Maturitne prace SR 2023/24

Riadiaci dokument pre MPWG na Google Spreasheet :  Maturitne prace SR 2023 24.gsheet

(filing suboru na GD : h:\My Drive\Predmet_MP_Maturitne_Prace\AGENDA\Maturitne prace SR 2023 24.gsheet)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoYHjbL0Hisl6t-s78QUwAPNP-Pdvrr9i-UzepnI7BQ/edit?usp=sharing

obsolete (uz neplatny subor ) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A2EmaWOGuxh_0DKF6c4fCbVph-LgLMJN/edit?usp=sharing&ouid=103891806484959674426&rtpof=true&sd=true

*********************************************************
 
29.2.2023  Záznam z 10.konzultácie 
 
*********************************************************
video “ 2024-02-29 18-02-09.mkv“
 
AGENDA:  
— SOC 2024 skolske kolo bude buduci tyzden – v stredu  6. 03. 2024 Školské kolo súťaže SOČ
— JuPa posle vzorovu prezentaciu na par slajdov  
— JuPa sa pokusi pozicat studentom nimi odovzdany HW ako pripravu na SOC
— JuPa ziada aby sa na kazdu krabicku nalepil zospodu rok a meno studenta 
 
 MP Timotej BALAZ
— donesie HW zajtra v piatok o 10:30
— dorobi video – vlozit do podadresara VYSTUP
— SW sa ulozi do adresara zdrojovy_kod (ARDUINIO ma rovnaky subor a ma rovnaky nazov adresara a to sa cele zazipuje)
 
MP Miro BLASKO
— nebol na stretnuti

MP Samo HANUSKA
— HW donesie v pondelok 4.3. 2024 po prvej hodine  
— dokumentacia na PODPIS ZAjtra o 10:30
— Google Drive dohodli sme napln v jednotlivych podzdresaroch

MP Erik HAVETTA
— HW donesie v pondelok  4.3. 2024 po prvej hodine
— Google Drive je naplnene

MP Marek KUZMA  
— HW donesie zajtra v piatok o 10:30
— bavime sa o naplni Google Drive

MP Lubomir MATUSKA – nebol na stretnuti
— robi vzorovy meraci protokol  

MP Tomas PACALAJ
— vsetko OK, HW v pondelok
— doplnit na Google Drive vsetko vratane .ino suboru

MP Samo POHL
— vsetko OK, HW v pondelok
— dorobit video, nahrat .ino subor
— opravi vzorovy laboratorny protokol 
 
MP Miro POTKANY – nebol

MP Alexander VRSANSKY
— HW v pondelok,
— na Google Drive da subory

 
MP Tomas ZACHAR – nebol  
 
*********************************************************
 
8.2.2023  Záznam z 9.konzultácie 
 
*********************************************************
video “ 2024-02-08 18-05-08.mkv
*********************************************************
 
1.2.2023  Záznam z 8.konzultácie 
 
*********************************************************
*********************************************************
 
25.1.2023  Záznam z 7.konzultácie 
 
*********************************************************
   ZUCASTNENI:  HANUSKA, HAVETTA, KUZMA, MATUSAK, PACALAJ, POTKANY, VRSANSKY, ZACHAR
   OSPRAVEDLNENI: BALAZ, BLASKO, POHL, 
 
0. Komunikacia cez Edupage alebo emailom s  predmetom emailu MP_vasePriezvisko_VaseMeno
 
AGENDA:
1. Do piatku treba poslat pani Ing. Franovej . „Uvod“
 
2. Tvorba struktury prace vo WORDE a tvorba Uvodu
Co je „Uvod“ ? Text uvodu  popisuje v rozsahu 1 strane predmet prace, hlavny ciel prace a to co bude popisane v jednotlivych kapitolach prace. 
Na to aby sme napisali uvod si vytvorime  obsah vo Worde (napriklad PRTILOHA_1) a tento obsah opiseme tak, ze popiseme jednotlive cisla kapitol obsahu co obsahuju. Je dobre potom uviest kde v praci (v ktorej casti) sa nachadzaju pozadovane vystupy prace z ciastkovych cielov t.j. kde je v praci technicka dokumentácia, atd.
 
3. JuPa ukazal postup tvorby obsahu MP vo Worde zo zadania MP  [vid. PRILOHY] – vysledny obsah je v [vid . PRILOHY_1] a subor na Google Drive LINK:  https://docs.google.com/document/d/18lqZoqZByo17a0QOb4QnlgwxB4VIxlZa/edit?usp=sharing&ouid=103891806484959674426&rtpof=true&sd=true  
 
ODBORNA AGENDA : 
GENERICKA CAST MERACICH PRIPRAVKOV: 
 
JEDNOTLIVE MP: 
 
MP Timotej BALAZ  N/A
MP Miro BLASKO    N/A
MP Samo HANUSKA – ma HW a objedna krabicku 
MP Erik HAVETTA   schema na board priprava DPS, objednat  
MP Marek KUZMA  – caka na plosak HW 
MP Lubomir MATUSKA – HW je zlozeny, uvod treba do stvrtku, zastavi sa po biely polykarbonat 
MP Tomas PACALJ – ma HW a objedna krabicku 
MP Samo POHL      N/A
MP Miro POTKANY   N/A nemohol sa pripojit
MP Alexander VRSANSKY – ma vsetok HW 
MP Tomas ZACHAR   N/Anemohol sa pripojit
 
PRILOHY:
ZADANIE _MP :  
Meno študenta : Ľubomír Matúška
Téma maturitnej práce : Merací prípravok pre bezkontaktné meranie tepla
Školský rok: 2023/2024
Konzultant: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.
 
Hlavný cieľ:
Hlavným cieľom projektu je realizovať merací prípravok určený na bezkontaktné meranie teploty za
pomoci snímača MLX90614 Infrared Temperature Sensor.  Výstupom projektu bude vývojová
dokumentácia a vzorový laboratórny protokol určený pre výučbu. Merací prípravok bude použitý v
pedagogickom procese. 
 
Čiastkové ciele:
1. Zostrojiť funkčný merací prípravok
2. Vytvoriť technickú dokumentáciu
3. Overiť vlastnosti zariadenia meraním, výsledky merania pracovať formou protokolu a priložiť
k dokumentácií
4. Mať zaevidovaný plošný spoj s číslom v školskej evidencií
5. Napísať sprievodnú dokumentáciu
6. Doložiť priebežnú vizualizáciu a prílohy
 
PRILOHA_2 :  
Obsah
1 Úvod 2
2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 2
2.1 Arduino Nano Every 2
2.2 Pulse-Width-Modulation (PWM) 2
2.3 Relé 2
2.4 Senzor vlhkosti pôdy 2
2.5 Senzor teploty 2
2.6 I2C 2
2.7 Ultrazvukový senzor 2
3 CIELE PRÁCE 2
4 MATERIÁL A METODIKA PRÁCE vytvorenia meracieho prípravku 3
4.1 Konštrukcia meracieho  prípravku 3
4.1.1 Konštrukcia 3
4.1.2 Vedenie káblov 3
4.1.3 Užívateľské prostredie 3
4.1.4 Proces osvetlenia 3
4.1.5 Proces polievania 3
4.1.6 Proces ventilácie 3
4.1.7 Signalizácia 3
4.1.8 Schéma 3
4.2 Proces tvorby  technickej dokumentácie 3
4.2.1 Tvorba dosky plošných spojov 3
4.2.2 Program pre Arduino Nano Every 3
4.2.3 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 3
4.3 Merania 3
4.3.1 Výsledky z meraní 3
4.3.2 Vzorový laboratórny protokol 3
ZÁVER PRÁCE 3
ZHRNUTIE 3
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 3
ZOZNAM PRÍLOH 3
Zoznam tlačených príloh 4
Zoznam elektronických príloh 4
ZOZNAM OBRÁZKOV 4
5 PRÍLOHY 4
 
 
*********************************************************
 
11.1.2024  Záznam z 6.konzultácie 
 
*********************************************************
   ZUCASTNENI:  HAVETA, KUZMA, PACALAJ, 
   OSPRAVEDLNENI: HANUSKA a MATUSKA  
 
   ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:  
0. Komunikacia cez Edupage alebo emailom s  predmetom emailu MP_vasePriezvisko_VaseMeno
1. 
AGENDA:
1. v decembri 20.12. 2023 boli odovzdane zadania vsetkych MP – JuPa ich vytlacil a dal p. Ing. FRANOVEJ – potvrdila prijem 
2. 
 
