DP TUROSAK Model kritického z hľadiska bezpečnosti riadiaceho systému

*********************************************************
7.5.2024  Záznam z 9.konzultácie 
*********************************************************
  • zaznam A+V: …\__VIDEO\240507 DP TUROSAK 9.konzultacia.mkv
  • diskusia k finalnej verzii
*********************************************************
17.4.2024  Záznam z 8.konzultácie 
*********************************************************
  • zaznam A+V: …\__VIDEO\240417 DP TUROSAK 8.konzultacia.mkv
*********************************************************
26.3.2024  Záznam z 7.konzultácie 
*********************************************************
  • zaznam A+V: …\__VIDEO\240326 DP TUROSAK 7.konzultacia.mkv
  • Dominikova kapitola c:\Users\Juraj\Downloads\__WORK_iMAC_2023\230714 DP TUROSAK Model kritického z hľadiska bezpečnosti riadiaceho systému\WORK\240307_Kapitola3.docx
  • FMEDA AURIX: c:\Users\Juraj\Downloads\__WORK_iMAC_2023\230714 DP TUROSAK Model kritického z hľadiska bezpečnosti riadiaceho systému\SOURCES\AURIX_TC33x_TC32x_FMEDA_v1.01_ext.xlsm
  • poznamky karisblok dennik A5 UTOROK 26.3.2024 ELM IV.C druha strana
*********************************************************
12.1.2024  Záznam z 6.konzultácie 
*********************************************************
   ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. JuPa: Zapisat do AISu znamka „Diplomovy projekt 1“ KZ
2. JuPa“ formulovat finalne zadanie podla predchadzajuceho roka resp. po dohode so skolou (prof. ROSINAJOVA)
2. Dominik: ozve sa z Nemecka ked mu bude jasne co by mohol robit v 3 a 2. casti DP
AGENDA:
ODBORNA AGENDA :
1. Dominik zaslal poslednu verziu prace …\__WORK_iMAC_2023\230714 DP TUROSAK Model kritického z hľadiska bezpečnosti riadiaceho systému\WORK\240112_DP_TUROSAK.docx
2. Formujeme finalne zadanie DP
ZDROJE:
[1]…
PRILOHY:
NOVA VERZIA 
TEMA DP: Bezpečnostná analýza riadiaceho systému kritického z hľadiska funkčnej bezpečnosti
HLAVNY CIEL : realizácia  bezpečnostnej analýzy FMEDA pre vybraný mechatronický systém
1. V teoretickej vymedzte základné pojmy v predmetnej oblasti
2. V analytickej casti popíšte bezpečnostnú analýzu FMEDA a porovnajte ju s metodikou FMEDA používanú v spoločnosti Schaeffler
3. V návrhovo-realizačnej časti: realizujte  bezpečnostnú analýzu FMEDA pre vybraný mechatronický systém
*********************************************************
7.12.2023  Záznam z 5.konzultácie 
*********************************************************
   ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:  
1. JuPa: zapise zapocet do predmetu „Diplomovy projekt 1“
2. Dominik: bude debatovat o teme DP ked bude jasna dokumentacia k projektu s fy.PUNCH
AGENDA:
1. Buduca konzulatcia stv. 11.1.2024 19:00 bude venovana finalizacia zadani DP v navrhovej casti
2. ISO26262:2023 nie je zatial v SAG dosyupna
ODBORNA AGENDA : 
1. Tema praktickej casti DP:  DE strana aktivne hlada projekt a dokumentaciu k projektu fy.PUNCH (automobilovy komponent X) ale  nie je tam zatial safety goals – tie by sa vymysleli na nasej strane
2. JuPa navrhuje posudit aj CASE STUDY venovanej FMEDA analyze senzorov integrovanych v projekte VW TQ250 spolu s riadiacim Infineonom (senzory su tri, JuPa poskytol Dominikovi popis takejto analyzy urobenej I.HENSEL a taktiez aj safety concept pre IMU snimac MELEXIS – vid adresar na Google Drive [1], dalsie zdroje informacii su dostupne  MKS k VW TQ250 [2])
3. Dominik ukazuje verziu svojej DP [3] –>  JuPa navrhuje do casti 3 kde je porovnanie metodik FMEDA SAG a Infineon AURIX doplnit k popisu metodiky FMEDA SAG aj vystupy z DP BENUSKOVA (a prilohy v EXCELI) – vhodne parafrazovat
ZDROJE: 
[1] Google Drive …\STUDY_Diploma_Thesis\FMEDA_AURIX\231207 DP TUROSAK VW TQ250 Sensors\
[2] ZLTY USB …\__STUDY\__STUDY_TQ250_SENSORS\
[3] …\__WORK_iMAC_2023\230714 DP TUROSAK Model kritického z hľadiska bezpečnosti riadiaceho systému\WORK\231207_DP_TUROSAK_ver.A.docx
*********************************************************
20.10.2023  Záznam z 4.konzultácie 
*********************************************************
   ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. JuPa: plan 5.konzultacia 24.11.2023 o 19,00 –> prejdeme si zavery stretnutia s Michaelou B.
