Príčiny zvolávacích akcií automobilov z pohľadu kvality automobilového softvéru

  • email 3.3. 2020  Mario –> doc. Pancik
  • —  Mario sa venoval skuskam, ozve sa s informaciou o postupe
  • email 23.2. 2020  doc.P.–> Mario
    — prosim doplnte Vasu pracu podla mojich navrhov z 20.12.2019 a poslite mi ju.email konzultacia 20. december 2019
    — do prace prosim doplnte zadanie aby som ho nemusel dohladavat
    — do prace doplnte predny list BcP (titulny list)
    — zoznam literatury urobte automaticky vo Worde
    — wikipediu nesmiete citovat – str.4, odkazujet sa na zdroje uveden pri hesle vo wikipedii ktore sa daju stiahnut
    — str.5 a 6. nema dobre riadkovanie
    — v najblizssom obdobi sa sustredte len na pisanie prvej kapitoly a jej zkompletovanie (t.j. citacie, literaturu a obrazky)
    — k Vasej otazke – pokial chapeme citaciu ako text v uvodzovkach tak ich pouzite – len uvedte odkaz (podla iso 690: prvy prvok a datum , cislo strany). Nemal by ste ich kopirovat z DP BALCO, ale len sa dat nim inspirovat, t.j. text si najdite v originali, prelozte si ho – Balco sa mohol mylit. A vsetko s mierou….
    — Ozvite sa prosim po Novom roku emailom s prilohou – text potom vo Worde aj okomentujem.
  • Zaznam z 2. konzultacie 12.11.2019

    — urobili sme navrh obsahu a rozsahu …\BC MACEJKA\__WORK\191112 BC MACEJKA navrh obsahu a rozsahu.docx
    — v navrhu obsahu su aj poznamky k jeho naplneniu
    — J.P. slubil dodat vysledky jeho reserse pri pisani clanku …\BC MACEJKA\__ZDROJE\Auto_recalls_and_software_quality_in_the_automotiv.pdf

  • — OBSAH: 
  • 1 Vymedzenie základných pojmov v predmetnej oblasti 4
    1.1 Automobilový softvér 4
    1.2 Kvalita automobilového softvéru a jej riadenie 4
    1.3 Štandardy riadenia kvality v automobilovom priemysle 4
    1.4 Štandardy v riadení vývoja automobilového softvéru 4
    1.5 Zvolávacie akcie automobilov 4
    1.6 Popis a mechanizmy zvolávačiek automobilov 5
    2 ANALYTICKÁ ČASŤ: Automobilový vnorený softvéru ako jedna z príčin zvolávačiek automobilov 6
    2.1 Rast podielu automobilového softvéru na konečnej cene automobilu 6
    2.2 Analýza podielu automobilového vnoreného softvéru ako jednej z príčin zvolávačiek automobilov 6
    2.3 Diskusia 6
    3 NÁVRHOVO – REALIZAČNÁ ČASŤ 7
    3.1 Hlavné zdroje informácií na Internete k predmetnej problematike 7
    3.2 Vytvorenie webového sídla 7
    3.3 Aféra Dieselgate z pohľadu automobilového softvéru 7
    3.4 Diskusia 8
    Záver 9
    Bibliografia 10
  • ULOHY NA DALSIU KONZULTACIU :
    1. Navrhnut podrobny obsah prvej a druhej casti prace
    2. Zapis do dennika konzultacii
  • ZAZNAM Z 1. KONZULTACIE 29.10.2019 :

    — email a zdroje tam uvedene  [PRILOHA]
    — prejst si navrhnute zadanie BC prace [1]