ODBORNA AGENDA : 
GENERICKA CAST MERACICH PRIPRAVKOV: 
 
JEDNOTLIVE MP: 
 
MP Timotej BALAZ  
MP Miro BLASKO
MP Samo HANUSKA 
— zobral si vzorovy meraci pripravok na Pt100
— 
MP Erik HAVETTA 
— ujasnili sme si sposob konstrukcie HW  
— je tu otazka co je sprievodna dokumentacia (SD)a co je technicka dokumentacia (TD) v maturitnej praci ?
— JuPa si mysli ze SP je samotna maturitna praca (MP) vypracovana napriklad podla vzorov  kt. mame k dispozicii 
— TD tvori prilohovu cast SD a v SD ju reprezentuje zoznam elektronickych alebo tlacenych priloh 
— TD moze byt schema, navrh DPS, BOM (Bill of Material), vysledky merania ci protokoly a zdrojovy kod – okomentovany (vytlaceny – tlacena priloha ci cely projekt pre ARDUINO – to je elektronicka priloha ) 
— rozsah SD alebo MP je 26-35 tisic znakov 
#VLASTNY PRINOS: vytvorenie edukacneho materialu na popis OneWire zbernice a integraciu DS18S20 do meracieho systemu – Erik jeden alebo dva ks. Logický analyzér 8 kanálov 24 MHz https://techfun.sk/produkt/logicky-analyzer-8-kanalov-24-mhz/
— ULOHA : kupit log.analyzator 
MP Marek KUZMA  
— digitalna vaha HW a SW je hotovy 
— vyraba sa DPS 
#VLASTNY PRINOS: jasne formulovat, ze vlastny prins prace je v zavedeni ulozenia kalibracnej konstanty do  EEPROM, tlacidlo pre „TARE“ a spusti sa kalibracia  
— [1] vzorovy meraci protokol pre studentov 
[1]…\Predmet_ELM_cvicenia\WORK_3 NEVEL Meranie sily digitalna vaha\ELM_MP33_PANCIK_JURAJ.docx
MP Lubomir MATUSKA 
MP Tomas PACALAJ 
— teplota NTC :   HW a SW , DPS sa zadal plosak 
#VLASTNY PRINOS: 
— vytvorit vlastny EXCEL pre vypocet koeficientov modelov BETA (x,x2) a S-H model NTC snimaca (x,x2,x3)
— ULOHA: spracovat merania zo skoly ako meraci pripravok c.2 (najst koeficienty pre oba modely) 
[1] …\Predmet_ELM_cvicenia\WORK_1 NEVEL Meranie teploty NTC a TM036\
MP Samo POHL
— ma hotovy HW vratane DPS  
MP Miro POTKANY
MP Alexander VRSANSKY
— JuPa slubil doniest lozisko pre kyvadlo 
MP Tomas ZACHAR
 
*********************************************************
 
7.12.2023  Záznam z 5.konzultácie 
 
*********************************************************
   ZUCASTNENI: Samo POHL, Timotej BALAZ
   OSPRAVEDLNENI: Tomas ZACHAR
 
   ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
0. Komunikacia cez Edupage alebo emailom s  predmetom emailu MP_vasePriezvisko_VaseMeno
1.
AGENDA:
1. Vsetci co este neposlali – poslu WORD verziu cielov MP zaslanu pani Ing. FRANOVEJ –> Jupa zadania MP upravi,  zjednoti aby bolo jasne, ze zadanie MP bolo „nadiktovane“ a tiez aby tam bolo uvedene to navyse co student urobil sam (napr. vzorovy laboratorny protokol)
 
ODBORNA AGENDA :
GENERICKA CAST MERACICH PRIPRAVKOV:
— Jupa prosi o zaslanie WORD verzii cielov MP
 
JEDNOTLIVE MP: 
 
MP Timotej BALAZ  
[7.12.2023] podla emailu bude pouzite LM35 kalibrovany a linearizovany snimac teploty s napatovym vystupom. Osetrime v uvode, niekde budu poziadavky a este aj v zavare preco sme pouzili LM35 a  mame aj hodne merani s LM35 (z ELMc Mer.c.13) [1] –> mame data do vzoroveho laboratorneho protokolu. Ten bude obsahovat linearizaciu nameranej krivky vystupne napatie & teplota. Timo pracuje v Eagli, kresli schemu v Eagli a potom bude nasledovat navrh DPS.
 
[1] Google Drive : Link na vypracovane meracie protokoly z MER.c.31 (NTC, TMP036) a Mer.c.32(TC, K-type) – su tam vsetky vykonana emerania potrebne pre sparcovanie vzorovych lab. cviceni a protokolov  https://drive.google.com/drive/folders/1z6Yz6i1KNsfD6WIhIS4KMD_xl24YdIHc?usp=sharing
 
MP Miro BLASKO N/A
MP Samo HANUSKA N/A 
MP Erik HAVETTA N/A
MP Marek KUZMA  N/A
MP Lubomir MATUSKA N/A
MP Tomas PACALJ N/A
 
MP Samo POHL 
[7.12.2023] Samo si zapozical meraci pripravok pre riesenie mechaniky, 100nF kondiky pre blokovanie napajania LCD displeja a aj senzora mozu aj nemozu byt, pracuje na projekte v KiCAD (schema + plosak)(JuPa prosi o projekt) –> postavi si laboratorny vzor na breadboarde a potom prejde na osadenie na jednostranne plosak (DPS).Vyroba DPS v zahranici. Laboratorne protokoly z merani ELMc c.32 s K-type thermocouple su v [1]
[1] Google Drive : Link na vypracovane meracie protokoly z MER.c.31 (NTC, TMP036) a Mer.c.32(TC, K-type) – su tam vsetky vykonana emerania potrebne pre sparcovanie vzorovych lab. cviceni a protokolov  https://drive.google.com/drive/folders/1z6Yz6i1KNsfD6WIhIS4KMD_xl24YdIHc?usp=sharing
 
MP Miro POTKANY N/A
MP Alexander VRSANSKY N/A
MP Tomas ZACHAR  N/A
 
*********************************************************
30.11.2023  Záznam z 4.konzultácie 
*********************************************************
 ZUCASTNENI:  HANUSKA + VRSANSKY, KUZMA, PACALAJ, ZACHAR, HAVETTA, BLASKO
 OSPRAVEDLNENI: BALAZ, MATUSKA
AGENDA:
1. Ing.Franova – chce ciastkove ciele rozpisat
2. Oficialny adresar na Google Drive sa musi viest pre kazdu MP
 
ODBORNA AGENDA :
GENERICKA CAST MERACICH PRIPRAVKOV:
— otvorit temu tvorby plosakov (DPS) a to najdenim vhodneho  kniznicneho prvku ARDUINO UNO
— napriklad ADAFRUIT blog https://blog.adafruit.com/2010/09/27/arduino-arduinoboarduno-eagle-files-and-schematic-posted/
JEDNOTLIVE MP:
MP Timotej BALAZ  N/A ,
 