2. Dominik: Zaslat kolegom par viet (napr. ze dekan schvaluje zmluvu) + DE preklad textu v PDF o licencnej zmluve
AGENDA:
1. Stretnutie so zastupcami SAG DE a SK – s temou FMEDA AURIX nemaju problem (M.Zimmerman) –> treba vsak ziskat info o utajeni zo skoly
2. Dominik zistoval na skole – riesi sa pri odovzdavani DP, licencnu zmluvu schvaluje pan dekan. JuPa pripravil preklad licencnej zmluvy v DE
ODBORNA AGENDA :
1. Dominik caka na stretnutie a informacie o konkretnom projekte kde bude popisane nasadenie FMEDA AURIX (interprocesorova komunikacia) od kolegov v SAG DE a SK kde sa dohodnu detaily dolezite pre Dominika.
2. Zaujimavy je YOU TUBE kanal o FMEDA AURIX – https://www.youtube.com/watch?v=zQuyB3ucZDE
3. Porady s Michaelou B. piatky doobeda o 10,00 (pi 10.11., pi 24.11.) –> 5.konzultacia 24.11.2023 o 19,00
4. Zatial sa Dominik venuje hlavne skole
5. Doplnene – JuPa prosi o poslednu verziu ISO26262 zo septembra 2023
*********************************************************
14.9.2023  Záznam z 3.konzultácie 
*********************************************************
   ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. JuPa: dalsia konz. 19.10. o 17,00 – Dominik potvrdi pozvanku
2. Dominik: Studium a pisanie kap.2 podla zadania, stretnutie s Martinom Z.
AGENDA:
1. Dominik: sa stretne s Martinom Z. – v jeho time bude Dominik posobit –> dufame ze Martin potvrdi orientaciu DP na analyzu FMEDA pre AURIX. Treba sa ho spytat ci by mal  ma takyto projekt kde sa takato FMEDA analyza hodi.
2.
ODBORNA AGENDA :
1. Dominik napisal prvu kapitolu, vid. posledna verzia DP [1]. JuPa je spokojny a odporuca pokracovat studiom a pisanim 2. kapitoly (porovnanie tvorby FMEDA systemu  podla interneho standardu Schaeffler (vid.DP BENUSKOVA) a tvorby FMEDA podla metodiky Infineon pre systemy s procesormi AURIX).
2. Filozofia pristupu integracie procesorov AURIX Infineon do systemu je popisana na stranke  a podstrankach Infineon k PRO-SIL [2].
