************************************************************************
12,00-12,30 obed
12,30-13,00 uvod do EPB a Systemoveho (SYS) a SW vyvoja, ukazky HW
13,00-13,30 Ukazka metodiky riadenie vyvoja (SYS a SW): MKS,  STAGES (fy.Method Park) 
13,30-14,00 Diskusia 
*****************************************************************************************
— ZAVERY: 
1. Lukas pripravi vo WORD-e obsah a rozsah prace s nazvami kapitol do druhej urovne (pouzije WORD osnovu, automaticke generovanie obsahu s cislovanim stran). Nazvy kapitol pouziju slovne spojenia zo zadania     
   T: 1. maj 2018
2. Pomocou WORD-u pripravi automaticky generovany zoznam 15 knih (z na konzultacii dodanej literatury )ktore pravdepodobne spomenie v DP – vacsinu sme presli na nasom stretnuti.     
   T: 1. maj 2018
3. Uprednostim „prirastkove“ pisanie prace – zacne sa pisat od prvej kapitoly podla dohodutej struktury prace, v urcitom case sa napisana cast zafixuje a nebude sa menit.
4. NAVRH OBSAHU DIPLOMOVEJ PRACE 
UVOD
1. Automobilovy vnoreny softver a jeho vyvoj 
1.1. Mechatronicke systemy a vnoreny softver
1.2 Softverove inzinierstvo a kvalita softveru
1.3 Automobilovy system a softver a ich specifika z pohladu vyvoja 
    1.4 Standardy pre zabezpecenie vyvoja automobiloveho softveru (10-15s)
    1.4.1 Systems development life cycle (SDLC) and V – model
1.4.2 Systems and software engineering: ISO/IEC 12207
1.4.3 Functional safety – road vehicles: ISO 26262 and IEC 61508
1.4.4 Software engineering — Product quality: ISO/IEC 9126 and ISO/IEC 25010:2011
1.4.5 Automotive SPICE: ISO/IEC 15504 and ISO/IEC 33001ASPICE 3.0)
1.4.6 MISRA C:2012
1.4.7 Manufacturing quality management system in the automotive industry: ISO/TS 16949 and IATF16949
1.5 Detailnejsi popis procesneho popisu a auditu procesov vyvoja podla standardu ASPICE 
 
2. Zvolavacie akcie automobilov z pohladu kvality softveru (10-15s)
2.1 Zvolavacky automobilov a technical service bulletins
2.2 Legislativny ramec pre zvolavacky automobilov 
2.2.1 USA National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)
2.2.2 EUROPE
2.2.3 JAPAN
2.2.4 China 
2.3 Popis zdrojov dostupnych informacii o zvolavackach automobilov (1s)
    2.4 Priciny a analyza pricin zvolavaciek automobilov (2-3s)
2.5 Analýza podielu automobilového vnoreného softvéru ako príciny zvolávaciek automobilov (1-2s)
2.6 Priciny zvolavaciek z pohladu kvality automobiloveho softveru (1s)
    2.7 Význam nového výrobného štandardu ISO 16949 pre riadenie kvality automobiloveho softvéru (1s)
— lokalizovat casti standardu kde sa spomina embeddded sw
 
3. návrh vzorového organizacného a štandardizacného rámca pre riadenie kvality vnoreného softvéru s orientáciou na vytvorenie procesného modelu podla ISO 15508 (ASPICE) pre malý (stredný) podnik pôsobiaci v automobilovom priemysle.
— pokusit sa o kontakt na Method Park a vyuzit, ak je to mozne, ich cloud  
— navrhnut si virtualnu firmu na vyvoj ECU  SW  pre napr. navigaciu do auta alebo ECU pre dtekciu zivych bytosti v aute 
— vytvorit procesny model pre zabezpecenie kvality vyvoja vyvoj SYS a SW [re takuto ECU
*****************************************************************************************
Zdroje:
*****************************************************************************************
*****************************************************************************************
[1]
Téma diplomovej práce : Príciny zvolávacích akcií automobilov z pohladu kvality automobilového softvéru
Vedúci práce: Ing. Štefan Chmraz, CSc.
Odborný konzultant práce:  Doc. RNDr. Juraj Pancík, CSc., Continental, Zvolen
Ciel práce:
Návrh a realizácia webového sídla podniku, kde sa sústredia všetky relevantné informácie potrebné pre riadenie kvality vývoja automonbilového softvéru podla ISO 15508 (ASPICE). Webové sídlo bude slúžit ako praktická pomôcka pre manažment softvérového vývoja a pre interných audítorov kvality.
Osnova:
1. TEORETICKÁ CAST: rešerš dostupných zdrojov poukáže na rast podielu automobilového softvéru na koncnej cene automobilu, popis a mechanizmy zvolávaciek automobilov – legislatívny rámec v USA, EÚ, Japonsku a Cíne. Význam nového výrobného štandardu ISO 16949 pre riadenie kvality vnoreného softvéru
2. ANALYTICKÁ CAST: analýza podielu automobilového vnoreného softvéru ako príciny zvolávaciek automobilov
3. NÁVRHOVO – REALIZACNÁ CAST: návrh vzorového organizacného a štandardizacného rámca pre riadenie kvality vnoreného softvéru s orientáciou na vytvorenie procesného modelu podla ISO 15508 (ASPICE) pre malý (stredný) podnik pôsobiaci v automobilovom priemysle.
Prínos práce:
Práca má rešeršný a analytický charakter. Študent bude mat k dispozícii všetky potrebné štandardy a know-how. Prínosom práce je návrh riadenia kvality vnoreného softvéru pre malý (stredný) podnik v podobe uceleneho riadiaceho dokumentu ci podporneho softveroveho riesenia.
*****************************************************************************************
*****************************************************************************************
[2]
*****************************************************************************************
*****************************************************************************************
[3]
*****************************************************************************************

