M201ZSI Základy softvérového inžinierstva Zima PREZ

Semester: Zimný semester AR 2012-2013

Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Informačný list predmetu:  FTP: \PANCIK_AR1112\PREDMETY Zima 2012\AGENDA\ILP\

Emailová skupina: ZSI

Kód predmetu: M201ZSI

Email: juraj.pancik (at) bivs.sk

Predmet Vášho emailu : ZSI_VasePriezvisko_VaseMeno

Zoznam študentov : TU

Merge email: TU

Cieľ predmetu :

Pripraviť sa na štátnice z predmetu ZSI

Zápis 17.1.2013 :

Prácu na zápočet nedodali : 2 Oravec, 14 Čech, 16 Kohút, 19 Pribiš – nebudú preskúšaní
Otvorené otázky nemáme z : 2,7,8,14,16,19,22,24,26,27,30 – prosím aby si študenti pripravili odpovede na pravdepodobné otázky (definície pojmov uvedených v otázkach)

Zápis 11.1.2013 :

 • Vypracované podotázky, ktoré budú použité na skúšku   (kombi študenti) k otázkam na ŠZS z predmetu „Zákaldy SW inžinierstva“ sú na FTP : ../PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_KOMBI_ZSI/StudWork Okruhy na SZS Zaklady SW inzenyrstvi Zima2012/
 • Vypracované otázky (prez študenti) k otázkam na ŠZS z predmetu „Zákaldy SW inžinierstva“ sú na FTP ..PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_ZSI/ARCHIV_STUD_WORK/Zima_2012/

 

Zápis 17.1.2013 :

Prácu na zápočet nedodali : 2 Oravec, 14 Čech, 16 Kohút, 19 Pribiš – nebudú preskúšaní
Otvorené otázky nemáme z : 2,7,8,14,16,19,22,24,26,27,30 – prosím aby si študenti pripravili odpovede na pravdepodobné otázky (definície pojmov uvedených v otázkach)

SEM12, 17.12-19.12 

 • JAVA7- kap.13 – Generické typy, utorok Seminárna práca zo M201SEM ( termín odovzdania SEM11),
 • JAVA7- kap.14 – Aplety, udalosti, oddebagovanie kód ATM terminál v Netbeans
 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7 – kap.13, Generické typy
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7 –
  •  ukončili sme kap.13 – Generické typy,
  • všetky hotové príklady prebraté zo SCHILDTA  sú v FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_PREZ_SME\AGENDA\121219 WORK_JAVA7_SCHILDT_ALL\
  • odporúčaná literatúra k JAVA na FTP : knihy KEOGH, PECINOVSKÝ, DEITEL
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim
  • SEM11 : Jaké znáte metody odhadu nákladů na informační systém? Moravčík, prevezme obálkou od Filípek a  doplní Sommerville kap 23.5 všeobecný úvod do modelov  , Leto2012, pošle tento týždeň
  • SEM12: Na čem je založena technika odhadu dekompozicí? Vankulič, doplniť do podnázvu „technika odhadu plnenia trojimperatívu projektu dekompozíciou“, projekt = čo, náklady a termíny (trojimperatív projektu) – definícia trojimepratívu  kniha Rosenau  a defnícia  WBS v MS PROJECT(Kubálkovci), Schwalbová (FTP) tab. 3.5 – túto tabuľku považovať za nosnú , orientovať sa na všeobecne riešenie projektu, prevziať všetko od Mačejovkého (uviesť ho v literatúre),  do konca týždňa
  • SEM12: Na čem jsou založeny statistické metody odhadu (COCOMO)?Vankulič, je to zlé, prevziať obálkou otázku od Filípka ot. č.27, Zima2011,  do konca týždňa
  • SEM12: Vysvětlete, co to je akceptační test. Vankulič, prevziať obálkou a Spojiť ot.30 Prvák Zima2010 a Poláková Zima2011, odkazy urobiť na zdroje, do konca týždňa
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu)
  • máme ukončené preklady kap.12 a kap.13 z knihy DEITEL (FTP : PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_PREZ_SME\Stud_Work_Zima_2012\PREKLAD\)
  • odskúšali sme programovanie graf. rozhraní z knihy DEITEL  – programovanie učí Deitel po častiach ako option projekty, ktorých rozdeľovník je na str.93 (FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_PREZ_SME\AGENDA\121219 WORK_JAVA7_DEITEL_ALL\)