MP Miro BLASKO  ma uz el.schemu –>
[30.11.2023] –treba poslat schemu vo Fritzingu aby sme si vyjasnili co je predmetom riesenia, genericka cast  meraciw pripravku : ako napr. ARDUINO,  LCD displej, svorkovnicka je  na fotografiach  v adresari https://drive.google.com/drive/folders/1i9h1enefWg8fZVwYMQnqphc9za0-u5ux?usp=drive_link
— genericka blokova schema Meracieho Pripravku …\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Baláž Timotej_Meranie teploty TMP036\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC.ZIP\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC\230809 NTC Thermistor, LM35, DS18B20 Hardware of Measurement Equipment,\Hardware\230822 MERACI PRIPRAVOK c.1 NTC Thermistor,TMP36  & LCD ver.A.fzz
 
MP Samo HANUSKA [28.12.2023] Konzulatcia (ARDUINO …) implementacia linearizacie Pt100 snimaca, JuPa donesie do skoly jeho meraci pripravok [30.11.2023] spolocna konzultacia s JuPa bola pred dvoma dnami, presli sme zakladne KICKOFF veci
 
MP Erik HAVETTA[30.11.2023]  JuPa doda informacie o cinskom  klone analyzatora seriovej komunikacie — [DONE ]OSCILOSKOP/ANALYZATOR  na monitoring seriovych liniek (https://www.hadex.cz/r209a-usb-logicky-analyzator-8-kanalovy-24mhz-sealae/ alebo https://techfun.sk/produkt/logicky-analyzer-8-kanalov-24-mhz/
 
MP Marek KUZMA [30.11.2023] JuPa poskytol poslednu verziu kodu pre Arduino 231119_1 sketch_nov11b_Funkcny_vzor.zip
 
MP Lubomir MATUSKA [30.11.2023] prace pokracuju
 
MP Tomas PACALJ [30.11.2023] postup podla planu, JuPa potvrdzuej krabicku https://techfun.sk/wp-content/uploads/2020/11/ZP13513560J.pdf
 
MP Samo POHL [30.11.2023]N/A
 
MP Miro POTKANY [30.11.2023]N/A
 
MP Alexander VRSANSKY [30.11.2023]Na DPS umiestnit ARDUINO, LCD displej.  Potvrdene zadania MP:  ARDUINO UNO 3 + Arduino 9 AXES MOTION SHIELD Shield + DPS + LCD displej + EXCEL Datastreamer alebo ARDUINO IDE Serial PLotter
 
MP Tomas ZACHAR [30.11.2023] Objednavka suciastky. JuPa poskytol vysledky reserse o info na Open Energy Monitor
 
*********************************************************
23.11.2023  Záznam z 3.konzultácie 
*********************************************************
PRITOMNI: JuPA, Potkany, Havetta, Zachar, Matuska, Kuzma, Pacalaj
ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. STUDENTI: Zaslat ciastkove ciele prace
2. STUDENTI: zaslat blokovu schemu
AGENDA:
1. Surne poslat (ciastkove) emailom ciele prace s predmet: MP Priezvisko Meno    podla vzoru uvedenom v GS a vo vzorovych pracach
…\Predmet_MP_Maturitne_Prace\AGENDA\230921 M.FRANOVA Vzorove zaverecne prace\Bizoň.docx
2. URGENT Treba zacat pisat pracu nakolko je vysoky datum – trba zacat s navrhom obsahu a rozsahu vo Worde
ODBORNA CAST: 
Genericka cast: 
— bol vytvoreny adresar c:\Users\Juraj\Downloads\__WORK_spsjm\GoogleDrive_Mirror\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\ kde su umiestnene podklady
— genericka cast el. schemy  vo Fritzingu kde je aj LCD displej (paralelny) :
…\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Baláž Timotej_Meranie teploty TMP036\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC.ZIP\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC\230809 NTC Thermistor, LM35, DS18B20 Hardware of Measurement Equipment,\Hardware\230822 MERACI PRIPRAVOK c.1 NTC Thermistor,TMP36  & LCD ver.A.fzz
— JuPa prosi pouzit original ARDUINO alebo aspon dobry kloon arduina
— JUPa odporuca kupit si pre pracu s mechanikou posuvne meradlo https://www.lidl.sk/p/parkside-digitalny-uhlomer-digitalne-posuvne-meradlo/p100350456
Erik HAVETTA
— ZIP s informaciami JuPa …\GoogleDrive_Mirror\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Havetta Erik_Meranie teploty s 18B20\5_MERANIE_TEPLOTY_DS18B20.ZIP
–USB kabel B pre ARDUINO nie je na techfun.sk – na ALZA
Marek KUZMA:  
— Mame kalibracne zavazia od Mgr. Rohacova, vlastny prinos prace ako viacbodova linearizacia digitalnej vahy (HX711_MP, RobTillart vid link https://github.com/RobTillaart/HX711_MP/tree/master).
dobry zdroj na meranie snimacmi sily je : https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-9/strain-gauges/
Lubo Matuska: 
–vycentrovat snimac IR do osi krabicky.
— Jupa bude merat so svojim pripravkom tento vikend.
— JuPa odporuca pzoriet s po snimaci Melexis  s uzssim zornym polom
Tomas PACALAJ:
— genericka blokova schema Meracieho Pripravku …\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Baláž Timotej_Meranie teploty TMP036\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC.ZIP\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC\230809 NTC Thermistor, LM35, DS18B20 Hardware of Measurement Equipment,\Hardware\230822 MERACI PRIPRAVOK c.1 NTC Thermistor,TMP36  & LCD ver.A.fzz
— clanky a EXCEL subory k S-H kalibracii su  v adresari :
…\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Baláž Timotej_Meranie teploty TMP036\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC.ZIP\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC\230808 NTC Thermistor Calibration\
…\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Baláž Timotej_Meranie teploty TMP036\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC.ZIP\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC\230808 NTC Thermistor Calibration\steinhart_hart_calculator_2019.xlsx
ULOHU : JuPa prosi Tomasa overit,  ktore clanke v PDF by to mohli byt  …..
ULOHA: zistit ci je niekde EXCEL subor k clanku …\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Baláž Timotej_Meranie teploty TMP036\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC.ZIP\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC\230808 NTC Thermistor Calibration\AN04-Thermistor-Calibration-and-Steinhart-Hart.pdf
Miroslav POTKANY: 
— poslal ciastkove ciele prace
— stanovili sme postup na pisani  prace (navrh obsahu a rozsahu vo OWre a naplnanie textu podla vzorov MP – vid zapis zo stretnutia na WEBe )
— praca splna riesenie poziadabviek na i SYS t.j. dosttaocne riesenie HW, SW a SYS analyzy
Tomas ZACHAR:
— genericka schema nakreslena vo Fritzingu (je tam LCD a vonk svorkovnica):
…\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Baláž Timotej_Meranie teploty TMP036\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC.ZIP\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC\230809 NTC Thermistor, LM35, DS18B20 Hardware of Measurement Equipment,\Hardware\230822 MERACI PRIPRAVOK c.1 NTC Thermistor,TMP36  & LCD ver.A.fzz
— procesor bude : ARDUINO UNO
— Jupa poskytol  inf. zdroje v ….\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Zachar Tomáš_Meranie AC prudu\
[DONE, 25.11.2023 by email] ULOHA: JuPa doplni informacie z dennikov k realizacii merania AC prudu.  T: meeting buduci tyzden
– JuPa poskytne vsetky HW komponenty
— ULOHA: Tomas nakresli blokovu schemu vo Fritzingu
 
