Príprava na diferenčnú skúšku IS1 a IS2 Zima 2012

1. stretnutie 1.12.2012

 1. Na všetkypredmety (okrem OIS) existuje zoznam otázok na BC ŠZS Bc. IT na BIVŠ  totožný so zoznamom otázok na dif. skúšku, ktorú budete absolvovať.   Vypracované okruhy (okrem OIS) nájdete na FTP:  Predmety/SYM.
 2. Otázky na dif. skúšku sú v súbore :  Otazky_DS_IT.pdf …\PREDMETY\SYM\111113 Informacia o DS BIVS\
 3.  Predmet Technická infrastruktura a síťové technologie (TIS) :
  1. Odporúčam učiť as zo seminárnych prác študentov – sparcované otázky na ŠZS podľa páa Ing. Gecoviča v adresári …\PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\Technická_Infrastruktura\   (KOMBI a PREZ)
  2. doplňujúce materiály z rokov 2009-2010 sú tu :
  3. Vypracované okruhy z predmetu TIS na ŠZS z AR 2009-2010 sa nachádzajú (FTP : SYM\Okruhy_TechnickaInfrastruktura_2011\MATERIALY\STUD_WORK_starsie\ ):
   1. odporúčam učiť sa na TIS  na IS2 z AR 09/10 090823 BIVS SZS  TIS_Brun_Branislav.rar
   2. odporúčam učiť sa na TIS  na IS2 z AR 09/10 090630_KUCEJ_SZS_okruhy_komplet.zip
   3. ostatné sú v TIS_DRUHE_KOLO_FINAL
   4. pre doplnenie AR 11/12 – KOMBI SYM\Okruhy_TechnickaInfrastruktura_2011\MATERIALY\STUD_WORK_AR10_11_FINAL\B108TIS1_Technicka infrastruktura_KOMBI\STUD_WORK_KOMBI_AR1011\
   5. pre doplnenie AR 11/12 – PREZENCNI \PREDMETY\SYM\Okruhy_TechnickaInfrastruktura_2011\MATERIALY\STUD_WORK_AR10_11_FINAL\B108TIS1_Technicka_Infrastruktura_PREZ\STUD_WORK\
   6. “safe mód” otázka – ZIM 4 OSTRIHON DruhyPocitacovychSieti.docx (FTP : \SYM\Okruhy_TechnickaInfrastruktura_2011\MATERIALY\STUD_WORK_starsie\)
  4. Predmet : Správa a řízení IS (SRIS):
   1. Zistili sme, že okruhy na predmet SRIS zo skúšky  IS I (súbor Otazky_DS_IT.pdf, na FTP PANCIK_AR1112\PREDMETY\SYM\111113 Informacia o DS BIVS\ je totožný s 090602_SRIS_StavVypracovaniaOruhovPreSZS.xlsx, FTP : \PREDMETY\SYM\Okruhy_SpravaRizeniIS_2011\AGENDA\STARSIA AGENDA\ )
   2. Vypracované okruhy na ŠZS na predmet SRIS z AR 2009-2010 sa nachádzajú (FTP : PREDMETY\SYM\Okruhy_SpravaRizeniIS_2011\VYPRACOVANE_OKRUHY\):
   3. odporúčam učiť sa na SRIS na IS1: z AR 09/10 :   090823 BIVS SZS  SRIS_Brun_Branislav.rar
   4. odporúčam učiť sa na SRIS na IS1: z AR 10 /11 :090630_KUCEJ_SZS_okruhy_komplet.zip
   5. z AR 10/11 :090823 BIVS SZS SRIS TRETIE KOLO FINAL.ZIP
   6. z AR 10/11 adresár : Vypracovane okruhy SRIS  AR2009 2010 (Pančík)
   7. Dobre urobená téma : “safe mód” ZSI_Dobrota_Martin_Informacna architektura.zip
   8. Ing. Gecovič Materiály na ŠZS z predmetu SRIS Leto2012 (pozor,  iné otázky ako na Dif. skúšku viď. IT_ITaM.zip v adresári ..\PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\AGENDA\)  sú v adresári :\Priprava_BC_SZS_Leto2012\Správa a řízení IS\PrednaskyGecovic2011-2012\  a PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\Správa a řízení IS\SeminarnePrace2011-2012\
