Systémová metodologie

M201SME 2/0 Zk a 12/0 Zk   2

informačný list predmetu FTP :

Denník stretnutí :

 2. stretnutie : 17.3. 2012

1. stretnutie : 18.2. 2012

  • 18.2.2012   Systémová metodologie  1x 4h (8:00-11:10) U3 8:00:00 11:10:00
  • novinky v  technológií webového programovania  – ladenie programov v JavaScript-e, prehliadač Mozilla FireFox a ad-in Firebug, súbory na FTP :  0:/PREDMETY Leto 2012/SME/120218 SMEext Priprava/
  • okruhy na ŠZS sú na FTP: 0:/PREDMETY/DBB2/111015 1.Stretnutie/
  • ÚLOHA : Pančík vyberie a zadá na sparcovanie seminárne práce tak aby ich študento sparcovali do 13.4. a 14.4.

0. stretnutie : 11.2. Úloha : každý si vyberie tri okruhy zo všetkých troch predmetov o ktorých nemá poňatia  odkiaľ sa to bude učiť . Pančík si nachystá : „Nové objekty v SQL“ a „Odhadovanie nákladov v SWE“

Podmienky ukončenia predmetu :

    • Písomná skúška : z predmetu na ŠZS ZSI – bude vytvorená stránka s vypracovanými okruhmi – v termíne 1-10.5.12

Informačné zdroje :

  • okruhy na ŠZS sú na FTP: 0:/PREDMETY/DBB2/111015 1.Stretnutie/