Plánování a řízení projektu IS II., KOMBI

Skratka predmetu : B201PLP2 2/1 z, Zk || 16/0 Zk

Cieľ predmetu : Naučiť sa čítať programový kód v modernom programovacom jazyku (použijeme C#), naučiť sa základy programovania v jazyku C#, naučiť sa pracovať v modernom  vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio 2010 a využiť získané poznatky v analýze programovej aplikácie. Študent tak bude viac informovaný o práci vývojára (napríklad kodéra) a bude viac chápať analýzu, návrh a realizáciu moderného informačného systému .

Denník stretnutí :

Skúška bude : 5.5.2012 o 10,30hod (U7) a 9.5.2012 o 9,00 hod (miesto dohodneme)

Zadanie  na skúšku 5.5.2012

4. stretnutie 14.4.2012(4hodiny)

 • plán : prejsť z DEITEL ch.30-31 (projekt ATM) , navrhnúť štruktúru dokumentu a ukázať na možnosti reverznej analýzy  vo VS 2010

3. stretnutie 31.3.2012(2hodiny)

2. stretnutie 24.3.2012(6hodín)

 • vytvoríme prac adresár :
  • dať tam príklady z verzie VS 2010 : viď FTP  0:/PREDMETY Leto 2012/PRP2/120219 KNIHA PRIKLADY VISUAL CSHARP 2010/

1. stretnutie 10.3.2012(2hodiny)

 • podmienky ukončenia predmetu, oboznámenie sa s literatúrou potrebnou pre štúdium (SHARP a DEITEL)
 • inštalačné súbory pre Visual  Studio 2010

Ukončenie predemetu –  Skúška :

Podmienky ukončenia predmetu :

 •  Skúška : semestrálny projekt a ústne doskúšanie v podobe vysvetlenia otázok skúšajúceho k projektu (typy otázok budú známe dopredu), treba dodať vypracovaný štruktúrovaný text s názvom “Semestrálny projekt z predmetu PLP2“  (word),  projektový súbor vo zvolenom CASE nástroji – preferuje sa Enterprise Architect spoločnosti SPARX a IBM Raphsody Modeler   a softvérový  projekt vo Visual  Studio 2010 (zdrojový kód musí byť komentovaný v SK, aplikácia musí byť lokalizovaná v SK ). Štruktúra dokumentu bude známa (vzor analýzy http://www.drpancik.sk/?p=1559 ). Pôjde o prípadovú štúdiu ATM terminálu z knihy DEITEL (kap.30,31).  K dispozícii je v ENG opis programovej aplikácie, požiadavky, modely v UML a zdrojové kódy v jazykoch JAVA a C#.
 • Odovzdanie semestrálneho projektu. Termín zaslania elektronickej verzie je termín skúšky mínus 1 deň aby si to mohol vyučujúci pozrieť.  Na skúške prebehne doskúšanie vo forme otázok k projektu. Forma zaslania elektronickej verzie (iná forma odovzdania nie je potrebná) je email s predmetom emailu : PRP2_Priezvisko_Meno a jedným súborom typu zip (rar) v prílohe  s názvom PRP2_Priezvisko_Meno.zip
 • Študent môže v projete použiť aj jazyk JAVA a vývojové protredie NETBEANS

Literatúra a informačné zdroje :

 • 1. kniha SHARP,J. : MS Visual C sharp 2010, krok za krokom, FTP: KNIHA SHARP Visual C 2008 krok za krokem 2008\
 • 2. kniha DEITEL : C Sharp for programmers, FTP : PANCIK_AR1112\KNIHY\120214  DEITEL C SHARP FOR PROGRAMMERS\

 

Na budúci semester :

 •  semestrálny projekt a ústne doskúšanie v podobe vysvetlenia otázok skúšajúceho k projektu (typy otázok budú známe dopredu), treba dodať vypracovaný štruktúrovaný text s názvom “Semestrálny projekt z predmetu PLP2“, (word) a softvérový projekt „Vytvorenie webovej stránky a databázovej aplikácie v PHP“ pre server s reálnou databázou MySQL.
 • východiskom bude kniha a v nej uvedený projekt : „PHP a MySQL bez předchozích znalostí“  (http://www.albatrosmedia.sk/php-a-mysql-bez-predchozich-znalosti.html)
 • na vývoj  bude použitá technológia portable XAMPP  : http://portableapps.com/apps/development/xampp