BC NĚMEC: Tvorba moderního webového rozhraní pro podnikové informační systémy

email konzultacia  k textu prace 30.4.2020

 • — zaslana verzia prce :..\30.4.2020_ BC NEMEC Navrh obsahu_ podkategorie v9PANCIK.docx
 • — zaslany text nesplna pozadovane formalne poziadavky na zaverecne prace AMBIS – treba sa mi ozvat ked bude prva teoreticka  kapitola formalne hotva  (v zmysle predchadzajucich konzultacii)  – potom si ju precitam.
 • — obsahove zameranie Bcp je v poriadku – staci i nadalej sledovat mnou navrhnuty koncept prace , vid. email konzultácia 5.2. 2020
 • — formalne neukonceny text sa zle cita a posobi rusivo – forma a obsah idu ruka v ruke –  preto budem cakat az sa tieto formalne prace podari dokoncit
 • — zapocet z BxP bude mozny az po uzavreti 1. kapitoly  – t.j. napisani 20-25 stran prvej kapitoly

email konzultacia  k textu prace 20.4.2020

— verzia BcP:…\21.2.2020_ BC NEMEC Navrh obsahu_ podkategorie v5.docx
— pripajam Vas text upraveny mnou tak, aby som mohol odhadnut kolko ste toho napisal – t.j. vlozenie cislovania stran , riadkovanie 1,5, formatovanie textu zarovnat doprava , pismo Times New Romanum a kazda hlavna kapitola zacina na samostatnej strane.
— Text sa cita dobre (odhliadnuc od chybajucich zdrojov ci obrazkov).
— Ad 1.4. životní cykly v Informačních systémech, tato tema je spracovavana vo vacsine mnou vedenych zaverecnych pracach – linky som Vam uz dal. FILOZOFIA KAPITOLY: Tato kapitola je “ povinna jazda“ kde my informatici davame najavo, ze respektujeme ekonomicky pohlad na informacne systemy a zaroven hovorime, ze v bc praci piseme o vyvoji IS a budeme teda pisat aj o informacnych technologiach, bez ktorych vyvoj IS nie je mozny.
— Zhrniem zdroje k zivotnemu cyklu IS:
— vyborna je ceska wikipedie https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_cyklus_informa%C4%8Dn%C3%ADho_syst%C3%A9mu
— kap. 1.1 v Bc praci na AMBIS-e Danici Polakove https://is.ambis.cz/th/mfigl/DP_Danica_VicenikovaPolakova_final.pdf?so=nx
— vyborna je kniha BUCHALCEVOVA https://www.martinus.sk/?uItem=125936 – pani ucila na AMBIS-e a bude mozno Vase oponentka
ZAVER:
Pokracujte, skuste odstranit gramaticke chyby (su aj v obsahu), skompletovat odkazy na zdroje vo Worde a popisy (zatial ) zoskenovanych obrazkov (potom sa prekreslia napr. vo Worde) – mal by ste tak uz slusnych 20 stran a to vyda na zapocet.

email konzultacia  k textu prace 16.4.2020

 • ad bod 1. ULOHA: Prosim poslat aktualnu verziu Bc pracu a jasne vymedzit cislo kapitoly a co chcete poradit.
 • ad bod.2 MVC. ULOHA : Prosim stiahnite si Bc pracu Vasho kolegu Marcela VACLAVA [1] a citajte kap. 2 – je vyborna.
 • [1]VÁCLAV, Marcel. Využití návrhových vzorů při vývoji informačních systémů [online]. 2018 [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: <https://is.ambis.cz/th/i4nd8/>. Bakalárska práca. Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS. Vedoucí práce Juraj Pančík.

SKYPE  konzultacia 10.4. 2020 18,00-19,00 nebola – student neprisiel 

SKYPE konzultacia pondelok 16.3. 2020 , 20,00-21,30

 • dopredu zaslana verzia BcP: 21.2.2020_ BC NEMEC Navrh obsahu_ podkategorie v5.docx
 • POZNAMKY Z KONZULTACIE:
  • zaslany text 1. kapitoly musi byt doplneny o formalne nalezitosti :
   • odkazy na literaturu podla ISO690, prvy prvok a datum
   • odkazy na zdroje musia byt pri kazdom deleni textu na kategorie
   • doplnit zoznam literatury (WORD alebo iny system)
   • dodany text doplnit obrazkami – napriklad obrazok pre zivotny cyklus informacneho systemu
   • obrazky musi abyt popisane a musi abyt uvedene odkazy zdroje
  • filozofia tvorby Bc prace : ukonci sa 1. kapitola (obsahovo i formalne, cca 15-25 stran ) a potom sa pokracuje pisanim druhej kapitoly – analyza IS , rozsah 15-25 stran
  • 2. kapitola bude urobena svojou struktury podla  prilohy c.2 Bc prace Danici Polakovej (je v IS AMBIS) – tento text obsahuje UML analyzu informacneho systemu elektronickej podatelne. Podobne prace robili na BIVS Praha studenti HAMALIAR, VACULCIAK, LOPUSNY, KOSA