*********************************************************
9.11.2023  Záznam z 2.konzultácie 
*********************************************************
ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. JuPa:
2. MPWG – studenti:
1. Formulovat ciele MP (vid. vzory:  BIZON, TRNKA a Marek KUZMA), termin: vikend
2. Nakreslit schemu meracieho pripravku vo FRITZING – u, termin: vikend
ODBORNA AGENDA :
1. Doplnenie udajov o komponentoch pre genericku cast
— Skrutkovaci terminal : Skrutkovací terminál 600V rôzne typy – 2 x 6 pinov  https://techfun.sk/produkt/skrutkovaci-terminal-600v-rozne-typy/?attribute_pa_pocet-pinov=tb-1506-6-pinovy-15a-600v
— dutinkova rada pre LCD displej
— plastove distancne stlpiky 10mm dlzka x 6 mm hrubka original JuPa https://www.distrelec.ch/en/standoff-10mm-polyamide-no-brand-distin3060pa-10/p/14843050
JUPa odporuca https://techfun.sk/produkt/distancny-stlpik-s-vnutornym-zavitom-hexagonalny-m4/?attribute_pa_rozmer=10-mm
— HANUSKA Matus : zatial neptrebuje nic a moze objednavat komponenty
— ERIK HAVETTA : zatial nepotebuje nic
— TOMAS ZACHAR : JUpa posle dennikove zaznamy aby mohol –> prejdeme to na buduci tyzdenne
— Miroslav BLASKO : objedna suciastky
— Samo POHL: posle ciastkove ciele, schemu vo Fritzingu posle, JuPa odporuca venivat sa cold junction comepnsation v analytickej
— Marek KUZMA : objednal suciastky, krabicku pouzit, cez vikend odrezat horsie a aj lepsie kusy
 
3.11. email studentom – MP stretnutie v MS TEAMS 2.11.2023 18,00-19,00 
 
*********************************************************
2.11.2023  Záznam z 1.konzultácie 
*********************************************************
ZUCASTNENI: BLASKO, BALAZ, KUZMA, HAVETTA,
OSPRAVEDLNENI: PACALAJ, ZACHAR,
 
—  Komunikacia cez Edupage alebo emailom s  predmetom emailu MP_vasePriezvisko_VaseMeno
—  JuPa: pripravil  zaznam v subore mkv VIDEO + AUDIO na Google Drive [ vid  link [10]]
 ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:  
1. Studenti : pripravia body (ciastkove ciele) do zadania maturitnej prace a poslu to ako email s predmetom emailu MP_vasePriezvisko_VaseMeno
2. Studenti : pripravia blokovu schemu meracieho pripravku vo FRITZING-u a poslu to ako priloha subor *.fzz email s predmetom emaulu MP_vasePriezvisko_VaseMeno
3. Jupa pripravi informacie o mechanike generickej casti t.j. krabicky CRADEX [DONE vid [11]]
 
AGENDA:
1. Studenti : pripravia body (ciastkove ciele) do zadania maturitnej prace
— vsetci robime meraci pripravok –> ciastkovy ciel bude aj vytvorenie vzoroveho protokolu z merani tymto meracim pripravkom [1][2]
— vhodne ciastkove ciele  su uvedene v zadani MP u nasich vzorov MP od pani Ing. FRANOVEJ [3][4]
— po tomto bude nasledovat navrh obsahu prace aby sa dala pisat teoria
2. Studenti : pripravia blokovu schemu meracieho pripravku vo FRITZING-u a poslu to ako priloha subor PDF a subor *.fzz email s predmetom emaulu MP_vasePriezvisko_VaseMeno – vzory exportov do PDF su v [5][6]
3. Ukazujeme si ako robit obsah vo worde a literturu – perfektne to urobil BIZON [3]. Vid aj video zo stretnutia [10] – mala by to ucit aj pani Franova
 
ODBORNA AGENDA : 
GENERICKA CAST MERACICH PRIPRAVKOV:
1. Ako vybrat a objednat komponenty pre genericku cast meracich pripravkov :
— krabicka generickej casti je de o (podla TECHFUN.SK) KRADEX Krabička pre projekty priehľadná rôzne typy – 60.1 x 134.8 x 134.8 mm (BOX7622). [7], da sa najst na subore s Fa od Jupa [12] 
— JuPa prosi o nakup precizneho klonu ARDUINO UNO R3 alebo aj originalu (kvoli driverom na USB )[8]
— lcd displej specifikacia :
— PARALELNY
— https://techfun.sk/produkt/display-lcd-16×2-tmavomodre-podsvietenie/
— JEHO ROZSIRENIE NA I2C VERZIU:
— https://techfun.sk/produkt/piny-40-kusov-male-2-54-mm-1-riadok/
— https://techfun.sk/produkt/i2c-zbernica-pre-lcd-display/
2. Mechanicke vykresy su zoskenovne [11]
 
JEDNOTLIVE MP: 
 MP Miro BLASKO
— ultrazvukovy snimac by mohol byt [8][9] alebo aj povodny jednoduchsi snimac HC04
— V MP sa ocakava kapitola kde budu opakovane merania pre stanovenie  presnosti (accuracy, precision) vzdialenosti
 
MP MAREK KUZMA
— pilka a stol pre pilku pre rezanie polykarbonatu [13] – JuPa to pouzil
 
MP Timotej BALAZ
— spolu meriame 14.11 na ELMc – mohlo by sa urobit viac merani s viacerymi TMP036 a dozka lnarnosti
 
MP Erik HAVETTA
— jeden interny a jeden externy snimac DS18B20,
 
ZDROJE:
[1]…c \Predmet_MP_Maturitne_Prace\MERACIE PRIPRAVKY\WORK_2 NEVEL Meranie teploty v priemysle\ELM_MP32_PANCIK_JURAJ.docx
[2] c \Predmet_MP_Maturitne_Prace\MERACIE PRIPRAVKY\WORK_2 NEVEL Meranie teploty v priemysle\ELM_MP32_PANCIK_JURAJ PRILOHA.xlsx
[3] c \Predmet_MP_Maturitne_Prace\AGENDA\230921 M.FRANOVA Vzorove zaverecne prace\Bizoň.docx
[4] c \Predmet_MP_Maturitne_Prace\AGENDA\230921 M.FRANOVA Vzorove zaverecne prace\TRNKA.docx
[5] c \Predmet_MP_Maturitne_Prace\MERACIE PRIPRAVKY\WORK_2 NEVEL Meranie teploty v priemysle\230814 MERACI PRIPRAVOK c.2 Thermocouple TC & MAX6675  & LCD ver.B.pdf
[6] c \Predmet_MP_Maturitne_Prace\MERACIE PRIPRAVKY\WORK_1 NEVEL Meranie teploty NTC a TM036\230822 MERACI PRIPRAVOK c.1 NTC Thermistor,TMP36  & LCD ver.A.pdf
[7] OPRAVA : ide o (podla TECHFUN.SK) KRADEX Krabička pre projekty priehľadná rôzne typy – 60.1 x 134.8 x 134.8 mm (BOX7622).  https://techfun.sk/produkt/kradex-krabicka-pre-projekty-priehladna-rozne-typy/?attribute_pa_rozmer=60-1-x-119-8-x-119-8-mm 
[8]https://techfun.sk/produkt/dfrobot-ultrazvukovy-senzor-vodeodolny-a01nyub-28750cm/
[9] https://techfun.sk/produkt/vode-odolny-ultrazvukovy-modul-jsn-sr04t-pre-meranie-vzdialenosti/
[10]h:\My Drive\__VIDEA Z KONZULTACII K MP\2023-11-02 18-09-38.mkv
[11] c \Predmet_MP_Maturitne_Prace\MERACIE PRIPRAVKY\GENERICKA CAST\231103 SKEN VYKRESOV MECHANIKY GENERICKEJ CASTI_20231103_0001.pdf
[12] c \Predmet_MP_Maturitne_Prace\MERACIE PRIPRAVKY\GENERICKA CAST\231102 MP TECHFUN.SK ver.A.xlsx
[13] c \Predmet_MP_Maturitne_Prace\MERACIE PRIPRAVKY\GENERICKA CAST\230524 LIDL PARKSIDE Priamociara pila, stol a organizery Faktura 3104616139.pdf
21.10. email studentom – MP PANCIK : Riadiaca dokumentacia, vzorove MP a priprava na stretnutie v MS TEAMS 2.11.2023 18,00-19,00
Dobry den, pre Vase potreby som vytvoril na Google Drive adresar [1]  kde som umiestnil riadiacu dokumentaciu k MP a vzorove prace.
Vytvoril som google spreadsheet (Maturitne prace SR 2023 24.gsheet) [2] kde som sustredil informacie ku kazdemu z Vas.
 