3. Uloha Hitex SafeTpack for AURIX™ TC3xx je popisana [3] – treba pochopit, ake miesto maju SW riesenia spolocnosti HITEX
4. Treba porozumiet dokumentom Infineon [4][5], treba si polozit otazku ako toto robi Texas Instruments(tiez ma Safety Manual k svojim ASIL D procesorom )
ZDROJE:
[1] …\230714 DP TUROSAK Model kritického z hľadiska bezpečnosti riadiaceho systému\WORK\230914_DP_TUROSAK_ver.A.docx
[2] …https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/microcontroller-safety-products-pro-sil-iso26262/
[3]  https://www.hitex.com/microcontroller-support/aurix/aurix-safetpack-safety-manager
[4] …\STUDY_Diploma_Thesis\FMEDA_AURIX\221104 STUDY VW TQ250_FMEDA topics\221219 VW TQ250 AURIX TC3xx Safety Manual v1.12_EXPORT_ 5146258 – 2022-12-19.docx
[5] …\STUDY_Diploma_Thesis\FMEDA_AURIX\221104 STUDY VW TQ250_FMEDA topics\20230130_Twindre_FMEDA_File.xlsm
*********************************************************
17.8.2023  Záznam z 2.konzultácie 
*********************************************************
   ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. JuPa:
— najblizssia konzulatcia 14.9. 2023 o 18,00-19,00.
— najde svoje poznamky z reserse o FMEDA AURIX Infinieon ktore boli zdielane s  T.W
2. Dominik: doplni obsah DP podla bodu 3. Bude pracovat na teorii a studovat metodologie FMEDA (Schaeffler a aj Infineon)
AGENDA:
1. Dominik: brigada v Schaeffler Kysuce  umoznuje pracovat na DP,
2. Prechadzame sposob odkazovania zdrojov v zaverecnych pracach podla Word a sposob citacii: ISO-690, prvy prvok a datum alebo IEEE. Pytame sa co je spravne.
ODBORNA AGENDA :
1. Dominik poslal navrh obsahu a rozsahu [1], JuPa je spokojny, cast 2.1 az 2.4 a 2.6 o FTA sa moze presunut do prvej teoretickej casti
2. 2. kapitol sa meni, vypadne zo zadania porovnie FMEA, FTA DFA a nahradi sa popisom vypoctu FMEDA pre procesory Infineon AURIX a porovanim s FMEDA analyzou pouzivanou v Schaeffleri (vid. DP BENUSKOVA 3 kap. FMEDA pre BLDC) a resp.FMEA-MSR
3. Rozobrat nazov temy DP a samotne v podobe nazvov podkapitol DP a doplnit  obsah o podkapitoly:
Funkčná bezpečnosť v automobilovom priemysle
Riadiaci systém v automobile
Riadiaci systém kritického z hľadiska funkčnej bezpečnosti
Bezpečnostné analýzy v automobilovom priemysle  podľa ISO 26262:2018
4. Modifikovali sme zadanie DP – zuzili sme ho
ZDROJE:
[1]…\230714 DP TUROSAK Model kritického z hľadiska bezpečnosti riadiaceho systému\WORK\230811 DP_TUROSAK ver.A.docx
PRILOHY:
Nova  verzia ZADANIA DP (po 17.8.2023): 
TEMA DP: Bezpečnostná analýza riadiaceho systému kritického z hľadiska funkčnej bezpečnosti 
HLAVNY CIEL : realizácia  bezpečnostnej analýzy FMEDA pre vybranú riadiacu jednotku na báze mikrokontrolera Infinieon Aurix podľa štandardu ISO 26262:2018
1. V teoretickej vymedzte základné pojmy v predmetnej oblasti 
2. V analytickej casti popíšte bezpečnostnú analýzu FMEDA pre riadiace mikrokontroléry AURIX od spoločnosti Infineon a porovnajte ju s metodikou FMEDA používanú v spoločnosti Schaeffler  
3. V návrhovo-realizačnej časti: vykonajte FMEDA analýzu pre riadiacu jednotku na baze mikrokontrolera Infinieon Aurix 
DP TOPIC: Safety analysis of a critical control system in terms of functional safety 
MAIN OBJECTIVE : Implementation of FMEDA safety analysis for a selected control unit based on Infinieon Aurix microcontroller according to ISO 26262:2018 standard
1. In the theoretical define the basic concepts in the subject area 
2. In the analytical part, describe the FMEDA safety analysis for Infineon’s AURIX microcontrollers and compare it with the FMEDA methodology used at Schaeffler  
3. In the design-implementation part: perform the FMEDA analysis for an Infinieon Aurix microcontroller-based controller 
Povodna verzia ZADANIA DP (do 17.8.2023):
TEMA DP: Model kritického z hľadiska bezpečnosti riadiaceho systému
HLAVNY CIEL : realizacia  bezpecnostnej analyzy FMEDA pre riadiacu jednotku na baze mikrokontrolera Infinieon Aurix
1. cast: V teoretickej, prvej  casti, vymedzite vsetky zakladne pojmy podobne tak ako to robili kolegovia.