SEM11, 10.12-12.12 SEM11  10.-12.12. doc. Pančík chorý – výučba s ním nie je ,utorok zápočtová písomka z M201SME (kap. od 7 do 12. kap) nebude a ani sa nepresúva na SEM12

 

SEM10, 3.12-5.12 JAVA7- kap.12 – Výčty, automatické zabaľovanie

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7 – kap.12, Výčty, agenda – požiadavky na skúšky M201ZSI a M201SME – úprava harmonogramu
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7 – kap.12, výklad príkladu s dvjvláknovým programomm UkazkaSemaforu.java, str. 455 s využitím UML aktivity diagrams a sequence diagrams. Ešte by to st
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu )

 

SEM9, 26.11-28.11 JAVA7- kap.11 -viacvláknové programovanie

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7- kap.11 -viacvláknové programovanie
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7– kap.11 -viacvláknové programovanie
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim – pribudli nové knihy k SWE FTP 0:/KNIHY/KNIHY SW inzinierstvo/
  • SEM7 MESIAR : ot.5 – Co to je inspekce produktu OK
  • SEM8 MORAVČÍK :   ot.8 -Co to je sloupcový diagram (Gantt Chart)? formálne upraví – OK
  • SEM9 Bronda ot.16 : Jaké metodiky řízení vývoje informačních systémů znáte? OK
  • SEM9 Belák ot. 14: Co to jsou stupně dospělosti vývoje (CMM), jak se liší? OK
  • SEM9 Fekeš ot 18: Jaké metody se používají pro řízení kvality vývoje informačních systémů? nechodí – neurobil to
  • SEM10 Mišina ot. 21 – Jaké softwarové profese znáte a co je předmětem jejich zaměření? doplniť Hamaliar (2011) o definície rolí z Wikipedie podľ amnauálu k EA
  • SEM10 FORGÁČ : 19 Jaké metody testování softwarových produktů znáte? prevziať LOPUŠNÝ 2010 + MIHALOVIČ 2011 (resp doplniť zdroje), + vytvoriť časť 2 z kap.22 Dokonalý kód Vývojárske testovanie , doplniť k obom častiam úvod
  • SEM10 MESIAR ot 20 Jaké nástroje pro vývoj informačních systémů znáte? Ve kterých fázích se používají?  – použiť predch ročník 2010 (tandem Gubric-Gubáni) a druhá časť  McConnolly Code Complet kap.30
  • SEM10 MIŠINA ot 21 –  použiť predch ročníky, napr,. Hamaliar 2011
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE
  •  diskutujeme o zdrojoch najnovších informácií o JAVA – doc. PAnčík odporúča čítať napríkald stránku www.deitel.com (autor odporúčanej knihy o JAVA) ,
  • diskutujeme o paralelnom programovaní v JAVA a .NET (kniha Hanák), či o paralelnom programovaní v natívnom kóde C++
  • doc. PAnčík nevedel vysvetliť niektoré prvky v programovaní synchronizácie vlákien v kap.11 – notify(),  dokončíme nabudúce – mala by pomôcť grafická reprezentácia
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu ) – dokončenie kap.11

