Techniky a CASE nástroje vývoja KOMBI Leto2014

 • Semester: Letný semester AR 2013-2014
 • Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
 • Informačný list predmetu:  FTP: \PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2014\AGENDA\ILP\ končíme KZ
 • Emailová skupina: TCN
 • Kód predmetu: M201TCN
 • Email: juraj.pancik (at) bivs.sk
 • Predmet Vášho emailu : TCN_VasePriezvisko_VaseMeno
 • Zoznam študentov :  FTP: PREDMETY Leto 2014\
 • Merge email: TU
 • Adresár predmetu na FTP : PREDMETY Leto 2014\1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN

Denník stretnutí :

 

 Zlahcil som podmienky seminarky (vid. dole) a  vypisal dva terminy v IS BIVS :  12.4 15:00 a  26.4 13:20

 
 
 • M201TCN 1. mgr. ITAM KOMBI 12.4.2014 2h P2(15,40-17,10)
 • M201TCN 1. mgr. ITAM KOMBI 29.3.2014 4h P2(8,30-11,50)
 • Plán : prejdeme si príklady z knihy  z kapitol 3 a 4,začneme si popis projektu ATM podľa Deitla  
 • M201TCN 1. mgr. ITAM KOMBI 8.3.2014 4h P2(11,50-15,40)
 • mali sme seminár k DP – vid zápis z predmetu – dohodli sme sa podmienkach zápočtu 
 •  
 • M201TCN 1. mgr. ITAM KOMBI 15.2.2014 6h P2(8,30-13,20)
  • opísali sme si požiadavky na ukončenie predmetu
  • prešli sme si príklady z kapitoly 1 a 2 knihy SHARP : Visual C sharp
  • vysvetlili sme si a oddebagovali sme tieto hotové programy
  • prešli sme si obsah adresára predmetu na FTP
  • odskúšali sme si spustiť aplikáciu ATM terminál a prešli sme si existujúce popisy
  • popísali sme si jednotlivú súbory kde sú popísané zdrojové kódy projektu
  • popísali sme si CASE nástroj Enterprise Architect
 • Úloha na domácu prípravu:
  • nainštalovať si Visual  Studio (2010,2012,2013)
  • postaviť si samostatne  príklady  (programy) z kapitoly 1 a 2 knihy SHARP : Visual C sharp
  • prejsť si príklady z kapitol 3 a 4
  • nainštalovať si AE 7.1
  • navrhnite si osnovu DP

 

Cieľ predmetu : 
 • naučiť sa robiť z využitím jazyka UML objektovo orientovanú analýzu informačného systému a využiť pri tom v SK štandardný CASE nástroj. Prehĺbiť si vedomosti z UML.
 • naučiť sa pracovať v prostredí Microsoft Visual Studio 2010 (VS2010), naučiť sa vytvárať jednoduché aplikácie v jazyku C# a naučiť sa čítať zdrojový kód a analyzovať hotový projekt vytvorený v prostredí Microsoft Visual Studio 2010

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 

Hodnotenie : vypracovanie a ústne obhájenie samostatného projektu z objektovej analýzy informačného systému a návrhu projektu s využitím softvérovej podpory (CASE nástroj)  (100 bodov).  Pre úspešné ukončenie predmetu je potrebné získať minimálne 65 bodov.                                                        

Konkretizácia podmienok ukončenia predmetu – získanie klasifikovaného zápočetu :

 • seminárna práca (vypracovanie a ústne obhájenie samostatného projektu z objektovej analýzy informačného systému a návrhu projektu s využitím softvérovej podpory (CASE nástroj)  ,  100 bodov  – “Spracovanie rozšírenia projektu ATM terminálu (Deitel kap.12,13) do podoby projektu v Enterprise Architect alebo VISIO , dokumentu  Word  a projektu pre VS2010 ako seminárnu prácu vyhovujúcu štandardu BIVŠ (viď príslušná smernica…)
  1. Seminárnu prácu bude pozostávať z troch častí  :
   1. súboru Enterprise Architect (EA)   *.eap alebo subor VISIO kde budú UML diagramy
   2. súboru WOTRD *.docx,  dokopy
   3. projektu vo VS2010, toto je nepovinnépovinné je orientovať sa v  starom nezmenenom kóde ATM 
  2. Všetky časti seminárnej práce  zazipovať, zip nazvať TCN_Priezvisko_Meno.zip, poslať ho emailom s predmetom TCN_Priezvisko_Meno. 
  3. Obsah požadovaných  modelov v EA: požiadavky, Business process model , UML, Uses Case,  – viď. vzor ATM ….
  4. Obsah požadovaného rozšírenia vzorového projektu ATM : doplnenie nových funkcií programu (nové prípady použitia, napr. doplnenie helpu, doplniť viac účtov, doplniť graf. rozhranie) – tieto všetky doplnenia k existujúcim funkciám opísať vo Word-e, implementovať do kódu v projekte VS2010 je nepovinné a do projektu v EA či VISO to treba ale nakresliť
  5. Obsah požadovaného projektu vo VS2010 : časť navrhnutých doplnkov vzorového projektu netreba implementovaťvo funkčnom  kóde (implementovať do kódu v projekte VS2010 je nepovinné )
  6. Seminárna práca bude uverejnená na FTP v adresári predmetu
  7. Termín zaslania seminárnej práce :  najneskôr deň pred skúškou – t.j. skúška je chápaná ako  ústne obhájenie samostatného projektu z objektovej analýzy informačného systému a návrhu projektu s využitím softvérovej podpory (CASE nástroj)

