Příprava na bakalářský seminář LÉTO 2017

NAJBLIŽŠIE ETAPY – KROKY A NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI PÍSANÍ PRÁCE

************************************************************************************************

2017

************************************************************************************************

1. Martin Bašta

 • — 1.10.2016 Námět:  projekty/technologie/problematiku ze svého pracovního prostředí

2. Ismail Furát

 • – 1.10.2016 Námět: Analýza a návrh informačních systému na báze webu s využitím objektových přístupů
 • – UML analýza , objektový  přistup k analýze a navrhu IS v  JavaScript,
 • – vzor napr. Bc Hamaliar – vid archiv v IS.BIVS

3. Petr Jirák

 • – 1.10.2016 Námět: Projekt zavedení informačního systémů v prostředí síťového distributora energií
 • – navrh projektu zavedeni casti IS
 • -technicko – ekonomicka analyza
 • -vyuziti MS Project-u ako nastroja pre planovanie sledovanie projektu

4.  Vladimír Klimeš 

 • – 1.10.2016 Námět: Využití  platformy Raspberri PI pro správu a řízení síťového provozu
 • – este porozmysla aj o inej teme – Raspberri pi pozna z jeho nasadenia praxe – sitovy provoz

5.  Peter Lalák 

 • – 1.10.2016 Námět: Vybrané řešení pro školský informační systém BIVŠ
 • popis a analýza školního bankovních informačních systému BIVŠ
 • analýza a návrh vybraného řešení pro školský IS

6. Marek Martin

 •  – 1.10.2016 Námět: Active Directory a Windows Server – Vybraný problém
 • – teorie, analyza a navrh IS resp. apliakce
 • – navrh projektu

7. Janka Michálková

 • [12. prosinec 2016] Námět:  BC Michalkova
 • Téma :   Vyznam a ukoly modelovani obchodnich procesu v analyze a navrhu informacnich systemu
 • Cíl :  Vytvoreni pozadavku a modelu obchodnich procesu pro konkretni organizaci
 • 1. TEORETICKÁ ČÁST:  metodiky analyzy a navrhu informacnich systemu,  sprava pozadavku, CASE nastroje  
 • 2. ANALYTICKÁ ČÁST: analyza informacniho systemu pomoci  modelovani obchodnich procesu
 • 3. NÁVRHOVÁ ČÁST: vytvoreni modelu obchodnich procesu pro konkretni organizaci ve vybranem CASE nastroji
 • [1.rijen 2016] sucastou prace moze byt aj aplikacia napisana v jazyku C# v prostredi Visual Sstudio (https://www.visualstudio.com/xamarin/) – „natvrdo“ to to zadania nedame
 • – v najblizssom obdobi sa treba sustredit na vyuku programovania v jazyku C# – odporucam knihu v cestine od Johna Sharpa (http://www.martinus.sk/?uItem=97413), je vypredana ale mam ju zoskenovanu
 • – tiez je dolezite vediet ze vsetky dobre zdroje su v anglictine – knihy i manualy na nete (ide o technicku anglictinu)
 • – treba si vymedzit cca 100- 300 hodin na samostudium a skusanie prikladov v C# na  PC
 • – 1.10.2016 Námět: Analýza a návrh bankovní mobilní aplikace
 • -analýza požadavků, procesní model
 • -rešerš existujících bankovních mobilních aplikací
 • -návrh mobilní aplikace  pomocí UML
 • -programatorska Bc prace, Stefan Truszka:  https://is.bivs.cz/th/17761/bisk_b/BC_Truszka_Stefan.pdf
 • -programatorska Dp prace, Martin Devecka: http://is.bivs.cz/th/17612/bivs_m/?id=45112
 • 
  

8. Josef Semera

 • [5. prosinec 2016] Námět:  BC Josef Semera
 • Téma :   Vybrané problémy transformace a zpracování bankovních dat
 • Cíl : V práci bude analyzována a navrhnuta transformace dat pro konkrétní použití ve vybraném bankovním informačním systému
 • 1. TEORETICKÁ ČÁST: Bankovní informační systémy (BIS), hybridní data v BIS (relační a nerelační)
 • 2. ANALYTICKÁ ČÁST: Analýza vybraných transformací dat v BIS
 • 3. NÁVRHOVÁ ČÁST: Návrh transformace dat pro konkrétní použití ve vybraném BIS

9. Marcel Václav 

 • Téma :  Využitie návrhových vzorov pri vývoji informačných systémov
 • Cíl :
 • 1. TEORETICKÁ ČÁST: vysvetelnie zakladnych pojmov manazment poziadaviek,  UML, navrhove vzory, webove technologie a ich architektury (MVC, Model View Controller [1] )
 • [1]
 • MVC : https://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller
 • 2. ANALYTICKÁ ČÁST:
 • opis a komparacia architektur klient – server  MVC na roznych webovych platformach awebovych  frameworkoch [2] [3]
 • [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_server_software
 • [3] https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_frameworks
 • [4] https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_application_servers
 • 3. NÁVRHOVÁ ČÁST:
 • Na zaklade studia vyber vhodnej webovej technologie a frameworku  a jeho implementacia (moze sa pozuit reversny pristup – realizacia –> navrh –> analyza)
 • – 1.10.2016 Námět: Využitie návrhových vzorov pri vývoji informačných systémov
 • -popis UML a vzoru MVC Model View Controller