2. cast DP: V analytickej casti porovnate metody FMEA, FTA a DFA (tato s tiez pouziva v Schaeffleri a je aj popisana v ISO26262 – Thomas Weber ju tiez vyzaduje) s FMEDA v zmysle, ze urcite miesto metodiky tvorby FMEDA podla Infineonu  pre riadiacu dosku na baze mikrokontrolerov AURIX.
3. cast DP:  FMEDA pre riadiacu jednotku na baze mikrokontrolera Infinieon Aurix – to bude hlavny cielj DP (t.j. tretia, prinosova  cast, Vasej DP TUROSAK ) – to bude aj HLAVNY CIEL DP TUROSAK .
DISKUSIA :
Problem ochranarov na Floride.
Hady – pytony sa nedaju v noci vidiet termokamerou,  ale v noci odrazaju 850 nm (blizke IR ziarenie) svetlo co sa da vidiet dennou CCD kamerou s IR prisvetlenim 
New camera exposes pythons for hunters with special wavelength of light. University of Central Florida researchers worked with Imec to develop the cameras
ZDROJ:
https://www.tampabay.com/news/environment/2019/10/17/new-camera-exposes-pythons-for-hunters-with-special-wavelength-of-light/
*********************************************************
17.7.2023  Záznam z emailovej .konzultácie 
*********************************************************
— v automotive sa tri kvalitativne bezpecnostne  (safety) analyzy sa pouzivaju (FMEA, FDA  a FTA – vid.  DP VYBOCH, BELUSKO) a doplnaju sa o kvantitativnu FMEDA (DP BENUSKOVA).
Vyborne uvodne myslienky  su v adresari kde su booklety od BOSCHU.
DP BENUSKOVA robila FMEDA podla pokynov na FMEDA, ktore su v Schaeffleri ajna S-Connecte pre budic BLDC motora (ULOHA: najst ich tam ).
— Struktura DP TUROSAK:
TEMA DP: Model kritického z hľadiska bezpečnosti riadiaceho systému
HLAVNY CIEL : realizacia  bezpecnostnej analyzy FMEDA pre riadiacu jednotku na baze mikrokontrolera Infinieon Aurix
1. cast: V teoretickej, prvej  casti, vymedzite vsetky zakladne pojmy podobne tak ako to robili kolegovia.
2. cast DP: V analytickej casti porovnate metody FMEA, FTA a DFA (tato s tiez pouziva v Schaeffleri a je aj popisana v ISO26262 – Thomas Weber ju tiez vyzaduje) s FMEDA v zmysle, ze urcite miesto metodiky tvorby FMEDA podla Infineonu  pre riadiacu dosku na baze mikrokontrolerov AURIX.
3. cast DP:  FMEDA pre riadiacu jednotku na baze mikrokontrolera Infinieon Aurix – to bude hlavny cielj DP (t.j. tretia, prinosova  cast, Vasej DP TUROSAK ) – to bude aj HLAVNY CIEL DP TUROSAK .
— ULOHA: Je tu priestor aby ste si osvojil aj SW nastrojena FMEA (APIS IQ). Teraz ked ste na stazi  prosim stiahnite si ho – sw APIS IQ totiz umoznuje robit aj s FTA a aj FMEDA (vid. DP BENUSKOVA ktora riesi vzorovy priklad FMEDA definovany v ISO26262:2018:5 prave v APIS IQ).
