Organizační a info strategie

B201OIS 2/1 z,Zk || 20/4 z,ZK 

Príprava na hodnotenie – skúšanie 11.5.2012 :

 • Štefániková : poslala TMM, URL, elaborát
 • Kabáčová : dtto – OK
 • Pecho : dtto – OK
 • Valach : neposlal nič zatiaľ , len robí skúšku
 • Drdoš :  neposlal nič zatiaľ , len robí skúšku
 • Devečka :

SEM12 3.5.2012 :

 • PREDNÁŠKA :
 • CVIČENIE : predtermín skúšky (musia byť splnené požiadavky na zápočet) a písomka k KZ z B201APR
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM11 25.4.2012 :

 • PREDNÁŠKA :
  • kap.13, práca s obrázkami v JS
  • zmienili sme sa o knizžnici JQUERY
 • CVIČENIE : načítanie obrázkov dopredu a „nie dopredu“ – meranie času načítania a sledovania – prezentace2, przeentace 3 viď projekt v FTP/PREDMETY Leto 2012/OIS/120425 Vyucba SEM11/, podadresár OIS
 • AGENDA :
 • prešli sme zaslané práce z TMM (FTP 0:/PREDMETY/TMM/StudWork/StudWorkZapocet/)
 • zaradili skúšku z OIS aj na 15.5. (piatok). Každý kto tam je dostane za zimu zápočet s dátumom skúšky z TMM + zároveň je to splnenie jednej podmienky zo zápočtu OIS.
 • ÚLOHA :dokončiť príklad prezentace (slide show NEX, PREVIOUS) a pochopiť činnosť programu
 • NABUDÚCE :

SEM10 18.4.2012 :

 • PREDNÁŠKA :
  • ako usa učiť vyššiu matematiku : zobrať staré knihy z ktorých sa učili učitelia a vyriešiť aspoň vyriešenétypové príklady (rozsah určujú skriptá BIVŠ):
   • ELIAŠ, KAJAN,… 4diely Zbierka úloh z vyššej matematiky
   • IVAN Matematika I, 1986,  viď link http://people.tuke.sk/igor.podlubny/matematika/matematika1/
   • KLUVÁNEK -MIŠÍK – ŠVEC : I. Kluvánek , L. Mišík, M. Švec. Matematika I.  Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, 1966, 3. vydanie (aj iné vydania).
  • Prebrali sme kap. Formuláre
  • Ukázali sme si programovanie tzv. vnorených alebo embedded systémov (dosky ARDUINO MEGA ADK a NETDUINO PLUS )
 • CVIČENIE :
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM9 11.1.2012 : po Veľkej noci

 • PREDNÁŠKA :
  • Upresnenie tém Bc prác – externí vedúci
  • Upresenenie podmienok ukončenia predmetu APR (klasifikovaný zápočet)
 • CVIČENIE :
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM8 04.4.2012 :

 • PREDNÁŠKA : kap.13, Rozvrhnutie stránky založenej na blokoch
 • CVIČENIE : ku kapitole
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM7 28.2.2012 :

SEM6 21.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA : kap.10, vytváranie navigačných prvkov
 • CVIČENIE :
 • AGENDA :
 • ÚLOHA : každý musí mať na hodine USB kľúč s knihou, príkladmi, FileZilla, PSPAD, Kompozer – každý bude „portable“
 • NABUDÚCE :

SEM5 14.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA :
  • kap.9 obrázky, prečítať si text – urobiť cvičenie na alternatívny text, veľký obrázok viď fotomobil nokia http://mobil.sme.sk/c/6277708/nokia-ma-fotomobil-s-rozlisenim-41-megapixelov.html
  • kap.8 , formátovanie odstavcov pomocou CSS – domáca úloha nekontrolovaná je dokončiť rámčeky
  • kap.7 , element SPAN a príklad na str. 153, viac o elemente span a div na http://www.jakpsatweb.cz/div-span.html
  • analyzujeme web stránku štatistického úradu – predbežné volebné výsledky (na FTP 0:/PREDMETY Leto 2012/OIS/120314 Vyucba SEM5/120310 VOLBY NR SR SU SR/) – viď. http://www.volbysr.sk/priebezne/tab_Pv_sk.html
  • zatiaľ neviem vysbvetliť veľa elementov a ani napríkald to, ako je zabezpečené preklinutie z obrázku do údajovej časti
  • stránka neobsahuje kód v JavaScripte – dôvodom môže byť rýchlosť odozvy stránky
 • CVIČENIE :
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM4 07.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA :
  • opakovanie kap.6 Úvod do kaskádových štýlov, kap.7. pokračovanie kaskádových štýlov
  • doplňujúce informácie : http://www.jakpsatweb.cz/css/
  • bavíme sa o potrebnej úrovni absolventov :  materiál zoskupenia KOSICE IT VALLEY IdentIT-online.pdf na FTP : 0:/PREDMETY Leto 2012/AGENDA/
 • CVIČENIE :
  • robíme stránku a podstránku na www szm (tri podadresáre APR,OIS a SITE  )- nabudúce pokračovanie – každý dokončí projekt do budúcej hodiny – začiatok viď na 0:/PREDMETY Leto 2012/OIS/120307 Vyucba/
 • AGENDA :
  • prosím doniesť na budúci týždeň vytlačené potvrdenia účasti na TechDays 2012 v BB (27.3.) – napíšem žiadosť a pripojím menoslov študentov
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM3 29.2.2012 :