10. Vladimír Volodin 

 • -1.10.2016 Námět: Systémy pro správu a řízení datového centra
 • -prehled modernich SW urcenych pro spravu DC
 • -navrh zavedeni noveho typu/verze

 11. Martin Vosátka 

 • -1.10.2016 Námět: Aktuální problémy  bankovnictví z pohledu bezpečnosti bezdrátových technologií
 • – praca sa zameria na aplikacei softvérového rádia SDR  (https://en.wikipedia.org/wiki/Software-defined_radio).
 • -budu sa analyzovat bezdrotove technologie v bankovnictve (napr.  NFC)
 • -preskumaju sa bezpecnostne aspekty zneuzitia   SDR

 

 

************************************************************************************************

2016

************************************************************************************************

Miroslav Krbec :

Téma : “Vybrané otázky informačné bezpečnosti v internetovom bankovnictví”

 Hlavní cíl : Návrh obsahu osvětového – vzdelávacího webu (sociální síte, …) pro středoškolskou mládež so zaměřením na bezpečnost v internetovom bankovnictví

Osnova – dílčí cíle práce :
1. Teoretická část : vymezení základních pojmů
2. Analytická část : komparace technologií bezkontaktních platebních karet, analýza úrovně bezpečnostní edukace klientů bank, komparace mobilních aplikací pro správu hesel
3. Návrhová část : návrh obsahu osvětového – vzdelávacího webu pro středoškolskou mládež

 Jakub Prikner : 

Téma : “Analýza a návrh vestavěného informačního systému pro domácnosti”

Hlavní cíl : Systémová a softvérová analýza návrh vestvěného systému pro řízení úrovne osvětlení prostřednictvím okenních žaluzií

Osnova – dílčí cíle práce :
1. Teoretická část : vymezení základních pojmů
2. Analytická část : systémová a softvérová analýza vestvěného informačního systému
3. Návrhová část : návrh vestvěného systému pro řízení úrovne osvětlení prostřednictvím okenních žaluzií

 

Jakub Louthan 

Téma : Aktuální trendy v ochraně komerčního software

Hlavní cíl : Technické – ekonomické zhodnocení dopadů prolamování ochran softwaru a jeho zneužití v herním průmyslu,

Osnova – dílčí cíle práce :
1. Teoretická část : vymezení základních pojmů (informační bezpečnost, zneužití počítače, herní softvér)
2. Analytická část : technické – ekonomické zhodnocení a komparace současných metod ochrany softvéru a trendy v jeho ochraně
3. Návrhová část : dopady prolamování ochran softwéru v herním průmyslu

 

Martin STINGL
TEMA : Implementace IT konfiguračního a servisního managementu v prostředí konkretní banky

Hlavní cíl : Implementace nástroje ITSM Box pro zefektivnění procesů podpory IT infrastruktury v konkrétní bance

Osnova – dílčí cíle práce :
1. Teoretická část : vymezení základních pojmů (bankovní informační systém, procesní řízení, SLA, ITIL, SaaS, IT konfigurační a servisní management, CMDB – Configuration Management Database)
2. Analytická část : analýza současného stavu podpůrných procesů IT infrastruktury v konkrétní bance
3. Návrhová část : parametrizace požadavků na informační systém, implementace nástroje ITSM Box pro zefektivnění procesů podpory IT infrastruktury v konkrétní bance

 

Valeriya Pechenkina

TEMA : Možnosti formátu PDF při správě a distribuci dokumentů

Hlavní cíl : analýza využití elektronického podpisu PDF dokumentů  a vytvoření interaktivních PDF formulářů určených pro potřeby konkrétní organizace (školy)

Osnova – dílčí cíle práce :
1. Teoretická část : vymezení pojmů (PDF formát, otevřené formáty dokumentů, informační bezpečnost a elektronický podpis, legislativa ČR a  vymezení používaní PDF formátu ve verejné správě)
2. Analytická část : elektronický podpis a PDF formát dokumentů (analýza správy a distribuce elektronicky podepsaných PDF dokumentů, analýza využití vhodných aplikací např. Adobe Reader )
3. Návrhová část : vytvoření interaktivních PDF formulářů určených pro potřeby konkrétní organizace (školy)

Dve predchazdzajuce prace venovane formatu PDF :

 • https://is.bivs.cz/auth/th/20414/bivs_b?info=1;zpet=%2Fauth%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dpdf%20prace%26start%3D1
 • https://is.bivs.cz/auth/th/22206/bivs_b_a2/Bakalarska_prace_Lukas_Kalivoda.pdf?info=1;zpet=%2Fauth%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dpdf%20prace%26start%3D1