BC Furat I.

UVOD 1
1 TEORIE: Základní řadící algoritmy 2
1.1 Algoritmy 2
1.2 Teorie složitosti 5
1.3 Zpusoby zapisu algoritmu 8
1.3.1 Zapis pomoci vývojového diagramu 8
1.3.2 Zapis pomoci pseudokodu 10
1.4 Základní řadící algoritmy 12
1.5 Popis funkci v jazyce C/C++ 18
2 ANALYZA: Komparace jednotlivých řadících algoritmů a jejich složitosti 20
2.1 Popis metody komparace 20
2.2 Vysledky komparace 23
2.3 Diskuze k vysledkum analyzy 25
3 NAVRH A REALIZACE: Knihovna základních řadících algoritmů 26
3.1 Popis knihovny 26
3.2 Navrh knihovny 28
3.3 Popis funkční kód v C/C++ 30
3.4 Popis nasazeni vytvorene knihovny 32
3.5 Diskuze k vysledkum realizace 34
ZAVER 35

 

TEMA Knihovna základních řadících algoritmů

CIL Popis a návrh knihovny základních řadících algoritmů v jazyce C/C++.

STRUKTURA Algoritmy, teorie složitosti, základní řadící algoritmy
Komparace jednotlivých řadících algoritmů a jejich složitosti
Popis a návrh knihovny, funkční kód v C/C++