 • PREDNÁŠKA :
 • CVIČENIE :
 • AGENDA :
  • Prosím prihláste sa na akciu Microsoft TECH DAYS  2012 : http://www.techdays.sk/#uvod , vytlačte si prihlášku a odovzdajte mi ju – na jej základe vybavím ospravedlnenie z výučby
  • zaujímajte sa aj o Microsoft Silverlight (programovanie klientsky bohatých aplikácií , podobne ako ADOBE FLASH) a o nástroj Microsoft Expression Web 4 (je pre Vás zadarmo a budeme sa s ním zabávať na hodinách OIS)
  • hovoríme o certifikácii v technológiách JAVA a .NET – príkladom školaicej a testovacej organizácie je http://www.gopas.sk/Novinky-sk.aspx
  • certifikácia ISACA v SK pre študentov : http://www.isaca.sk/membership/stante-sa-clenom/
 • ÚLOHA :
  • nájsť inštaláciu MS  EXPRESSION WEB 4 pre študentov
  • nájjsť verziu pre voľné stiahnutie
  • nájsť slovenskú dokumentáciu na msdn
 • NABUDÚCE :

SEM2 22.2.2012 :

 • PREDNÁŠKA :
  1. kap.3 Wempen, kap.4. Wempen
  2. hovoríme o hexadecimálnom zobrazení (vyjadrení) textového súboru
 • CVIČENIE : kap.3 Wempen, kap.4. Wempen
 • AGENDA : –
 • ÚLOHA :
  1. PANČÍK :ukázať textovú stránku  protokolu HTTP na príklade s využitím FireBug-u (www.google.com)
  2. PANČÍK :ukázať formáty a kódovanie textového súboru v PSPAD-e (slovenská a česká diakritika)
  3. PANČÍK : Zoznam študentov, URL na www server  a vyhodnotenie dochádzky
  4. ŠTUDENTI : dokončiť Wempen kap. 4 od strany 103 , farby popredia a ozadia a obrázok pozadia
 • NABUDÚCE : prejdeme WEMPEN kap.5, 6 – hypertexové odkazy a úvod do kaskádových štýlov

SEM1 15.2.2012 :

 • PREDNÁŠKA : stručná história IBM PC XT, výroby PC v BB , história HTML
 • CVIČENIE :
  1. príklad z kap.1, kap.2, kap.3 str.96 – tu končíme,  cvičenie s Portable Applications http://portableapps.com/,
  2. FTP klient : http://portableapps.com/apps/internet/filezilla_portable,
  3. použitie FilleZila so SZM : host ftp.szm.sk, login : juraj.pancik  heslo: **********
 • AGENDA : podmienky ukončenia predmetu, témy na Bc práce
 • ÚLOHA :
  1.  prečítať si kap.1, kap.2, kap.3 WEMPEN
  2.  nainštalovať si PSPAD,
  3.  Pančík : ako je to so značkou meta a vôbec so SEO a HTML značkami,
  4.  nainštalovať si doma FTP klient FtpZilla a odskúšať ho,
  5.  všetci pošlú email s predmetom OIS_Priezvisko_Meno , v texte bude len URL Vašej stránky na szm, tam budeme vešať Vaše domáce úlohy
 • NABUDÚCE : dokončíme cvičenia z kap.3, kap.4.,

Cieľ predmetu :

 1. Naučiť sa základy jazykov HTML a CSS a prakticky ich využiť pri tvorbe webových stránok
 2. Naučiť sa základy internetových technológií a nástrojov podporujúcich WEB 2.0 (JAVASCRIPT, AJAX, osobný blogovací systém WordPress, …)
 3. Vybrať si tému bakalárskej práce na základe diskusií o moderných technológiách

Podmienky ukončenia predmetu :

1. Skúška :  uzavreté otázky –  budú generované z knihy Wempen kde na konci každej kapitoly je časť (podkapitola) “Dôležité poznámky” z kap. 1.- 14. – podmienka na pripustenie ku skúške je zápočet – splnenie na podmienok na zápočet

2. Zápočet :

 • Podmienky sú uvedené v  viď.  Podmienky udelenia zápočtu
 •  Podmienkou ukončenia predmetu  je aj 100 percentná účasť na cvičeniach, v prípade neúčasti sa vyžaduje email alebo potvrdenie. Pri viac ako dvoch ospravedlnených absenciách študent vypracuje dodatočné seminárne práce

Literatúra :