M201SDP1 Seminár k diplomové práci I. KOMBI LM Zima2012

Semester: Zimný semester AR 2012-2013

Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Informačný list predmetu: nie je

Emailová skupina: SDP

Kód predmetu: M201SDP

Email: juraj.pancik (at) bivs.sk

Predmet Vášho emailu : SDP_LM_VasePriezvisko_VaseMeno

Zoznam študentov :

Merge email:

Adresár predmetu na FTP :  \PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_KOMBI_SDP1_LM\ , \PREDMETY Zima 2012\AGENDA ZAVERECNYCH PRAC\

2.stretnutie, sobota 27.10.2012 (4h)

ÚLOHA : všetci si pripravia obsah ich DP tak, že vymyslia názvy 3 hlavných kapitol, vymyslia podkapitoly 1, teoretickej časti  a navrhnú jej rozsah tak aby vedeli odhadnúť cca 20-25 strán. Ďalej, všetci si pripravia 12 – 15 kníh, ktoré použijú. TERMÍN: naše budúce stretnutie

Aktuálny stav zadaní DP : 

 • KOŠECKÝ (Baráth)
 • LAUKO (Forgáč) – F. pošle 31.10.
 • JURČOVÁ  (Forgáč) – F. pošle 31.10.

 

1. stretnutie piatok 19.10.2012 (4h)

Prosím poslať email na juraj.pancik@bivs.sk s predmetom : SDP_LM_priezvisko_Meno a do textu (nie do priloženého súboru )dať nasledovné:

Téma práce : z IS BIVŠ

vedúci DP :

Študent :  

 1. Cíl práce: Cieľom práce je ….toto poslete neskor (treti bod osnovy). Prínosom práce bude ……….Príklad cieľa :Cieľom prace je návrh a realizácia riešenia softvérovej aplikácie, ktorá bude spĺňať požiadavky konkrétnej organizácie
 2. Osnova práce:
  1.  Vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti (OOP, životný cyklus aplikácie, modelovanie požiadaviek a druhy softvérových architektúr)
  2.  Analytická časť : softvérová analýza konkrétneho softvérového riešenia a jeho špecifikácia ako podklad pre riadenie projektu
  3. Návrhovo – realizačná časť: návrh a realizácia softvérovej aplikácie. Opis funkcionality vytvorenej aplikácie. Uplatnenie aplikácie z hľadiska manažérskeho riadenia