SEM8, 19.11-21.11

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7 – kap.10 – vstupno výstupné operácie
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7 – kap.10 – vstupno výstupné operácie po str.381, urobili sme projekt PorovnejSoubory.java
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim
  • SEM8 ŠEVČÍK : ot.13-Co to jsou softwarové metriky, kdy se používají? OK
  • SEM8 MITTER : ot.7-Co to je síťový graf (PERT)? OK
  • SEM8 MORAVČÍK :   ot.8 -Co to je sloupcový diagram (Gantt Chart)? OK
  • SEM4 MESIAR : 25 Jakými fázemi prochází životní cyklus informačního systému? OK
  • SEM5 MESIAR : 5 Co to je inspekce produktu? – formálne zladí obidve časti  a upraví úvod OK
  • SEM7 MIŠINA : 6 Co to je programové rozhraní (API), jak se navrhuje? OK
  • SEM9 DUCHOŇ : 10 Co to jsou stupně dospělosti vývoje (CMM), jak se liší? prevziať DUCHOŇ 2010
  • SEM9 BRONDA : 16 Jaké metodiky řízení vývoje informačních systémů znáte? – prevziať GUBRIC 2010
  • SEM9 FEKEŠ : 18 Jaké metody se používají pro řízení kvality vývoje informačních systémů? – prevziať Zima2010 Hybáčková + doplniť podľa Mc Conolly Code complet kap.20
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE – kap.10 I/O operácie
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu ) – kap.10 I/O operácie – dokončenie

SEM7, 12.11-14.11

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7 – kap.7 –    Pokračovanie str. 285 – dynamické odbavovanie metód , abstraktné triedy, začali sme kap.8 Balíčky a rozhranie (301-328) po príklad import balíčkov
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7- kap.8 Balíčky a rozhranie (301-328)
  • do štúdia nastúpil M.VANKULIČ (povinnosti vypracovať 3 otázky na ŠZS má dole – ot.č. 26,27 a 30 na SEM12, zápočtovú písomku z predmetu SEM napíše spolu s ostatnými na SEM11 aj za písomku SEM6 (prvých 6 kapitol JAVA7 )
  • na seminári nie je FEKEŠ, MESIAR
  • resty – je slušné napísať email keď nemmôžem prísť na seminár na  ktorom odovzdávam prácu, patí pre :
   • FEKEŠ dokončí už 3 týždne rozrobenú ot. 15  a novú ot. č.3- nebol na seminári
   • MESIAR pošle ot. 25 – Životný cyklus informačného systému – upraví prácu a pošle ju, pošle aj ot. č. 5 (čo je inspekce produktu)
  • BELÁK  ot.1 –OK,
  • MIŠINA ot.6-Co to je programové rozhraní (API), jak se navrhuje? – navrhujem skontrolovať či tam je definícia API a ABI z wikipedie, navrhujem podrobnejšie prevziať z Wiki kap.1 a 2 (http://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface#Web_APIs) , potom sa zamerať na API Java a akopríklad uviesť API Google Maps (http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps , https://developers.google.com/maps/documentation/), API Google predictions (https://developers.google.com/prediction/)
  • FORGÁČ ot. 4 –  Co to je bezpečnost informačních systémů, jak se zajišťuje? – nabudúce na SEM7
  • SEM8 : Mitter (preberie hotové z roku 2010, Lopušný), Moravčík (spojí Mačejovský 2010 a Jágerčík 2011), ŠEVČÍK (preberie a dá štruktúru ARDO,2010 + využije dostupné knihy)
  • SEM9 : Belák (Preberie 2010 Duchoň), FEKEŠ (McConnolly), Bronda ( http://en.wikipedia.org/wiki/Software_development_methodology )
  • PANČÍK : príprava na ot. Bronda 16, prednáška o MDA a UML z Fowlera, zavesiť knihy o SWE na FTP, vypracovať podotázky z ŠZS
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim -SEM7 + resty
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE – JAVA7 – kap.9 výnimky
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu ) – JAVA7- kap.9 výnimky, dokončenie kapitoly