Directory of s\BC BALCO TEMP\180307 STUDY EPB and SW Quality\

.. \180307 study epb and sw quality\__0_scan_dir
.. \180307 study epb and sw quality\_1_automotive_general
.. \180307 study epb and sw quality\_1_automotive_general\150111 knihy automotive
.. \180307 study epb and sw quality\_2_automotive_software
.. \180307 study epb and sw quality\_3_electronic_parking_brake_general
.. \180307 study epb and sw quality\_3_electronic_parking_brake_general\160826 clanky o epb eurobrake2016
.. \180307 study epb and sw quality\_4_automotive_sw_quality
.. \180307 study epb and sw quality\_4_automotive_sw_quality\160324 www.automotiveaspice.com
.. \180307 study epb and sw quality\_4_automotive_sw_quality\160626 top knihy audit and quality and sw engineering
.. \180307 study epb and sw quality\_4_automotive_sw_quality\160629 top book e-book aspice
.. \180307 study epb and sw quality\_4_automotive_sw_quality\171106 download automotive spice version 3.1
.. \180307 STUDY EPB and SW Quality\
=======================================================================
180307 bc balco konzultacia.txt 3 KB

Total 1 file(s); Size: 3797 Byte(s)
.. \180307 study epb and sw quality\__0_scan_dir
===================================================================================
jdirprinter.exe 194 KB

Total 1 file(s); Size: 198656 Byte(s)
.. \180307 study epb and sw quality\_1_automotive_general
============================================================================================
book – understanding automotive electronics (newnes).pdf 17214 KB

Total 1 file(s); Size: 17627604 Byte(s)
.. \180307 study epb and sw quality\_1_automotive_general\150111 knihy automotive
====================================================================================================================
bosch brakes, brakes control and drover assistance sustems 2014 3658039779.pdf 16828 KB
bosch diesel engine management systems 3658039809.pdf 13296 KB
encyclopedia_of_automotive_engineering.pdf 72040 KB
toc encyclopedia_of_automotive_engineering.pdf url.txt 1 KB

Total 4 file(s); Size: 104617790 Byte(s)
.. \180307 study epb and sw quality\_2_automotive_software
=============================================================================================
electronic design focus_on_automotive_ebook 2017.pdf 6678 KB
texas instruments automotive power driving the green revolution in transportation 2017.pdf 586 KB
top book jorg schauffele-automotive software engineering_ principles, processes, methods, and to… 22446 KB
top embedded systems design of electromechanical products a systems approach 2016 9781498742191.pdf 12684 KB
top software engineering automotive software architectures an introduction.pdf 15805 KB

Total 5 file(s); Size: 59599192 Byte(s)
.. \180307 study epb and sw quality\_3_electronic_parking_brake_general
==========================================================================================================
160809 top vda norm 305-100-integrating-actuators-of-electric-parking-brakes-esc.pdf 1422 KB
170228 conti zv epb pictures from common books and articles.pdf 1185 KB
8_brakeshop_0216.pdf 569 KB
8150102083.pdf 2705 KB
control of electro-mechanical brake with electronic control unit.pdf 52 KB
die elektromechanische feststellbremse.pdf 1522 KB
epb_all_employee.pptx 1340 KB
regulace jízdní dynamiky esp.pdf 24235 KB
zdroje k prednaske.txt 2 KB

