Bakalářské práce

BLOG – DENNIK KONZULTACI K TVORBE BC PRACI

TVORBA OBSAHU
= ztotozneni pojmu a vet ze zadani Bc prace s nazvami kapitol v obsahu (zelena barva)

7. prosinec, patek
— navrh obsahu Bc. Marek V. –>WEB
— navrh realizacni casti Bc. Maria B. –>WEB

1. prosinec, sobota
— navrh obsahu Bc.Olga I.–>WEB
— navrh obsahu Bc.Furat I.–>WEB
— zaslani podkladu Bc. Petr F.

31. listopad, patek
— navrh obsahu Bc. Ivana A.–>WEB
— navrh obsahu Bc. Mariia B. –>WEB
— navrh obsau Bc. Rosto K. –>WEB

RADY DO ZIVOTA:

— zozente si jazykovu korektorku neinformaticku, ucitelku cestiny. Nedajte si praci citat blizkej osobe – aby ste jej nenadavali ked si nieco nevsimne 🙂

— UVOD
— uvod je na 1 stranu
— co predmetom prace, co je hl. ciel prace
— co je v jednotlivych kapitolach

— ZAVER
— strana
— odpocet kde sa v praci nachadzaju jednotlive casti zadania (napr. pojmy zo struktury prace, ciastkove ciele)
— konstatuje sa naplneni ciela prace
— resp spomenie sa v com sa zadanie prekrocilo