SEM6, 5.11-7.11

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7 – dok.kap.6. domáca úloha : odkrokovať si príklad „Riadenie Quicksort“ str.240 a vyjasniť si úlohu rekurzívneho volania, ďalej odkrokovať si príklad č.3 t.j. FILO zásobník a ukázať si spôsob použitia troch konštruktorov. NA FTP doplniť sken 7. kap. SCHILDT-a. Stiahnut knihy z flazx.com s heslom „sorting + searching“
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7 – opakovanie otázok a príkladov na písomku, prevzatie seminárnych prác (+ agenda merge email nemáme email od MESIAR a FEKEŠ)
  • FEKEŠ dokončí už 3 týždne rozrobenú ot. 15  a novú ot. č.3- nebol na seminári
  • MESIAR pošle ot. 25 – Životný cyklus informačného systému – upraví prácu a pošle ju
  • MORAVČÍK ot.11 – OK
  • BELÁK  ot.1 – dokončí
  • BRONDA ot.2 – OK
  • Na budúce :  SEM7 – Forgáč, Mesiar (viď. záznam z SEM5), Mišina
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim – písomka z kap.1-6 (nepíšu VANKULIČ, FEKEŠ)
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE – JAVA7 kap.7 – Dedičnosť
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu) – JAVA7 kap.7 – Dedičnosť  po príklad Pretizeni str. 282.  Pokračovať str. 285 – dynamické odbavovanie metód , abstraktné triedy

SEM5, 29.10-31.10

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7 : dokončenie kap.5 a kap.6
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7 kap.6 po str.220 vracanie objektov,
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim – boli zadané seminárne práce do konca semestra viď. verziu 121024 …., prevzatie upravených a nových seminárnych prác, vytvorenie doplňujúcich otázok ku každej téme ŠZS
  • FEKEŠ dokončí ot. 15
  • MESIAR pošle ot. 25
  • MORAVČÍK ot.11 – doplní do otázky jednotlivé elementy jazyka UML pre jednotlivé typy diagramov (napríklad z VISIO 2010 ) a popíše ich z Kanisovej, doplní diagram stavov (príklad a elementy), formálne úpravy a literatúra
  • FORGÁČ ot. 4 – SEM7 – dať tam z  POUR, 2009, kap.15 (IS/ICT), CONNOLY kap.12, zabezpečenie DB,
  •  MESIAR, SEM7, ot. 5 (Co to je inspekce produktu?) prevezme a doplní ZSI_Duchon_Lubomir_5.zip z 1.MGR.ITAM_PREZ_ZSI\ARCHIV_STUD_WORK\Zima_2010\  + spracuje kapitolu 21.3 „Formální inspekce“ z knihy Steve McConnell Dokonalý kód (\KNIHY\KNIHA CODE COMPLET\) na aspoň 5  stranách
  • PANČÍK : inšpekcia produktu (DUCHON – nie je to testovanie – je to súčasť týmového programovania – viď. kniha McConnell code Complete, API (pozrieť si knihy k SWE  – HYBACKOVA prevzaté z WIKI), pozrieť si knihu o TDD a DDT a vzťah E.A. k agilnému programovaniu,
  • PANČÍK : Tvorba podotázok na skúšku k jednotlivým otázkam na ŠZS
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE – Eeles SW architektúra  kap2.až kap.4 – pracujeme na JAVA7 kap.6
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu – kap.12 – správa požiadaviek a use case diagramy – pracujeme na JAVA7 kap.6 (po 236 „Klíčové slovo static“  – cieľom je čo najskôr prebrať kap.7 (dedičnosť) – potom prejdeme k DEITEL-ovi

SEM4, 22.10-24.10

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška ZSI – JAVA7, otázky kap.4, kap.5
 • Utorok 3h (10,45-13,00) u3 : pred.,sem ZSI – JAVA7  kap.5 – treba ešte dokončiť bitové operácie, písomka z kapitol 1.-6. z otvorených opázok na konci (bez PC) bude v utorok na SEM6
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : prednáška SME – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim – kolegovia zo SEM3 ukážu ako upravili témy, vystúpia podľa plánu ďalší
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška SME  – vybrané témy z kníh k SWE
  • diskusia :
  • domáca úloha : rozchodiť spúšťanie JAVA programov v príkazovom riadku pomocou príkazu java a urobiť si príklady na strane 193
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu-zadelenie seminárnych prác textov na preklad, zadanie termínu na odovzdanie seminárnej práce (SEM11)