Literatúra a zdroje pre štúdium :

 • Visual Studio 2010 a  jazyk C#
 1. základná kniha  podľa ktorej ideme : http://www.albatrosmedia.sk/microsoft-visual-c-2010.html
 2. základná kniha  podľa ktorej ideme vo verzii  VS2008 : FTP :KNIHY\KNIHA SHARP Visual C 2008 krok za krokem 2008\ (chýba tam k VS2010 10 kap. je doskenovaná viď.: SHARP_Visual_C#_kap.10_priklad.PDF)
 3. ENG : kniha pre verziu VS2012 : microsoft_visual_c_2012_step_by_step.pdf (FTP :KNIHY 3\120310 Knihy FLAZX.COM STEP-BY-STEP\)
 4. ENG : kniha pre verziu VS2010 : flazx-Microsoft-Visual-C-2010-Step-by-Step-0735626707.zip  (FTP :KNIHY 3\120310 Knihy FLAZX.COM STEP-BY-STEP\)
 5. výborné knihy pre doplňujúce štúdium : KNIHY 3\130228 TOP C sharp TUTORIALS AND Comments\
 • UML a EA : 
 1. KANISOVÁ -MULLER : KNIHA_KANISOVA_MULLER_UML_srozumitelne , FTP : \KNIHY 2\KNIHA_KANISOVA_MULLER_UML_srozumitelne\
 2. ARLOW : UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací 2008,   FTP :  KNIHY 2\KNIHA_ARLOW_UML2\
 3. SCHMULLER : Myslíme v UML ., FTP : \KNIHY 2\KNIHA_SCHMULLER MYSLIME V UML\
 4. FOWLER : UML Distieled, FTP : PANCIK_AR1112\KNIHY\101117 KNIHA FOWLER UML DISTILED\
 5. Inštalácia EA  : FTP :/INSTALL 2/091007 INSTALL ENTERPRISE ARCHITECT/
 6. Preklad Deitel kap.12 a kap.13  : DEITEL_kap.12-13_KOMPLET_Preklad_Michnac_Patrik.zip,PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_KOMBI_SME\
 7. vzorové záverečné práce : DP STRAŇÁK
 8. vzorová analýza pre prípadu pužitia (UC) analýza pitevne FTP :0:/PREDMETY Zima 2012/3.BC.IT_KOMBI_LM_ADM/MATERIALY/ subor P5_dfs_Evidencia_pitiev_v1.doc
 9. Vzorova analyza projektu rozoberaneho v Kanisovej je v  EA urobena Stranakom (TCN_VZOR_Stranak_Slavomir.zip, adresar FTP : PREDMETY Leto 2013\1.MGR.ITAM_KOMBI_TCN\)
 10. doplňujúce štúdium KNIHY 3\120919 TOP KNIHY NA UML A JAVA\

 

 • Literatúra  k EA na webe : 
 1. stránka EA : http://www.sparxsystems.com.au/
 2. podstránka zameraná na UML2 :  http://www.sparxsystems.com.au/resources/uml2_tutorial/index.html
 3. inštruktážne videá a dokumentácia k týmto CASE nástrojom
 4. http://www.sparxsystems.com.au/resources/demos/index.html
 5. základné video k nástroju http://www.sparxsystems.com.au/resources/demos/eaoverview/index.html
 6. video k basic UC :http://www.sparxsystems.com.au/resources/demos/basicusecase/TO_20070418%20Basic%20Use%20Case.htm
 7. video k sequenčným diagramom :http://www.sparxsystems.com.au/resources/demos/sequence/Sequence_diagram.htm