Námety na záverečné práce AR2012/2013

Témy záverečných prác musia byť relevantné (t.j. „viažúce“ sa k študijnému odboru BIVŠ Bc.IT a k vybranej špecializácii : Správca IS, Riadenie a projektovanie IS a Audit IS  ) a musia byť aktuálne t.j. musia hýbať daným odborom a firemnou či spoločenskou praxou. Témy by mali mať čo najužšiu väzbu na prax a jej potreby a na samovzdelávanie študenta tak aby sa v praxi uplatnil s nadobudnutými vedomostiami.Dobré knihy na zorientovanie v problematike : http://www.flazx.com/

Aktuálne navrhnuté témy ZP sú na FTP (vždy posledný súbor) : 0:/PREDMETY Leto 2012/Planovane zaverecne prace AR 2012_13/AGENDA/

v IS BIVŠ : 120328 TEMY ZP AR_12_13.xlsx

Aktuálne : 120622 TEMY ZP AR_12_13 FINAL.xlsx. Zoznam bol poskytnuty pani tajomnicke katedry na vlozenie do IS-u ( dna 22.6.2012)

DP KOMBI

Č. Učo Študent Študentom   vybraná téma vedúci
1. 20591 Babic, Michal Optimalizácia   procesov a  jej podpora v nemocničnom   informačnom systéme Pančík
2. 20706 Bučko, Martin Výmena   a archivácia digitálnej informácie v rámci eHealth v SR Pančík
3. 14298 Filípek, Vladimír Optimalizácia   a riadenie efektívnosti zákazníckych centier s využitím business intelligence   (zameniť : bola tam gramatická chyba ) Pančík
4. 20204 Gembčík, Michal Vybrané   problémy implementácie IS SAP Martiško
5. 13682 Gottwald, Ľuboš Využitie   dataminigu v podmienkach obchodnej organizácie (zameniť  (gramatická chyba): Využitie dataminigu v   podmienakch obchodnej organziácie) Pančík
6. 20149 Jackuliak, Tomáš Prípadová   štúdia analýzy vnoreného systému s využitím UML Pančík
7. 20597 Jagerčík, Ján Podnikové   procesy v zdravotníckych zariadeniach a ich podpora v informačných systémoch   (zameniť : Reinžiniering podnikových procesov v zdravotníckom zariadení) Pančík
8. 10003 Klimo, Ondrej tému   už má a rieši ju
9. 21436 Kovac, Martin nenastúpil
10. 20183 Mazánik, Jozef Informačný   systém pre webhostingovú spoločnosť Gecovič
11. 21250 Mihalovič, Matej Implementácie   a využitie SDH/DWDM technológie v optických sieťach Gecovič
12. 19996 Michalka, Juraj Implementácia   konkrétneho LMS systému v podmienkach vzdelávacej inštitúcie Gubalová
13. 21242 Nepšinský, Boris Metódy   a technológie pre tímový vývoj softvéru Gecovič
14. 20707 Petríková, Jana nenastúpil
15. 14379 Poláková, Danica Postupy   analýzy informačného systému s využitím UML (zameniť za Prvky inovácie v   modelovacom jazyku UML 2.0) Pančík
16. 14217 Rényei, Ladislav Návrh   a realizácia vybraných programových riešení pre konkrétnu organizáciu Pančík
17. 14220 Schütz, Ľubomír Analýza   a návrh datacentrických aplikácií vo VisualStudio Lightswitch   2011(zamenit  za:  Analýza a návrh “datacentrických aplikácií”   vo VisualStudio Lightswitch 2011) Pančík
18. 14396 Štrámová, Mária nenastúpil
19. 21280 Štubňová, Silvia Analýza   a návrh obchodných aplikácií s využitím technológie ASP.NET Pančík

