VISCONTI

VISCONTI – Projekt vizualizácie údajov z výroby v priemyselnom podniku

 

Cieľ projektu

  • Cieľom projektu je vytvoriť programový framework v s technológiou JavaScript a knižnicou D3, ktorý umožní vizualizovať údaje z výroby v priemyselnom podniku v podobe niekoľkých analytických grafov. Ide o údaje  o spotrebe stlačeného vzduchu na  montážnych linkách resp. spotrebe energie.  Od programového frameworku si sľubujeme prenos vizualizácie dát na web. Projekt má poukázať na existujúce komerčné riešenia takýchto dasboardov 

Východiská projektu

  • V súčasnosti dáta migrujú z SQL produkčnej databázy do databázy ACCESS 2007 a následne sa vizualizujú v prostredí EXCEL 2007 – je jasná predstava čo sa od tejto vizualizázcie očakáva .K dispozícii je databáza s údajmi pre ACCESS 2007
  •  Vstupné dáta sa budú z produkčnej databázy transformovať do formátu JASON
  • Pracnosť vývoj aby nemala prekročiť 150 hodín.

Najbližšie úlohy :

  1. Dokončiť rešerš kníh k prdmetu vizualizácia dát
  2. Vyexportovať dáta z databázy ACESS 2007
  3. Štúdium východiskovej diplomovej práce s cieľom zistiť business poteby vizualizácie (rieši technológie ACESS2007-EXCEL2007)
  4. Preskúmať sieťové grafy – mám na ne knihu a treba porozmýšlať o ich vhodnosti (rozvody energií a médií vo fabrike sú sieťové), zistť  siete a ich repezentáciu v tabuľke meračov
  5. Štúdium knižnice JS D3