SEM3, 15.10.-17.10

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška SME – JAVA7-  kap.4
 • Utorok 3h (10,45-12,15) u3 : prednáška SME – JAVA7,  – dokončili sme kap.4
  •  Úloha z vyučovania :
   • ako vytvoriť distribúciu JAVA programu vytvoreného v Netbeans a pozostávajúceho z (napr.) dvoch class súborov  (projekt UkazkaTridyNapoveda) tak aby sa program dal spustiť v CMD okne zavolanim prikazu java
   • ako zmeniť predvolenú znakovú sadu v Netbeans (je tam WINDOWS 1246) – chceme byt kompatibilny napr. s napr. PSPAD-om a českými znakmi v príkladoch
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : seminár ZSI – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim – pridelenie seminárnych prác, požiadavky na ne
  •  upresnili sme zadania na seminárne práce (121016 M201ZSI_Rozpis_SeminarnychPrac_AR11_12.xlsx),
  •  bavíme sa o rozdiele BPMN verzie 1.0 a 2.0 (MITTER)
  • Belák : doplní lieratúru, doplní niečo o nových CASE-nástrojoch, základné metodologie vývoja SW (SOMMERVILLE 9.ed, Unified process, Rational Unified Process, Agilné metodiky), životný cykly SW (vodopád, prírastkový model – Wikipedia En, CZ, SK)
  • Bronda : vyhodí to , čo by sa neučil, doplní definíciu požiadavka z IEEE o tretí bod a prevezme aj ďalšiu definíciu apokec z Wiegers, preberie obrázok z Wiegersa obr.1.1 (definície k pojmom na obrázku)a poukáže na dokumentáciu ktorá vzniká pri požiadavkách,  obrázok z Wiegersa obr.1.2 (definície k pojmom na obrázku)
  • Fekeš : vyhodiť otázky, doplniť životný cyklus aplikácie (IS systému ) z POUR,2008 kap.11 obr.11.2 a obr.11.6 a vymedziť tak miesto spomínaného návrhu a dokumentácie a pojiť to s Polákovej definíciami (dať to na začiatok), definícia IS POUR,2006
  • termín úprav:  budúci týždeň
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška ZSI  – vybrané témy z kníh k SWE : WIEGERS, 2008 kap.1 (začiatok) – opakujeme vo vzťahu k otázke požiadavky A.Brond-u
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SME – téma DEITEL ATM terminálu (analýza a JAVA implementácia) – rozchodili sme projekt ATMCaseStudy z knihy v prostredí netbeans, doc. Pančík dal k dispozícii ocr en verzie kapitol knihy deitel

 

SEM2 8.10.-10.10

 • Pondelok 2h (15,15-16,45) u4 :  prednáška SME – JAVA7- – dokončili sme kap.2, kap.3
 • Utorok 3h (10,45-12,15) u3 : prednáška SME – JAVA7,  – dokončili sme kap.3
 • Utorok 1h (13,15-14,00) U3 : seminár ZSI – prezentácie otázok na ŠZS  a diskusia k nim – pridelenie seminárnych prác, požiadavky na ne
 • Streda  2h (8,00-9,30) U3 : prednáška ZSI  – vybrané témy z kníh k SWE : WIEGERS, 2008 kap.1 (začiatok)
 • Streda  1h (11,30-12,15) U3 : seminár SYM – téma DEITEL ATM terminálu (analýza a JAVA implementácia)
 • Poznámky:
  • ÚLOHA : Nahrať na FTP kniha SCHILDT : JAVA7 v originále
  • Kolegom z LM odporúčam pozrieť si knihu na FTP KANISOVA : „UML zrozumitelne“,2006 – aby sa vedeli chytiť na SME analýza UML (cca 150 strán )