BC PREZ

Č. Učo Študent Študentom   vybraná téma vedúci
1. 17760 Bartkovič, Daniel Využitie   modelovania v Business process reingineering-u Ing.Pavlík(ext)
2. 17665 Čelešová, Zdenka Reporting   a hĺbková analýza údajov v konkrétnej organizácii Pančík
3. 17612 Devečka, Martin Využitie   nových vlastností mobilných platforiem pre tvorbu aplikácií (zmeniť nameisto   : Využitie nových vlastností mobilných platforiem pre tvorbu nových   aplikácií) Pančík
4. 17664 Eliáš, Samuel Multiplatformový   vývoj mobilných informačných systémov na báze PhoneGap (zmeniť namiesto   Technologická podpora webových služieb v moderných informačných systémoch) Pančík
5. 18694 Foltin, Igor Aktuálny   stav informatizácie vo verejnej správe a samospráve Gecovič
6. 16069 Hajduček, Martin Nové   prvky vo webových  technológiách a ich   vplyv na informačné systémy Gecovič
7. 17844 Hrebík, Daniel Požiadavky   a návrh implementácie ERP s využitím SAP Martiško
8. 18437 Jarečný, Matúš Konkrétna   implementácia CMS systému Gubalová
9. 21272 Kabáčová, Nikoleta Štandardy   prístupnosti webových stránok Pančík
10. 18477 Kuzmín, Ivan
11. 17782 Mindek, Milan Integrácia   informačných systémv s využitím .NET mikro Framework  (zmeniť namiesto: Tvorba žiadanky v podobe   dávky v štandarde DICOM) Pančík
12. 16371 Molnár, Milan Stratégia   prechodu organizácie na IPV6 Gecovič
13. 18695 Pančík, Ján Procesný   model riadenia kvality v konkrétnom podniku Pančík
14. 17661 Pančík, Peter Informačné   systémy na báze WEB 2.0 a technológia AJAX (zmeniť namiesto : Spracovanie   veľkých objemov dát s využitím jazyka XML v moderných informačných systémoch) Pančík
15. 19215 Pecho, Roman Elektronizácia   volieb a referenda v SR Gecovič
16. 17667 Považan, Matúš Vyhľadávacie   služby na internete a SEO (Search Engine Optimization) Pančík
17. 18435 Semerád, Tomáš Analýz   a návrh  informačných systémov  typu elektronický obchod na báze open   source Pančík
18. 18498 Sidorová, Michaela Štandardy   použiteľnosti webových stránok Pančík
19. 17658 Škrada, Michal
20. 18714 Štefániková, Lucia Webové   technológie pre realizácia klientsky    bohatých aplikácií (CRA) Ing. Strache (ext.)
21. 17761 Truszka, Štefan Analýza   a návrh informačných systémov na báze mobilných platforiem Ing. Výboh (ext.)
22. 17659 Valach, Jakub Návrh   a realizácia informačného systému s využitím iOS Pančík

BC KOMBI

Č. Učo Študent Študentom vybraná téma vedúci
1. 18401 Demian, Ján Modelovanie podnikových procesov v riadení kvality Martiško
2. 18262 Doležal, Zdenko Porovnanie open source  platforiem   pre realizáciu elektronického obchodu Pančík
3. 18868 Drdoš, Michal Využitie sociálnych  sietí pre   marketing spoločnosti Gecovič
4. 19359 Dubaj, Martin nechodí
5. 17696 Ďurčík, Filip Business process reingineering v konkrétnom podniku Martiško
6. 18663 König, Milan Virtualizácia a riadenie    informačných systémov Gecovič
7. 19371 Kosa, Daniel Informačný systém pre hodnotenie zamestnancov Pančík
8. 17785 Lišťják, Róbert Otázky ochrany súkromia na internete – posledný vývoj v SR a EÚ Gecovič
9. 17689 Magdič, Dušan Sledovanie a monitorovanie zamestnancov na pracovisku Gecovič
10. 17690 Oravec, Luboš Cloud jeho implementácia  v   podmienkach správcu IS Pančík
11. 14446 Ostrihoň, Marian nechodí
12. 19619 Poradský, Slavomír Problematika elektronizácie verejného obstarávania  v SR Gecovič
13. 17694 Rajter, Michal Problematika riadenia projektov vo vývoji    a správe IS Ing. Netzli Rastislav (zameniť za Ing. Martiško)
14. 19540 Slabej, Peter Využitie dataminigu v banke a poisťovni Gubalová
15. 18266 Szabo, Michal Prvky inovácie nových verzií jazykov HTML5 a CSS3 Pančík
16. 19471 Šagát, Patrik Rozvoj elektronizácie zdravotníctva v SR (eHealth) Gecovič
17. 19472 Tóth, Martin  Technológie WEB 2.0 a návrh   konkrétneho informačného systému mapa kríz Pančík
18. 18660 Valaštek, Branislav Nové služby v rámci Google Analytics Gecovič
19. 17695 Varl, Michal Návrh a realizácia projektu IS typu elektronický obchod Pančík
20. 17074 Verner, Ladislav nechodí
21. 19560 Vyhnáliková, Jana Informačné systémy s využitím NoSQL databáz Pančík
22. Pittner Ján Programovanie pre mobilné platformy Pančík