   9. Odporúčam si prezrieť aspoň slajdy Ing. Gecoviča PripravaNaStatniceBc2011-2012-SRIS.pptx v adresári …\Priprava_BC_SZS_Leto2012\Správa a řízení IS\PrednaskyGecovic2011-2012\
  5. Predmet : Organizační a informační strategie (OIS) :
   1. K predmetu OIS (Organizačné a informačné strategie) nemáme vypracované okruhy, ale máme informačné zdroje podľa súboru v EXCEL 111125 Predmet na dif skusku OIS.xlsx v adresári PANCIK_AR1112\PREDMETY\SYM\Okruhy OrganInfStrategie 2011\ a tam je uvedené kde ktorú otázku naštudovať (z kterj knihy dole alebo iného materiálu) – odporúčam sa takto učiť podľa tohto  Excel súboru
   2. vypracované okruhy na predmety SRIS a ZIM (viď. dif. skúška IS2)
   3. kniha DOUCEK,2009 (FTP Doucek_RIZENI_INFO_SYSTEMU_2009\)
   4. kniha VORISEK,2010, kap.11 (FTP ..\KNIHY\SKEN VORISEK 2010\)
   5. kniha POUR,2009 (FTP..KNIHA POUR Podnikova informatika 2009\)
   6. kniha NOVOTNY,2010 (FTP..Riadenie vykonnosti podnikove infromatiky 2010)
   7. plus nová kniha Vorisek : Tvorba informačních systémů   (2012)
   8. prečítať si materiál Maryška o strategickom riadení a modeloch organizácie:  PREDMETY\SYM\Okruhy OrganInfStrategie 2011\MATERIALY\
  6. Odporúčam prečítať si učebnicu hospodárskej informatiky POUR,2009 (FTP : PANCIK_AR1112\KNIHY\KNIHA POUR Podnikova informatika 2009\ )  a knihu Tvorba informačních systémů   http://www.grada.cz/tvorba-informacnich-systemu_6819/seznam/katalog/ 2012
  7.  Predmet : Základy informatiky (ZI)
   1. Zistili sme, že okruhy na predmet ZIM zo skúšky  IS2 (súbor Otazky_DS_IT.pdf, na FTP PANCIK_AR1112\PREDMETY\SYM\111113 Informacia o DS BIVS\) sú totožné s vypracovanými okruhmi na ŠZS predmetu ZIM na AR09/10 a sú uvedené v súbore 090602_ZIM_StavVypracovaniaOruhovPreSZS.xlsx na FTP SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\AGENDA\STARSIA AGENDA\
   2. Vypracované okruhy z predmetu ZIM na ŠZS z AR 2009-2010 sa nachádzajú (FTP : SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\MATERIALY\STUD_WORK_starsie prace\):
   3. odporúčam učiť sa na ZIM na IS2 AR 09/10 : 090823 BIVS SZS  ZIM_Brun_Branislav.rar
   4. odporúčam učiť sa na ZIM na IS2 090630_KUCEJ_SZS_okruhy_komplet.zip
   5. Otázky z predmetu ZIM z AR 2010/2011 sú iné ako na dif skúšku IS2, ale dá sa čerpať z ich vypracovanej verzie do predmetu na dif. skúšku IS1 OIS a aj inde. Ich znenie je v súbore :  IT__spec_SIS_SK_ZMENA.doc, adresár na FTP SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\AGENDA\SZS_tezy_2011 SK.ZIP\. Ich vypracovaná verzia :prezenční študenti  ZIM AR2010/2011\SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\MATERIALY\STUD_WORK_AR10_11_FINAL\STUD_WORK_PREZ\kombinovaníí študenti  ZIM AR2010/2011 SYM\Okruhy_ZakladyInformatiky_2011\MATERIALY\STUD_WORK_AR10_11_FINAL\STUD_WORK_KOMB\