NAJBLIZSSIE KROKY: 
Na MS TEAMS sa stretnme vo stvrtok 2.11. o d 18,00-19,00.
Aby sme „nevarili z vody“ pokuste sa na stretnutie pripravit – vid ULOHY dole.
 
ULOHY: 
1. Prosim precitate si riadiace dokumenty k MP uvedene v adresari [3] – musime sa ich drzat – asi ich prejdete aj s pani Ing. Franovou na predmete „Zaverecny projekt“
2. Prejdite si vzorove MP v adresari  [4]  (Trnka a Bizon) a zamerajte sa na obsah tychto prac vytvoreny vo WORD-e – budete si musiet  najprv podobny obsah vytvorit bez toho, aby ste mal nieco napisane – t.j. navrhnete si najprv strukturu svojej MP
3. Skontrolujte si moje informacie k Vasej praci v subore  [2] – ci ste s tym stotožnení a mozeme zacat spolu pracovat
4. Nakreslite si v prostredi FRITZING [5] zakladnu el. schemu Vasho projektu – neskor nakreslite schemu vo Vami vybranom CAD-e. Vami nakreslena el.schema projektu s ARDUINO vo Fritzingu sa pouzije v teoretickom popise projektu (vid. [4]).
5. Navrhnie obsah Vasej MP podla vzorov [4] – navrh urobte vo WORD-e tak ze rovno navrhnete predne a zadne povinne strany MP podla riadicich dokumentov   (mozete zadat nazvy kapitol a podkapitol, vlozit prazdne strany a Word vygeneruje nasledne obsah).
 
ZDROJE: 
[1] URL: https://drive.google.com/drive/folders/19vuWGlm4g64lABbyHyy5OrQauJU6S-LV?usp=share_link
[2] URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoYHjbL0Hisl6t-s78QUwAPNP-Pdvrr9i-UzepnI7BQ/edit?usp=share_link
LOCAL: …\Predmet_MP_Maturitne_Prace\AGENDA\Maturitne prace SR 2023 24.gsheet
[3] …\Predmet_MP_Maturitne_Prace\AGENDA\230912 ZAVERECNE PRACE Riadiace dokumenty SPSJM SR 2023-24\
[4]…\Predmet_MP_Maturitne_Prace\AGENDA\230921 M.FRANOVA Vzorove zaverecne prace\
[5] https://fritzing.org/

21.10. email studentom – (pripadne) zmeny nazvu temy MP a popisu projektu v IS SPSJM 

Dobry vecer, neviem ci mate este moznost zmenit nazov temy Vasej MP a popis projektu v informacnom systeme SPSJM. Pripajam link na EXCEL na Google Drive [1] aby ste sa o to pokusili ak to este ide a treba to – porovnajte Vami zadane s mojim navrhom vid. subor PCOZ_PAN.xlsx,  harok „Po schvaleni – Popis Projketu “ ([1]). Niektori studenti to maju dobre, niektorym by som to zmenil na obraz  uvedeny v [1]. Ked to uz nejde zmenit v IS SPSJM tak nevadi.
[1] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A2EmaWOGuxh_0DKF6c4fCbVph-LgLMJN/edit?usp=sharing&ouid=103891806484959674426&rtpof=true&sd=true

15.10.2023 sprava cez Edupage prihlasenym studentom na kruzok „Ako napísať a obhájiť ročníkovú a maturitnú prácu „

Dobry vecer,

velmi ma to mrzi, ale nas kruzok neotvorim a premenim ho na pracovnu skupinu riesitelov tych maturitnych prac [4] kde som veduci („MP Working Group – MPWG“) [1].

Komunikaciu by som preniesol do online priestoru na MS Teams ako on line stretnutia kazdy stvrtok v case 18 – 19 hod [2]. Vstupne data Vam budem davat na Google Drive a na webstranku.

Pokusim sa Vam poslat emailom pozvanky na prve stretnutia MPWG najneskor tuto stredu vecer – pozvanky poslem vsetkym prihlasenym do kruzku.

Dakujem a este raz sa ospravedlnujem.

Juraj Pancik

[1]
Velmi sa ospravedlnujem ostatnym „nie mojim“ sudentom a dakujem im za doveru. Na SPSJM zacinam a teraz mam toho velmi vela – kapacitne to nedavam.

[2] pondelok – stredu vela ucim a vecer som velmi unaveny, vo stvrtok mam len tri hodiny a mam cas sa pripravit na stretnutie a mam silu na „follow up“ aktivity po stretnuti

[3] On line stretnutia si mozete nahravat (napr. cez OBS) a mozete si ich v ramci triedy zdielat – takto mozem odkazat nieco aj Vasim kolegom z triedy ktori nebudu na konkretnom stretnuti

[4] Prihlaseni studenti na MP : https://www.drpancik.sk/vyucba-akademicky-rok-2022-23/spsjm-skolsky-rok-2023-24/maturitne-prace-sr-2023-24/

12.10.2023 KASA Daniel – diskusia k moznej teme MP 

10.10.2023 MP BALAZ TIMOTEJ – upresnenie  temy MP.

 • V zmysle zaverov z protokolu k meraniam c 31 https://www.drpancik.sk/8799-2/ mozeme zaradit merania  a vyhodnotenia linearity vystupu TMP36 ako ziaduce pre meraci pripravok (nestihli sa spracovat vysledky z merani – mame ich vela). Linearita by sa mohla vyhodnotit pre viacero snimacov TMP36 a TMP35 zo skaldu JuPa
 

TEMPLATE

*********************************************************

XX.XX.2024  Záznam z X.konzultácie 

*********************************************************

 ZUCASTNENI: 

 OSPRAVEDLNENI: 

AGENDA :

ODBORNA AGENDA :

GENERICKA CAST MERACICH PRIPRAVKOV:

JEDNOTLIVE MP: 

 1. MP Timotej BALAZ  
 2. MP Miro BLASKO N/A
 3. MP Samo HANUSKA N/A 
 4. MP Erik HAVETTA N/A
 5. MP Marek KUZMA  N/A
 6. MP Lubomir MATUSKA N/A
 7. MP Tomas PACALJ N/A
 8. MP Samo POHL  N/A
 9. MP Miro POTKANY N/A
 10. MP Alexander VRSANSKY N/A
 11. MP Tomas ZACHAR  N/A

2.10.2023 Stav zadelenia tem Maturitnych prac (MP)

TABULKA : Maturitne prace SR 2023 24.gsheet

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MoYHjbL0Hisl6t-s78QUwAPNP-Pdvrr9i-UzepnI7BQ/edit?usp=sharing
nMeno studentaTriedaTéma projektu v IS SPSJMStručný popis projektu MPUcast na stretnutiachČiastkové ciele MPCiastkove ciele vo WORDEBlokova schema vo FRITZING-uZápisy z diskusiíKickoff clanok na nete
1Baláž TimotejIV.AMeranie teploty so snímačom TMP036Hlavným cieľom projektu je realizovať merací prípravok určený na kontaktne meranie teploty so snímačom TMP036. Výstupom projektu bude aj vývojová dokumentácia. Merací prípravok bude použitý v pedagogickom procese.[23.11.2023] – OSPRAVEDLNENY
[30.11.2023] – ANO
Meno študenta : Timotej Baláž
Téma maturitnej práce : Meranie teploty so snímačom TMP036
Školský rok: 2023/2024
Konzultant: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.
Hlavný cieľ:
Hlavným cieľom projektu bude realizácia meracieho prípravku určeného na kontaktné meranie
teploty so snímačom TMP036.  Výstupom projektu bude vývojová dokumentácia a vzorový
laboratórny protokol určený pre výučbu. Merací prípravok bude použitý v pedagogickom procese. 