Total 9 file(s); Size: 33830351 Byte(s)
.. \180307 study epb and sw quality\_3_electronic_parking_brake_general\160826 clanky o epb eurobrake2016
=============================================================================================================================================
eb2016-bsy-004-v1.pptx 4195 KB
eb2016-bsy-012-v2.pptx 2660 KB
eb2016-bsy-020-v2.pptx 1402 KB
eb2016-svm-024.pdf 1198 KB
i_ materiály z konferencie eurobrake2016.pdf 34 KB

Total 5 file(s); Size: 9719190 Byte(s)
.. \180307 study epb and sw quality\_4_automotive_sw_quality
===============================================================================================
170320 vda-band_automotive_spice_gelbband aspice 3.0.pdf 2158 KB
2-10_automotive-spice_version_3_pocketguide.pdf 6060 KB
automotive_spice_pam_30.pdf 1698 KB
the economics of software quality 2016 0132582201.pdf 10385 KB

Total 4 file(s); Size: 20790456 Byte(s)
.. \180307 study epb and sw quality\_4_automotive_sw_quality\160324 www.automotiveaspice.com
===============================================================================================================================
automotive_spice_pam_30.pdf 1698 KB
automotivesig_pam_v25.pdf 747 KB
automotivesig_pam_v25_changes.pdf 754 KB
automotivesig_prm_v45.pdf 226 KB
automotivesig_prm_v45_changes.pdf 227 KB
automotivespice_pam_v23.pdf 3816 KB

Total 6 file(s); Size: 7650431 Byte(s)
.. \180307 study epb and sw quality\_4_automotive_sw_quality\160626 top knihy audit and quality and sw engineering
=====================================================================================================================================================
auditing_-_assurance_services_a_systematic_approach_(6th_edition) (1).pdf 37786 KB
auditing_-_assurance_services_a_systematic_approach_(6th_edition).pdf 38406 KB
auditing_a_risk-based_approach_to_conducting_a_quality_audit (1).pdf 11169 KB
auditing_a_risk-based_approach_to_conducting_a_quality_audit.pdf 11169 KB
auditing_an_international_approach.pdf 5607 KB
cmmi_high_maturity_hand_book.pdf 4554 KB
cutting_edge_internal_auditing.pdf 2873 KB
elementary_statistical_quality_control_(2nd_edition).pdf 2309 KB
elementary_statistical_quality_control-_2nd_edition.pdf 2309 KB
encyclopedia_of_quality_of_life_and_well-being_research.pdf 110047 KB
fundamentals of information risk management auditing – chris wright.pdf 802 KB
fundamentals_of_information_risk_management_auditing.rar 2433 KB
fuzzing_for_software_security_testing_and_quality_assurance.pdf 4791 KB
improving_reliability_and_quality_for_product_success.pdf 4241 KB
managing_quality_in_qualitative_research.pdf 763 KB
project_quality_management_critical_success_factors_for_buildings.pdf 11016 KB
quality_assurance_-_cryptography_-_human-computer_interaction.rar 1779 KB
quality_control_with_r.pdf 16451 KB
quality_management_theory_and_application.pdf 3168 KB
quality_of_experience_engineering_for_customer_added_value_services_from_evaluation_to_monitorin… 5901 KB
software_quality_engineering.pdf 27510 KB
the_certified_quality_engineer_handbook.pdf 14796 KB
the_objective_is_quality_an_introduction_to_performance_and_sustainability_management_systems.pdf 43245 KB
top quality advanced_quality_auditing._an_auditors_review_of_risk_based_thinking-._lean_improvem… 10275 KB
top quality assurance applying methodologies for launching new products, services, and customer … 16608 KB
top quality leading the internal audit function 1498730426.pdf 12149 KB
top quality project_quality_management_critical_success_factors_for_buildings (1).pdf 11016 KB
top software engineering software_extension_to_the_pmbok(r)_guide-_fifth_edition.pdf 6616 KB
top software engineering mastering_software_project_management.pdf 3807 KB
top software engineering mastering_software_project_requirements.pdf 2878 KB

Total 30 file(s); Size: 436723801 Byte(s)
.. \180307 study epb and sw quality\_4_automotive_sw_quality\160629 top book e-book aspice
=============================================================================================================================
top book e-book aspice.pdf 7478 KB

Total 1 file(s); Size: 7658109 Byte(s)
.. \180307 study epb and sw quality\_4_automotive_sw_quality\171106 download automotive spice version 3.1
============================================================================================================================================
automotivespice_pam_31.pdf 1799 KB
change_log_automotive_spice_30_-_31.pdf 1992 KB

Total 2 file(s); Size: 3882853 Byte(s)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Total 11 folder(s); 69 file(s)

Total files size: 686 MB; 685842 KB; 702302230 Bytes

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^