*********************************************************
14.7.2023  Záznam z 1.konzultácie 
*********************************************************
   BUDUCA KONZULTACIA:
XX. August 2023 , stretneme sa na TEAMS a dohodneme prsnejsie zadanie DP a obsah a rozsah DP
   ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:  
1. JuPa pripravi :
— materialy k „FMEDA & Aurix“ na Google Drive
— zmenu povodneho zadania DP v AIS-e (vid. PRILOHA_1) na nové PRILOHA
2. Dominik:
— studium temy DP podla bodov zapisu v ODBORNA AGENDA
— preskuma S-Connect (hw metrics, FMEDA, Aurix Safety pack[1])
AGENDA:
1. Vymena telefonnych cisiel pre pripad upresneni/operativy; emaily s predemtom DP TUROSAK; obcas bude email v kopii – vztiahnut to na seba
2. Info o www stranke DP, informacie na  Google Drive (treba si vsetko  kopirovat na svoj „local disc“)
3. Kolega Marek MESKO 4.rocnik – ma zaujem o informacie – ozve sa
ODBORNA AGENDA : 
1. Diskusia o dvoch pristupoch k rieseniu DP :
1.Pristup:   vytvorenie modelu E-GAS so simulatorom Wokwi ARDUINO
— prechadzame princip E-GAS [2],  statny regulator NHTSA (USA) ma svoje este detailnejsie modely a su dostupne na jej stranke
2.Pristup:
— Hardwarove metriky a funkcna bezpecnost riadiacich jednotiek  s mikroprocesorom Infineon AURIX & FMEDA –> FIT
— Dominik sa priklana k tomuto pristupu
2. Doterajsie DP – vyborne uvodne citanie :
— [4] DP BENUSKOVA uz robila temu FMEDA a HW metrik pre budic pre BLDC motor podla postupu pouzivaneho v Schaeffler
— [5] DP BELUSKO : uvodne etapy Fusaf
— [6] DP VYBOCH (FMEA analyza pohonnej jednotky)
3. Pojmy okolo FMEDA :
— [10] rozne zdroje vratane pristupov k vypocu FIT riadiacich systemov na baze mikrokontrolerov Infineon AURIX [11][12] a priklad projektu [13]
4.  Citanie o funkcnej bezpecnosti :
— uvod do funkcnej bezpecnosti [9]
— vyborny uvod do functional safety je kniha ROSS [7]
— standard functional safety ISO26262 [3], HW metriky su popisane v diel 5 ale aj 2,3,4,
ZDROJE: 
[1] https://sconnect.schaeffler.com/docs/DOC-293877
[2] …\__STUDY_DIPLOMA_THESIS_Google_Drive\STUDY_Diploma_Thesis\Functional_Safety\E-GAS monitoring concept\
[3] …\STUDY_Diploma_Thesis\Functional_Safety\ISO_FDIS_26262 2018 FINAL DRAFT\
[4] …\__STUDY_DIPLOMA_THESIS_Google_Drive\STUDY_Diploma_Thesis\Functional_Safety\DP BENUSKOVA\
[5] …\__STUDY_DIPLOMA_THESIS_Google_Drive\STUDY_Diploma_Thesis\Functional_Safety\DP BELUSKO\
[6] …\__STUDY_DIPLOMA_THESIS_Google_Drive\STUDY_Diploma_Thesis\Functional_Safety\DP VYBOCH\
[7] …\__STUDY_DIPLOMA_THESIS_Google_Drive\STUDY_Diploma_Thesis\Functional_Safety\BOOKS\TOP FSM ROSS Functional Safety for Road Vehicles 2016.pdf
[8] …\__STUDY_DIPLOMA_THESIS_Google_Drive\STUDY_Diploma_Thesis\Functional_Safety\BOOKS\TOP FSM ROSS Functional Safety for Road Vehicles 2016.pdf
[9] …\__STUDY_DIPLOMA_THESIS_Google_Drive\STUDY_Diploma_Thesis\Functional_Safety\FuSaf4Developer_with_Adds.pptx
[10] …\__STUDY_DIPLOMA_THESIS_Google_Drive\STUDY_Diploma_Thesis\FMEDA_AURIX\221104 STUDY VW TQ250_FMEDA topics\
[11] …\__STUDY_DIPLOMA_THESIS_Google_Drive\STUDY_Diploma_Thesis\FMEDA_AURIX\221104 STUDY VW TQ250_FMEDA topics\221219 VW TQ250 AURIX TC3xx Safety Manual v1.12_EXPORT_ 5146258 – 2022-12-19.docx
[12] …\__STUDY_DIPLOMA_THESIS_Google_Drive\STUDY_Diploma_Thesis\FMEDA_AURIX\221104 STUDY VW TQ250_FMEDA topics\20230130_Twindre_FMEDA_File.xlsm
[13] …\__STUDY_DIPLOMA_THESIS_Google_Drive\STUDY_Diploma_Thesis\FMEDA_AURIX\221104 STUDY VW TQ250_FMEDA topics\20230130_AMG_HPEDU_800V_FuSaf_L3_TC38.xlsx
PRILOHA: 