Čiastkové ciele:
1. Zostrojiť funkčný merací prípravok
2. Vytvoriť technickú dokumentáciu
3. Overiť vlastnosti zariadenia meraním, výsledky merania pracovať formou protokolu a priložiť
k dokumentácií
4. Mať zaevidovaný plošný spoj s číslom v školskej evidencií
5. Napísať sprievodnú dokumentáciu
6. Doložiť priebežnú vizualizáciu a prílohy
POSLALANO totozna s JUPa MP c.31[7.12.2023] podla emailu bude pouzite LM35 kalibrovany a linearizovany snimac teploty s napatovym vystupom. Osetrime v uvode, niekde budu poziadavky a este aj v zavare preco sme pouzili LM35 a mame aj hodne merani s LM35 (z ELMc Mer.c.13) [1] –> mame data do vzoroveho laboratorneho protokolu. Ten bude obsahovat linearizaciu nameranej krivky vystupne napatie & teplota. Timo pracuje v Eagli, kresli schemu v Eagli a potom bude nasledovat navrh DPS.
[1] Google Drive : Link na vypracovane meracie protokoly z MER.c.31 (NTC, TMP036) a Mer.c.32(TC, K-type) – su tam vsetky vykonana emerania potrebne pre sparcovanie vzorovych lab. cviceni a protokolov https://drive.google.com/drive/folders/1z6Yz6i1KNsfD6WIhIS4KMD_xl24YdIHc?usp=sharing
[]26.11.2023 emailova konzulatcia
2Blaško MiroslavIV.DMerací prípravok na meranie vzdialenosti s použitím ultrazvukového senzoruHlavným cielom je realizácia meracieho prípravku pomocou ultrazvukového snímača vzdialenosti. Je potrebné vytvoriť dokumentáciu. Merací prípravok bude použitý vo vzdelávacom procese.[9.11.2023] – ANO
[23.11.2023] – NIE
[30.11.2023] – ANO
Meno študenta : Miroslav Blaško
Téma maturitnej práce : Merací prípravok na meranie vzdialenosti s použitím ultrazvukového senzora
Školský rok: 2023/2024
Konzultant: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.
Hlavný cieľ:
Hlavným cieľom projektu bude realizácia meracieho prípravku určeného na meranie vzdialenosti s
použitím vhodného ultrazvukového snímača.  Výstupom projektu bude vývojová dokumentácia
a vzorový laboratórny protokol určený pre výučbu. Merací prípravok bude použitý v pedagogickom
procese. 

Čiastkové ciele:
1. Zostrojiť funkčný merací prípravok
2. Vytvoriť technickú dokumentáciu
3. Overiť vlastnosti zariadenia meraním, výsledky merania pracovať formou protokolu a priložiť
k dokumentácií
4. Mať zaevidovaný plošný spoj s číslom v školskej evidencií
5. Napísať sprievodnú dokumentáciu
6. Doložiť priebežnú vizualizáciu a prílohy
POSLALANO[30.11.2023]
— JuPa nema istotu ci MB rozumie systemu
— treba poslat schemu vo Fritzingu aby sme si vyjasnili co je predmetom riesenia, genericka cast meraciw pripravku : ako napr. ARDUINO, LCD displej, svorkovnicka je na fotografiach v adresari https://drive.google.com/drive/folders/1i9h1enefWg8fZVwYMQnqphc9za0-u5ux?usp=drive_link
— genericka blokova schema Meracieho Pripravku …\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Baláž Timotej_Meranie teploty TMP036\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC.ZIP\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC\230809 NTC Thermistor, LM35, DS18B20 Hardware of Measurement Equipment,\Hardware\230822 MERACI PRIPRAVOK c.1 NTC Thermistor,TMP36 & LCD ver.A.fzz
https://randomnerdtutorials.com/complete-guide-for-ultrasonic-sensor-hc-sr04/
3Hanuska Samuel MatúšIV.BMeranie teploty v priemysle s platinovým snímačomRealizácia meracieho prípravku na meranie teploty pomocou platinového snímača. .Je potrebné vytvorenie dokumentácie. Zariadenie bude použité vo vzdelávacom procese.[9.11.2023] – ANO
[23.11.2023] – NIE
[30.11.2023] – ANO
Meno študenta : Samuel Hanuska
Téma maturitnej práce : Meranie teploty v priemysle s platinovým snímačom
Školský rok: 2023/2024
Konzultant: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.

Hlavný cieľ:
Hlavným cieľom projektu je realizovať merací prípravok určený na meranie teploty za pomoci
platinového snímača Pt100.  Výstupom projektu bude vývojová dokumentácia a vzorový laboratórny
protokol určený pre výučbu. Merací prípravok bude použitý v pedagogickom procese. 

Čiastkové ciele:
1. Zostrojiť funkčný merací prípravok
2. Vytvoriť technickú dokumentáciu
3. Overiť vlastnosti zariadenia meraním, výsledky merania pracovať formou protokolu a priložiť
k dokumentácií
4. Mať zaevidovaný plošný spoj s číslom v školskej evidencií
5. Napísať sprievodnú dokumentáciu
6. Doložiť priebežnú vizualizáciu a prílohy
POSLALANO[30.11.2023] spolocna konzultacia s JuPa bola pred dvoma dnami, presli sme zakladne KICKOFF veci spolocna konzultacia s JuPa bola pred dvoma dnami, presli sme zakladne KICKOFF veci
[28.12.2023] Konzulatcia (ARDUINO …) implementacia linearizacie Pt snimaca, JuPa donesie do skoly jeho meraci pripravok
https://learn.adafruit.com/adafruit-max31865-rtd-pt100-amplifier/overview
4Havetta ErikIV.BMerací prípravok na kontaktné meranie teploty so snímačmi zapojenými prostredníctvom zbernice OneWireMerací prípravok na kontaktné meranie teploty so snímačmi zapojenými prostredníctvom zbernice. Treba vytvoriť sprievodnú dokumentáciu. Merací prípravok bude použitý v vzdelávacom procese.[9.11.2023] – ANO
[23.11.2023] -ANO
[30.11.2023] – ANO
Meno študenta : Havetta Erik
Téma maturitnej práce : Merací prípravok na kontaktné meranie teploty so snímačmi zapojenými
prostredníctvom zbernice OneWire
Školský rok: 2023/2024
Konzultant: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.

Hlavný cieľ:
Hlavným cieľom projektu je realizovať merací prípravok určený na meranie teploty za pomoci
snímačov typu DS18B20.  Výstupom projektu bude vývojová dokumentácia a vzorový laboratórny
protokol určený pre výučbu. Merací prípravok bude použitý v pedagogickom procese. 