  • — vysvetlit ze ide o pracu v roli vyvojar venujuci sa BENCHMARK-u – analytik pracujuci so zdrojmi na internete, treba posudzovat aj kvalitu zdrojov – vediet rozlisit sekundarne a primarne zdroje – vid priklad [2]a aka je firma KINSEY (vid. wikipedia)
    — vysvetlit ake budu konkretne vystupy tejto bc prace – grafy, odkazy na reporty – nadviaze sa na clanok z roku 2018 a BALCO-vu DP z roku 2019 [PRILOHA [2][4]]resp. zapracuju sa nove informacie (prehlad Safety standards [3])
    [1] … \BC MACEJKA\__AGENDA\191024_xxxx_BP20 zadanie ATR.doc
    [2] … \BC MACEJKA\__ZDROJE\Automotive-software-and-electronics-2030-vF.pdf
    [3] … \BC MACEJKA\__ZDROJE\Assessment of Safety Standards for Automotive Electronic Control Systems 812285_electronicsreliabilityreport.pdf
  •   [PRILOHA]
    1. Na www stranke s mojimi temamy prac som nanovo formuloval osnovu temy a jej ciele – aby to malo hlavu a patu , vid [1], tema Bc parce 4. – malo by to byt zhodne s prilozenym zadanim
    2. Do uschovne som Vam dal vynikajucu diplomovku ktoru som konzultoval v tomto roku (Ing. Lukas Balco ) [2]
    3. Moj profil na LINKED IN
    4. Moj clanok k teme Bc prace [4]
    5. prikladam vyborny report ako PDF subor [5]ZDROJE:[1] http://www.drpancik.sk/vyucba-zima-2019/temy-zaverecnych-prac-pod-vedenim-doc-pancika/
    LOCAL: … \BC MACEJKA\__AGENDA\Stránka 191029 doc. Pančíka pre študentov – Témy VOĽNÝCH záverečných prác pod vedením doc. PANČÍKA.pdf
    [2] https://uschovna.uniza.sk/index.php/s/LizVrd4ToPOkYWE
    LOCAL: … \BC MACEJKA\__ZDROJE\190518 Zvolavacky ASPICE DP BALCO FINAL a POSUDOK\Diplomová Práca_Final_Lukáš Balco.pdf
    [3] https://www.linkedin.com/in/juraj-pancik-phd-36794a53/?originalSubdomain=sk
    [4] https://www.researchgate.net/publication/325438170_Auto_recalls_and_software_quality_in_the_automotive_sector
    LOCAL: … \BC MACEJKA\__ZDROJE\Auto_recalls_and_software_quality_in_the_automotiv.pdf
    [5] DOWNLAOD Full report : https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Automotive%20and%20Assembly/Our%20Insights/Mapping%20the%20automotive%20software%20and%20electronics%20landscape%20through%202030/Automotive-software-and-electronics-2030-vF.ashx)
    LOCAL: … \BC MACEJKA\__ZDROJE\Automotive-software-and-electronics-2030-vF.pdf[PRILOHA]
  • Meno:         Mário MACEJKA
  • Študijný program: Autotronika
  • Názov bakalárskej práce:
  • Príčiny zvolávacích akcií automobilov z pohľadu kvality automobilového softvéru
  • Pokyny pre vypracovanie bakalárskej práce:
  • Cieľ práce: určenie a popis hlavných zdrojov relevantných (zdrojových) informácií na Internete k predmetnej problematike a vytvorenie webového sídla k predmetnej problematike v slovenskom a/alebo anglickom jazyku (použitie CMS systému napr. WordPress)
  • Osnova:
  1. TEORETICKÁ ČASŤ: vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – (zvolávacie akcie automobilov, automobilový softvér, kvalita automobilového softvéru a jej riadenie)
  • štandardy riadenia kvality v automobilovom priemysle a v riadení vývoja automobilového softvéru; popis a mechanizmy zvolávačiek automobilov – legislatívny rámec v  EÚ a/alebo  Japonsku , Čína, USA
  1. ANALYTICKÁ ČASŤ: rešerš dostupných zdrojov na Internete s cieľom poukázať  na rast podielu automobilového softvéru na konečnej cene automobilu; analýza podielu automobilového vnoreného softvéru ako jednej z príčin zvolávačiek automobilov
  2. NÁVRHOVO – REALIZAČNÁ ČASŤ: určenie a popis hlavných zdrojov relevantných (zdrojových) informácií na Internete k predmetnej problematike; vytvorenie webového sídla k predmetnej problematike v slovenskom a/alebo anglickom jazyku (použitie CMS systému napr. WordPress)
  • Predpokladaný rozsah práce – počet strán textu: max. 40
  •                                              počet strán grafických príloh: max. 10
  • Školiteľ bakalárskej práce:         Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Dátum zadania bakalárskej práce:          31. 10. 2019
  • Dátum odovzdania bakalárskej práce:     12. 5. 2020