Názov témy: Analýza bezpečnostných mechanizmov v riadiacej jednotke mechatronického systému    
Názov témy anglicky: Analysis of safety mechanisms in the control unit of a mechatronic system
PRILOHA_1: 
SK TEMA: 
Základné údaje
Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:Model kritického z hľadiska bezpečnosti riadiaceho systému elektrického auta na báze platformy ARDUINO
Názov témy anglicky: A model of a safety-critical electric car control system based on the ARDUINO platform
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. – Garant študijného programu)
Vedúci práce: J. Pančík
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky – FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2022/2023
Navrhol: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.
Abstrakt: Systém kritický z hľadiska bezpečnosti (Safety – Critical system ) alebo životne dôležitý systém je systém, ktorého zlyhanie alebo nesprávne fungovanie v elektrickom aute môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb. V automobilovom priemysle sa návrhom a realizáciou takýchto riadiacich systémv zaoberá štandard ISO26262. Cieľom diplomovej práce bude vytvorenie funkčného modelu systém kritického z hľadiska bezpečnosti, ktorý bude určený pre edukačné účely. Model sa vytvorí na hardvérovej a softvérovej platforme ARDUINO. Diplomová práca nevyžaduje od študenta žiadne špeciálne programátorské alebo hardvérové znalosti. Konzultantom z praxe/špecialistom bude expert z oblasti funkčnej bezpečnosti v spoločnosti Schaeffler Buehl, Nemecko. Všetky potrebné podklady a štandardy dostane študent k dispozícii. V rámci riešenia tejto diplomovej práce bude možnosť zúčastniť sa letnej brigády a štipendijnej praxe počas celého akademického roka 2023/24 v spoločnosti Schaeffler Kysuce a v spoločnosti Schaeffler Buehl v Nemecku.

Povodne zadanie DP
Základné údaje o DP z AIS STU
Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:  Model kritického z hľadiska bezpečnosti riadiaceho systému elektrického auta na báze platformy ARDUINO
Názov témy anglicky: A model of a safety-critical electric car control system based on the ARDUINO platform
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. – Garant študijného programu)
Vedúci práce: J. Pančík
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky – FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2022/2023
Navrhol: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.

Abstrakt: Systém kritický z hľadiska bezpečnosti (Safety – Critical system ) alebo životne dôležitý systém je systém, ktorého zlyhanie alebo nesprávne fungovanie v elektrickom aute môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb. V automobilovom priemysle sa návrhom a realizáciou takýchto riadiacich systémv zaoberá štandard ISO26262. Cieľom diplomovej práce bude vytvorenie funkčného modelu systém kritického z hľadiska bezpečnosti, ktorý bude určený pre edukačné účely. Model sa vytvorí na hardvérovej a softvérovej platforme ARDUINO. Diplomová práca nevyžaduje od študenta žiadne špeciálne programátorské alebo hardvérové znalosti. Konzultantom z praxe/špecialistom bude expert z oblasti funkčnej bezpečnosti v spoločnosti Schaeffler Buehl, Nemecko. Všetky potrebné podklady a štandardy dostane študent k dispozícii. V rámci riešenia tejto diplomovej práce bude možnosť zúčastniť sa letnej brigády a štipendijnej praxe počas celého akademického roka 2023/24 v spoločnosti Schaeffler Kysuce a v spoločnosti Schaeffler Buehl v Nemecku.