 

 SEM1 z 2.10.2012

 • prešli sme z knihy FOWLER „Destikované UML “ kap.1 (je na FTP )- budeme pokračovať v tejto prednáške

 SEM1 z 1.10.2012

diskusia : Práca programátor – analytik junior : http://www.zpinformatika.sk/zp_informatika/zpihome.nsf/page/Java_programator

Predmetom zadanej úlohy na výberovom konaní môže byť:

1.     Navrhnúť class diagram podľa zadania (čiže triedy, ich atribúty, asociácie medzi nimi, kardinality)

2.     Navrhnúť fyzický model DB podľa zadania (štruktúra tabuliek, referencie medzi nimi, kľúče)

3.     Navrhnúť programovací kód podľa zadania najlepšie v JAVA, príp. v C++, poprípade v inom jazyku (požadovaná bude len časť kódu z riešeného problému)

4.     Navrhnúť kód v SQL podľa zadania na výber alebo zápis dát z/do databázy

Všetko sa vypracuje na papier v časovom limite cca 30 min.

 

 

Podmienky ukončenia predmetu :

 • Skúška – písomná skúška : písomné zodpovedanie vopred známych podotázok z 3 otázok na ŠZS. Podmienkou účasti na skúške je splnenie podmienok na zápočet.
 • Vypracované podotázky, ktoré budú použité na skúšku   (kombi študenti) k otázkam na ŠZS z predmetu „Zákaldy SW inžinierstva“ sú na FTP : ../PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_KOMBI_ZSI/StudWork Okruhy na SZS Zaklady SW inzenyrstvi Zima2012/
 • Vypracované otázky (prez študenti) k otázkam na ŠZS z predmetu „Zákaldy SW inžinierstva“ sú na FTP ..PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_ZSI/ARCHIV_STUD_WORK/Zima_2012/

Zápočet :

 •  vypracovanie 2-3 otázok na ŠZS  podľa rozdeľovníka a ich ústna prezentácia
 • aktívne vystupovanie na seminároch k prednášaným témam

Zoznam tém seminárnych prác : 

 • seminár sa koná každý týždeň v utorok na U1 v čase 13,15-1400
 • otázky na ŠZS sú na FTP v súbore 121008 Otazky ITaM_Mgr.doc 
 • rozpis seminárnych prác  z predmetov SME a ZSI je v súbore 121024 M201ZSI_Rozpis_SeminarnychPrac_AR11_12.xlsx
 • vypracované otázky na ŠZS a zoznam podotázok k nim je v adresári 1.MGR.ITAM_PREZ_ZSI\ARCHIV_STUD_WORK\Zima_2012\