Čiastkové ciele:
1. Zostrojiť funkčný merací prípravok
2. Vytvoriť technickú dokumentáciu
3. Overiť vlastnosti zariadenia meraním, výsledky merania pracovať formou protokolu a priložiť
k dokumentácií
4. Mať zaevidovaný plošný spoj s číslom v školskej evidencií
5. Napísať sprievodnú dokumentáciu
6. Doložiť priebežnú vizualizáciu a prílohy
POSLALANO[30.11.2023] JuPa doda informacie o cinskom klone analyzatora seriovej komunikacie — [DONE ]OSCILOSKOP/ANALYZATOR na monitoring seriovych liniek (https://www.hadex.cz/r209a-usb-logicky-analyzator-8-kanalovy-24mhz-sealae/ alebo https://techfun.sk/produkt/logicky-analyzer-8-kanalov-24-mhz/
[23.11.2023] nakup komponenetov, Jupa vyvinie meraci pripravok tiez. Nastuovat si one WIRE zbernicu, popisat ju
https://randomnerdtutorials.com/guide-for-ds18b20-temperature-sensor-with-arduino/
5Kuzma MarekIV.BMerací prípravok na meranie sily (digitálna váha)Hlavným cieľom je návrh a realizácia meracieho prípravku na meranie síl s použitím digitálnej váhy, je potrebné vytvoriť dokumentáciu. Prípravok bude použitý vo vzdelávacom procese.[23.11.2023] -ANO
[30.11.2023] – ANO
Meno študenta : Marek Kuzma
Téma maturitnej práce : Merací prípravok na meranie sily (digitálna váha)
Školský rok: 2023/2024
Konzultant: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.

Hlavný cieľ:
Hlavným cieľom projektu je realizovať merací prípravok určený na meranie hmotnosti (digitálnu
váhu) za pomoci snímačov sily.  Výstupom projektu bude vývojová dokumentácia a vzorový
laboratórny protokol určený pre výučbu. Merací prípravok bude použitý v pedagogickom procese. 

Čiastkové ciele:
1. Zostrojiť funkčný merací prípravok
2. Vytvoriť technickú dokumentáciu
3. Overiť vlastnosti zariadenia meraním, výsledky merania pracovať formou protokolu a priložiť
k dokumentácií
4. Mať zaevidovaný plošný spoj s číslom v školskej evidencií
5. Napísať sprievodnú dokumentáciu
6. Doložiť priebežnú vizualizáciu a prílohy
POSLALANO[30.11.2023] JuPa poskytol poslednu verziu kodu pre Arduino 231119_1 sketch_nov11b_Funkcny_vzor.zip
[23.11.2023] Mame kalibracne zavazia od Mgr. Rohacova, vlastny prinos prace ako viacbodova linearizacia digitalnej vahy (HX711_MP, RobTillart vid link https://github.com/RobTillaart/HX711_MP/tree/master).
dobry zdroj na meranie snimacmi sily je : https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-9/strain-gauges/
https://randomnerdtutorials.com/arduino-load-cell-hx711/#more-110379
6Matúška ĽubomírIV.BMerací prípravok pre bezkontaktné meranie teplaHlavným cieľom je navrh a realizácia meracieho prípravku na bezkontaktné meranie tepla. Je potrebné napísať dokumentáciu. Merací prístroj bude použitý vo vzdelávacom procese.[23.11.2023] -ANO
[30.11.2023] – ANO
Meno študenta : Ľubomír Matúška
Téma maturitnej práce : Merací prípravok pre bezkontaktné meranie tepla
Školský rok: 2023/2024
Konzultant: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.

Hlavný cieľ:
Hlavným cieľom projektu je realizovať merací prípravok určený na bezkontaktné meranie teploty za
pomoci snímača MLX90614 Infrared Temperature Sensor.  Výstupom projektu bude vývojová
dokumentácia a vzorový laboratórny protokol určený pre výučbu. Merací prípravok bude použitý v
pedagogickom procese. 

Čiastkové ciele:
1. Zostrojiť funkčný merací prípravok
2. Vytvoriť technickú dokumentáciu
3. Overiť vlastnosti zariadenia meraním, výsledky merania pracovať formou protokolu a priložiť
k dokumentácií
4. Mať zaevidovaný plošný spoj s číslom v školskej evidencií
5. Napísať sprievodnú dokumentáciu
6. Doložiť priebežnú vizualizáciu a prílohy
POSLALNIE[30.11.2023] prace pokracuju
[23.11.2023]
vycentrovat snimac IR do osi krabicky.
Jupa bude merat so svojim pripravkom tento vikend.
JuPa odporuca pzoriet s po snimaci Melexis s uzssim zornym polom
https://lastminuteengineers.com/mlx90614-ir-temperature-sensor-arduino-tutorial/
7Pacalaj TomášIV.BMerací prípravok teploty s termistorom (NTC)Hlavným cieľom je realizácia meracieho prípravku teploty s NTC termistorom. Je potrebné vytvoriť dokumentáciu. Merací prípravok bude použitý vo vzdelávacom procese.[23.11.2023] -ANO
[30.11.2023] – NIE
[30.11.2023] – ANO
Meno študenta : Tomáš Pacalaj
Téma maturitnej práce : Merací prípravok teploty s termistorom (NTC)
Školský rok: 2023/2024
Konzultant: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.

Hlavný cieľ:
Hlavným cieľom projektu je realizovať merací prípravok určený na bezkontaktné meranie teploty za
pomoci snímača MLX90614 Infrared Temperature Sensor.  Výstupom projektu bude vývojová
dokumentácia a vzorový laboratórny protokol určený pre výučbu. Merací prípravok bude použitý v
pedagogickom procese. 

Čiastkové ciele:
1. Zostrojiť funkčný merací prípravok
2. Vytvoriť technickú dokumentáciu
3. Overiť vlastnosti zariadenia meraním, výsledky merania pracovať formou protokolu a priložiť
k dokumentácií
4. Mať zaevidovaný plošný spoj s číslom v školskej evidencií
5. Napísať sprievodnú dokumentáciu
6. Doložiť priebežnú vizualizáciu a prílohy
POSLALANO totozna s JUPa MP c.31[30.11.2023] postup podla planu, JuPa potvrdzuej krabicku https://techfun.sk/wp-content/uploads/2020/11/ZP13513560J.pdf
[23.11.2023] dohodujeme si platnu schemu – JuP adava link (totozna schema s JuPa MP).
— Vlastny prinos bude S-H kalibracia –> vi dpostup na www stranke k MP (su tam linky)
— Jupa ponuka vsetky vstupne data z kalibarcnych merani v ELMc. c31 – su tam desiatky merani pri roznych teplotach
[23.11.2023]
— genericka blokova schema Meracieho Pripravku …\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Baláž Timotej_Meranie teploty TMP036\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC.ZIP\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC\230809 NTC Thermistor, LM35, DS18B20 Hardware of Measurement Equipment,\Hardware\230822 MERACI PRIPRAVOK c.1 NTC Thermistor,TMP36 & LCD ver.A.fzz
— clanky a EXCEL subory k S-H kalibracii su v adresari :
…\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Baláž Timotej_Meranie teploty TMP036\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC.ZIP\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC\230808 NTC Thermistor Calibration\
…\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Baláž Timotej_Meranie teploty TMP036\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC.ZIP\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC\230808 NTC Thermistor Calibration\steinhart_hart_calculator_2019.xlsx

ULOHU : JuPa prosi Tomasa overit, ktore clanke v PDF by to mohli byt …..
ULOHA: zistit ci je niekde EXCEL subor k clanku …\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Baláž Timotej_Meranie teploty TMP036\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC.ZIP\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC\230808 NTC Thermistor Calibration\AN04-Thermistor-Calibration-and-Steinhart-Hart.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JmCpjAqToUA&ab_channel=electronicGURU
8Pohl SamuelIV.DMerací prípravok na kontaktné meranie teploty s termočlánkomHlavným cielom je realizácia meracieho prípravku pomocou termočlánku K-typu. Je potrebné vytvoriť dokumentáciu. Merací prípravok bude použitý vo vzdelávacom procese.[23.11.2023] – NIE
[30.11.2023] – NIE
Meno študenta : Samuel Pohl
Téma maturitnej práce : Merací prípravok na kontaktné meranie teploty s termočlánkom
Školský rok: 2023/2024
Konzultant: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.

Hlavný cieľ:
Hlavným cieľom projektu je realizovať merací prípravok určený na meranie teploty
s termočlánkovým snímačom typu K.  Výstupom projektu bude vývojová dokumentácia a vzorový
laboratórny protokol určený pre výučbu. Merací prípravok bude použitý v pedagogickom procese. 

