Bezpečnost podnikání a ochrana dat

BPO

Denník :

SEMx xx.x.2012 :

 • PREDNÁŠKA :
 • CVIČENIE :
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM9 02.4.2012 :

 • PREDNÁŠKA :
 • CVIČENIE : SEM9 Moravčík B. : Audit a testovanie bezpečnosti informácií
 • AGENDA : Š. Forgáč stále neposiela seminárku z kap.6
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM8 26.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA :
 • CVIČENIE : Š.Forgáč kap.6
 • AGENDA : dohodli sme skúšku na 14.4. na čas medzi 8,00-11,10
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM7 19.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA : kniha BPOD BIVŠ , bezpečnosť firmy, fyzická(pasívna) a aktívna bezpečnosť banky a jej zložky
 • CVIČENIE :  Mišina D.: kap.5
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE :

SEM6 12.3.2012 :

 • PREDNÁŠKA : kniha DOSEDEL, o čom je táto kniha, kap.3 Ochrana dát (stupne ochrany dát), , kap.4 Identifikácia a autentizácia (3 metódy záskania autentizačnej informácie) , kap.5 Digitálny podpis pokračovanie – hovoríme o mechanizme zneužitia el. podpisu, začali sme hovoriť o protole HTTPS a certifikátoch vo webovom prehliadači
 • CVIČENIE :kap.4 Systém riadenia bezpečnosti informácií
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE : SEM7 Mišina D.: kap.5 Realizácia bezpečnostných opatrení, pokračovanie o HTTPS a certifikátoch vo webovom prehliadači

SEM5 5.3.2012 :

SEM4 27.2.2012 :

 • PREDNÁŠKA : pokračovanie vysvetľlovania princípov elektronického podpisu, viď. kvalitný materiál NBU SR z 2/2012 (zakl_principy_ep.pdf), prednáška o el. podpise (ep.pdf, FK- prednáška EF UMB.ppt) , zákon o el. podpise ( 215_2002.pdf)  (FTP : \PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\BPOD\)
 • CVIČENIE :
  • spracovanie otázok  2. kapitoly  BPOD_KAP2_BRONDA_ANDREJ.docx,
  • zdrojom informácií o ITIL v CZ je v FTP: PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\BPOD\110310 Prehlad ITIL\
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE : čo je CA (certifikačná autorita) podľa materiálu NBUS SR, protokol SSL, prehľad o inf. bezpečnosti (viď. zdroj Conolly ….), prejdeme si príručku ITIL, programy na elektronický podpis, treba sparcovať kapitolu 13. z Conollyho na prednášku

SEM3 20.2.2012 :

 • PREDNÁŠKA : Belák R.: kap.1 Integrovaný systém riadenia, FTP : /PREDMETY Leto 2012/BPOD/StudWork/ a čo je a čo robí www.nbusr.sr
 • CVIČENIE : Čo vieme o elektronickom podpise ? Diskusia.
 • AGENDA :
 • ÚLOHA :
 • NABUDÚCE : Bronda A.: kap.2 Riadenie informatiky a bezpečnosti, úvodná prednáška k elektronickému podpisu (FK- prednáška EF UMB.ppt)

SEM2 13.2.2012 :

 • PREDNÁŠKA : význam bezpečnosti informácií v činnosti podniku  a banky, Usmernenie národnej banky Slovenska k overeniu informačnej bezpečnosti banky, DP A. Majtánová (plány kontinuity banky), výsledky rôznych prieskumov k IB, certifikácia CISA, CISM a pracovné miesta
 • CVIČENIE : zadelenie seminárnych prác
 • AGENDA : –
 • ÚLOHA : prečítať si kap.1 z knihy DOUCEK a pripraviť si jednu otvorenú otázku
 • NABUDÚCE : SEM3 Belák R.: kap.1 Integrovaný systém riadenia

SEM 1 6.2.2012 :

 • PREDNÁŠKA : prehľad knihy DOUCEK,2008, SMEJKAL,2010
 • CVIČENIE : diskusia k téme
 • AGENDA : podmienky ukončenia predmetu, literatúra
 • ÚLOHA : –
 • NABUDÚCE : –

 

Študijné povinnosti :

1. Seminárna práca z teórie – zápočet spracovanie seminárnej práce k zadanej téme v rozumnom rozsahu zo zadanej témy (hlavný zdroj je kniha DOUCEK, 2008) a vypracovanie 10-15 otvorených otázok s odpoveďami (seminárna práca osvetlí testové otázky). Text seminárne práce obsahuje vysvetlenie správnej odpovede (odpovedí) z testu na konci seminárnej práce.  Splniť požiadavky na normu BIVŠ čo sa týka úparvy seminárnych prác.

2. Aktívna účasť na seminároch  – zápočet (nesmie byť neospravedlnená absencia) s tým, že ku každej téme semináru si každý vymyslí jednu otvorenú otázku – otázka môže byť širšia ako text v knihe

3. Písomná skúška z otázok vypracovaných na seminároch 0:/PREDMETY Leto 2012/BPOD/StudWork/

Literatúra :

Pridelenie seminárnych prác :