„Bezpečnostní koncept zařízení pro zabránění zapomnění dětí v autě“

[10.4.2019 refres vstupnych informacii ]
STUDUJ:
[9.4.2019 zadanie temy]
 • Téma: Bezpečnostní koncept zařízení pro zabránění zapomnění dětí v autě
 • These: Safety concept of the device to prevent children from forgetting in the car
 • Vedoucí práce: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
 • Cíl práce: Vypracovat bezpečnostní koncept a bezpečnostní cíle pro zařízení podle standardu funkční bezpečnosti pro silniční vozidla ISO26262. Navrhnout systémové řešení  zařízenía vypracovat systémovou analýzu funkční bezpečnosti  podle metodiky FMEA (Failure mode and Effects Analysis).
 • Osnova:
 • 1. TEORETICKÁ ČÁST: zpracovat aktuální stav problematiky na základě rešerše dostupné literatury
 • 2. ANALYTICKÁ ČÁST: vypracovat bezpečnostní koncept a bezpečnostní cíle zařízení podle standardu funkční bezpečnosti pro silniční vozidla ISO26262
 • 3. NAVRHOVÁ – REALIZAČNÍ  ČÁST: Navrhnout systém a vypracovat systémovou analýzu funkční bezpečnosti zařízení podle metodiky FMEA (Failure mode and Effects Analysis).
 • Přínos práce:
 • Student se bude zabývat úvodními etapami životního cyklu zařízení – analýzou a systémovým návrhem vestavěného zařízení. Přínosem bude  vypracování  podle referenční metodiky komplexní bezpečnostní analýzy pro zařízení určené pro automobily a bude určeno pro záchranu životů. Návrh a realizace zařízení nebude předmětem této diplomové práce.
 • Bibliografia
  • AZEVEDO, L. (2015). Scalable Allocation of Safety Integrity Levels in Automotive Systems. PhD.thesis. University of Hull.
  • Ford Motor Company. (2004). FMEA Handbook Version 4.1. DEARBORN,MI, USA: FORD.
  • HOLMES, J. (2016). SAFETY STANDARDS OF AUTOMOTIVE ELECTRONIC SYSTEMS. New York: Novinka.
  • JAMNIA, A. (2017). Design of electromechanical products : a systems approach. London: Taylor & Francis Group,.
  • SCHAUFFELE, J. Z. (2005). Automotive software engineering: principles, processes, methods, and tools. Boston: SAE International.
  • SMITH, D. S. (2016). The Safety Critical Systems Handbook. New York: Butterworth-Heinemann.