Čiastkové ciele:
1. Zostrojiť funkčný merací prípravok
2. Vytvoriť technickú dokumentáciu
3. Overiť vlastnosti zariadenia meraním, výsledky merania pracovať formou protokolu a priložiť
k dokumentácií
4. Mať zaevidovaný plošný spoj s číslom v školskej evidencií
5. Napísať sprievodnú dokumentáciu
6. Doložiť priebežnú vizualizáciu a prílohy
POSLALANO totozna s JUPa MP c.32[7.12.2023] Samo si zapozical meraci pripravok pre riesenie mechaniky, 100nF kondiky pre blokovanie napajania LCD displeja a aj senzora mozu aj nemozu byt, pracuje na projekte v KiCAD (schema + plosak)(JuPa prosi o projekt) –> postavi si laboratorny vzor na breadboarde a potom prejde na osadenie na jednostranne plosak (DPS).Vyroba DPS v zahranici. Laboratorne protokoly z merani ELMc c.32 s K-type thermocouple su v [1] 
[1] Google Drive : Link na vypracovane meracie protokoly z MER.c.31 (NTC, TMP036) a Mer.c.32(TC, K-type) – su tam vsetky vykonana emerania potrebne pre sparcovanie vzorovych lab. cviceni a protokolov  https://drive.google.com/drive/folders/1z6Yz6i1KNsfD6WIhIS4KMD_xl24YdIHc?usp=sharing 
https://randomnerdtutorials.com/arduino-k-type-thermocouple-max6675/
9Potkány MiroslavIV.DArduinom ovládaná kvadtokoptéraNávrh štrukturálnej, elektrickej a softwarovej časti kvatrokoptéry a ich zostrojenie[9.11.2023] – NIE
[23.11.2023] -ANO
[30.11.2023] – NIE
1. Výber Súčiastok (Hotovo)
2. Design Elektrickej Časti (Silová a logická časť) (Hotovo)
3. Design Tela Kvadrokoptéry (Hotovo)
4. Design Elektrickej Časti Ovládača (Hotovo)
5. Design Tela Ovládača (Hotovo)
6. Zostrojenie Tela Kvadrokoptéry
7. Zostrojenie Tela Ovládača (Hotovo)
8. Zapojenie Silovej a Logickej Časti Kvadrokoptéry (Skoro Hotovo Potrebujem Telo Kvd.)
9. Zostrojenie a Zapojenie Ovládača (Hotovo)
10. Design Software (Hotovo)
11. Testovanie a nastavenie Regulátorov
12. Zostrojenie Dokumentácie
POSLALNA[23.11.2023]
— stanovili sme postup na pisani prace (navrh obsahu a rozsahu vo OWre a naplnanie textu podla vzorov MP – vid zapis zo stretnutia na WEBe )
— praca splna riesenie poziadabviek na i SYS t.j. dosttaocne riesenie HW, SW a SYS analyzy
10Vršánsky AlexanderIV.BMeranie s meracím prípravkom obsahujúcim snímač zrýchlenia (IMU)Hlavným cielom je realizácia meracieho prípravku pomocou snímača zrýchlení (IMU). Je potrebné vytvoriť dokumentáciu. Merací prípravok bude použitý vo vzdelávacom procese.[9.11.2023] – NIE
[23.11.2023] – NIE
[30.11.2023] – ANO
Meno študenta : Alexander Vršánsky
Téma maturitnej práce : Merací prípravok obsahujúcim snímač zrýchlenia (IMU)
Školský rok: 2023/2024
Konzultant: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.

Hlavný cieľ:
Hlavným cieľom projektu je realizovať merací prípravok určený na školské merania s inerciálnou
meracou jednotkou (IMU) BOSCH typ BN 055.  Výstupom projektu bude vývojová dokumentácia
a vzorový laboratórny protokol určený pre výučbu. Merací prípravok bude použitý v pedagogickom
procese. 

Čiastkové ciele:
1. Zostrojiť funkčný merací prípravok
2. Vytvoriť technickú dokumentáciu
3. Overiť vlastnosti zariadenia meraním, výsledky merania pracovať formou protokolu a priložiť
k dokumentácií
4. Mať zaevidovaný plošný spoj s číslom v školskej evidencií
5. Napísať sprievodnú dokumentáciu
6. Doložiť priebežnú vizualizáciu a prílohy
ANONIE[30.11.2023]Na DPS umiestnit ARDUINO, LCD displej. Potvrdene zadania MP: ARDUINO UNO 3 + Arduino 9 AXES MOTION SHIELD Shield + DPS + LCD displej + EXCEL Datastreamer alebo ARDUINO IDE Serial PLotterbude pouzity ARDUINO SHIELD https://docs.arduino.cc/hardware/9-axis-motion-shield
snimac IMU BN055, seria videi 9-Axis IMU LESSON 1: Introduction to Nine Axis Sensors and Inertial Measurement Units with Arduino ( https://www.youtube.com/watch?v=2AO_Gmh5K3Q&ab_channel=PaulMcWhorter )
11Zachar Tomáš AlbertIV.DMerací prípravok na meranie AC prúduHlavným cielom je realizácia meracieho prípravku ktorý je určený pre bezkontakné meranie prúdu. Je potrebné vytvoriť dokumentáciu. Merací prípravok bude použitý vo vzdelávacom procese.[9.11.2023] – ANO
[23.11.2023] – ANO
[30.11.2023] – ANO
Meno študenta : Tomáš Zachar
Téma maturitnej práce : Merací prípravok na meranie AC prúdu
Školský rok: 2023/2024
Konzultant: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.

Hlavný cieľ:
Hlavným cieľom projektu je realizovať merací prípravok určený na bezkontaktné meranie
elektrického prúdu.  Výstupom projektu bude vývojová dokumentácia a vzorový laboratórny
protokol určený pre výučbu. Merací prípravok bude použitý v pedagogickom procese. 

Čiastkové ciele:
1. Zostrojiť funkčný merací prípravok
2. Vytvoriť technickú dokumentáciu
3. Overiť vlastnosti zariadenia meraním, výsledky merania pracovať formou protokolu a priložiť
k dokumentácií
4. Mať zaevidovaný plošný spoj s číslom v školskej evidencií
5. Napísať sprievodnú dokumentáciu
6. Doložiť priebežnú vizualizáciu a prílohy
ANONIE[30.11.2023] Objednavka suciastky. JuPa poskytol vysledky reserse o info na Open Energy Monitor
[23.11.2023] — genericka schema nakreslena vo Fritzingu (je tam LCD a vonk svorkovnica):
…\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Baláž Timotej_Meranie teploty TMP036\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC.ZIP\1_MERANIE_TEPLOTY_NTC\230809 NTC Thermistor, LM35, DS18B20 Hardware of Measurement Equipment,\Hardware\230822 MERACI PRIPRAVOK c.1 NTC Thermistor,TMP36 & LCD ver.A.fzz
— procesor bude : ARDUINO UNO
— Jupa poskytol inf. zdroje v ….\Predmet_MP_Maturitne_Prace\WORK\Zachar Tomáš_Meranie AC prudu\
— ULOHA: JuPa doplni informacie z dennikov k realizacii merania AC prudu. T: meeting buduci tyzden
— JuPa poskytne vsetky HW komponenty
— ULOHA: Tomas nakresli blokovu schemu vo Fritzingu
https://www.youtube.com/watch?v=8H7Ssp8vZEk&ab_channel=MaskottchenLabs
‚https://www.youtube.com/watch?v=MlY8vX6Lrpw&ab_channel=inyangkpongette
‚https://www.youtube.com/watch?v=Lf5nhBLmJ-c&ab_channel=TheHWcave