Otázka na ŠZS  Meno  Seminár

 • 9 Co to je softwarové inženýrství a proč vzniklo? Belák  SEM3 OK
 • 12 Co to jsou funkční a nefunkční požadavky? Bronda  SEM3 OK
 •  15 Jaké dokumenty jsou vstupem a výstupem fáze návrhu informačního systému?Fekeš SEM3
 •  17 Jaké metody modelování informačních systémů znáte? Forgáč  SEM4 OK
 •  25 Jakými fázemi prochází životní cyklus informačního systému? Mesiar  SEM4 OK
 •  28 Vysvětlete pojem datové modelování, jaké datové modely znáte? Mišina  SEM4 OK
 •  29 Vysvětlete pojem funkční (procesní) modelování, jaké modely znáte? Mitter SEM5 OK
 •  11 Co to je UML, k čemu v kontextu softwarového inženýrství slouží? Moravčík SEM5 OK
 •  10 Co to je softwarový projekt a jaké jsou jeho charakteristické rysy? Ševčík SEM5 OK
 •  1 Co je předmětem fáze analýzy požadavků na informační systém? Belák  SEM6 OK
 •  2 Co je smyslem modelem řízeného vývoje (MDA, resp. MDD)? Bronda  SEM6  OK
 •  3 Co to je architektura informačního systému? Uveďte typické příklady architektury. Fekeš SEM6
 •  4 Co to je bezpečnost informačních systémů, jak se zajišťuje? Forgáč  SEM7 OK
 •  5 Co to je inspekce produktu? Mesiar  SEM7 –  – McConnolly Code Complet  21.3 “Formální inspekce” OK
 •  6 Co to je programové rozhraní (API), jak se navrhuje? Mišina  SEM7 OK
 •  7 Co to je síťový graf (PERT)? Mitter SEM8 OK
 •  8 Co to je sloupcový diagram (Gantt Chart)? Moravčík SEM8 OK
 •  13 Co to jsou softwarové metriky, kdy se používají? Ševčík SEM8 OK
 •  14 Co to jsou stupně dospělosti vývoje (CMM), jak se liší? Belák  SEM9 OK
 •  16 Jaké metodiky řízení vývoje informačních systémů znáte? Bronda  SEM9 OK
 •  18 Jaké metody se používají pro řízení kvality vývoje informačních systémů? Fekeš SEM9 – McConnolly Code Complet kap.20
 •  19 Jaké metody testování softwarových produktů znáte? Forgáč  SEM10 – McConnolly Code Complet kap.22 OK
 •  20 Jaké nástroje pro vývoj informačních systémů znáte? Ve kterých fázích se používají? Mesiar  SEM10 – McConnolly Code Complet kap.30 OK
 •  21 Jaké softwarové profese znáte a co je předmětem jejich zaměření? Mišina  SEM10 OK
 •  22 Jaké techniky plánování znáte, jak se liší? Mitter SEM11
 •  23 Jaké znáte metody odhadu nákladů na informační systém? Moravčík SEM11
 •  24 Jaký je rozdíl mezi strukturovanými a objektovými metodikami? Ševčík SEM11
 •  26 Na čem je založena technika odhadu dekompozicí? Vankulič SEM12
 •  27 Na čem jsou založeny statistické metody odhadu (COCOMO)? Vankulič SEM12
 •  30 Vysvětlete, co to je akceptační test. Vankulič SEM12  McConnolly Code Complet  21.3 “Formální inspekce”

 

Zdrojová literatúra :

FTP : data.soft1.sk

 1. SCHILDT  : JAVA7 (FTP :  0:/KNIHY/SKEN_SCHILDT_2012_JAVA7_VYUKOVY KURZ/) zdrojové kódy tamtiež (0:/KNIHY/SKEN_SCHILDT_2012_JAVA7_VYUKOVY KURZ/)
 2. SUN  : JAVA6 (0:/KNIHY/101117 KNIHA JAVA 6 VYUKOVY KURZ a CD/) + viď záznam zo SEM1 z 1.10.2012 (info o original verzii na www.oracle  )
 3. FOWLER : Destilované UML (0:/KNIHY/101117 KNIHA FOWLER UML DISTILED/)
 4. ARLOW UML2 0 2010 :/KNIHY 2/KNIHA_ARLOW_UML2/
 5. EELES  Architektúra SW 2011: 0:/KNIHY/SKEN EELES Architektura SW 2011/
 6. WIEGERS 2008  : 0:/KNIHY/SKEN WIEGERS 2008 Pozadavky na software/
 7. Mc CONNEL : CODE COMPLET :0:/KNIHY/KNIHA CODE COMPLET/
 8. KANISOVA UML, 2006:
 9. Referenčná príručka :  \KNIHY\121023 Java-The-Complete-Reference-8th-Edition 2011\

Zoznam študentov :

1. 16370 Belák, Róbert

2. 16066 Bronda, Andrej

3. 22346 Fekeš, Ján

4. 16430 Forgáč, Štefan

5. 16460 Križko, Martin

6. 16450 Mesiar, Juraj

7. 16061 Mišina, Daniel

8. 16062 Mitter, Martin

9. 16427 Moravčík, Branislav

10. 16064 Ševčík, Andrej