email konzultácia 22.2. 2020 – tvorba obsahu BcP

 • dakujem za obsah, nasim cielom je napisat prvu kapito-lu. Teraz, prosim, doplnte zdroje – odkazy- poznamky  k jednotlivym pod kapitolam prevj kapitoly a nezabudnite tam dat odkazy texty z BC prac Vasich kolegov na BIVSe – vid www stranku Vasej BcP [1]. Venovali sa UML analyze realnych IS a islo o Vam podobne prace. Mozete postupovat aj tak, ze doslova „nahadzete“ surovy text z roznych zdrjov do jednotlivych podkapitol a az potom ho budete „destilovat“. Nezabudnite vygenerovat aj zoznam literatury vo Worde.
 • ULOHA: poslite mi verziu prace s takto naplnenym textom prvej kapitoly a s automaticky vygenerovanym zoznamom literatury.
 • [1] http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-leto-2020/zaverecne-prace-leto-2020/bc-michal-n/

email konzultácia 11.2. 2020 – ULOHY 

Osvojit si WORD:
— techniku automaticky generovaneho obsahu z textu osnovy
— techniku generovania odkazov a automaticky generovana bibliografia

Citat knihy:
Podniková informatika https://www.grada.cz/podnikova-informatika-(1)-8588/
Podnikové informační systémy Basl Josef, Blažíček Roman https://www.grada.cz/podnikove-informacni-systemy-6827/
KANISOVA MULLER : UML srozumitelne
Buchalcevova : Tvorba inf. systemov

citat vzorove zaverecne prace:
BC DANICA POLAKOVA https://is.ambis.cz/auth/th/znias/ a hlavne PRILOHA 2
BC SVATOSLAV HAMALIAR https://is.ambis.cz/auth/th/m2tei/
BC BRANISLAV VACULCIAK https://is.ambis.cz/auth/th/nfhw1/

citat vzorove seminarne prace z predmetu TMM (Zima 2019):

 

email konzultácia 5.2. 2020

Obsah
1. TEORETICKA cast : Moderne podnikove informacne systemy 2
1.1 zivotny cyklus IS a webove technologie 2
1.2 webove technologie a databazy 2
1.3 poziadavkovy management 2
1.4 zivotny cyklus IS 2
1.5 navrhove vzory a vzor MVC (Model-View-Controler) 2
1.6 UML 2
1.7 CASE nastroje vyvoja 2
2 ANALYTICKA cast: Poziadavky a a analyza zadania na vybrany modul informacneho systemu, ktory vyuziva webove rozhranie 2
2.1 poziadavky na IS www.econom.tools 2
2.2 poziadavky funkcne, 2
2.3 nefunkne; 2
2.4 UML diagramy – 3
2.5 class diagram, 3
2.6 aktivity 3
2.7 sekvencny diagram 3
3 NAVRHOVO-REALIZACNA cast – Implemenatcia a nasadenie vybraneho modulu informacneho systemu, ktory vyuziva webove rozhranie 3
3.1 — popis vybranej implementacie MVC (priklad vybraneho modulu) 3
3.2 — navrh ER model databazy (tabulky, vazby) pre vybrany modul IS 3
3.3 — popis implementacie pre vybrany modul IS 3
3.4 — popis nasadenia pre vybrany modul IS 3
Zaver 3

1.11. 2019  Ziadna aktivita v poslednom obdobi 

email konzultácie 8.2. 2019

Téma Bc práce :  Tvorba moderního webového rozhraní pro podnikové informační systémy

 • Hlavny ciel prace: 
  • Cielom bakalarskej prace je stanovit poziadavky, analyzovat, navrhnut implemenatciu a popisat nasadenie pre vybrany modul informacneho systemu, ktory vyuziva webove rozhranie  
 • Ciastkove ciele prace : 
  • 1. TEORETICKA cast : Moderne podnikove informacne systemy, ich zivotny cyklus  a webove technologie
   • – s IS, webove technologie a databazy, poziadavkovy management, zivotny cyklus IS, navrhove vzory a vzor MVC (Model-View-Controler), UML, CASE nastroje napr. Enterprise Architect
  • 2. ANALYTICKA cast:  Poziadavky a a analyza zadania na  vybrany modul informacneho systemu, ktory vyuziva webove rozhranie  
   • – poziadavky na IS  www.econom.tools (uviest len pre vybrany modul IS:  poziadavky funkcne, nefunkne;  UML diagramy – class diagram, aktivity a sekvencny diagram, …..)
  • 3. NAVRHOVO-REALIZACNA cast –  Implemenatcia  a nasadenie  vybraneho  modulu informacneho systemu, ktory vyuziva webove rozhranie  
   • — popis vybranej implementacie MVC (priklad vybraneho modulu)
   • — navrh ER model  databazy (tabulky, vazby) pre vybrany modul IS
   • — popis implementacie pre vybrany modul IS
   • — popis nasadenia pre vybrany modul IS
 • Knihy –  vyborna ceska kniha k poziadvkam a UML je KANISOVA – MULLER [1], ARLOW[2], WIEGERS[3]  k IS su spickove knihy POUR [4], BUCHALCEVOAV[5] [6]a k databazam zasa CONNOLY [7].
 • [1] https://www.martinus.sk/?uItem=18241
 • [2] https://www.martinus.sk/?uItem=34858
 • [3] https://www.martinus.sk/?uItem=49621
 • [4] https://www.martinus.sk/?uItem=227055
 • [5] https://www.martinus.sk/?uItem=156222
 • [6] https://www.martinus.sk/?uItem=207329
 • [7] https://www.martinus.sk/?uItem=73815
 • [8] https://mbi.vse.cz/mbi/index.html#