Ekonomická fakulta UMB

Výučba v dennom a externom štúdiu počas zimného semestra akademického roku 2011-2012 na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici