BC Marcel VÁCLAV

12.3.2018 email veduci Bc prace na studenta –> dopyt na stav prac v zmysle zapisu 3.3.2018 

3.3.2018 Konzultacia k zaslanemu textu Bc prace 

 • Marcel doplni do navrhu Bc prace osnovu a automaticke generovanie obsahu na zaklade osnovy (WORD ficura)
 • doplni do jednotlivych podkapitol prazdne strany a vytvori prototyp prace s max 43-45 stranami
 • doplni citacie pomocou WORD-u a automaticke generovanie zoznamu literatury (WORD ficura)
 • cisluje sa len 1,2 a 3 kapitola a UVOD a ZAVER nie
 • Kapitola 3 Navrhova cast bude nasledovna :
  • 3.1 Popis architektury aplikacie „Informacny dashboard“ (popis front a back endu a databazy)
  • 3.2 Výber vhodnej webovej technológie a frameworku (zdovodnit vyber na zakalde zadania a vysl kap 2)
  • 3.3 Implementácia frameworku do  informačného panelu.
 • Nezabudnut sledovat  ciel prace : „Návrh a realizácia informačného dashboardu (panelu) na základe webovej technológie, ktorá by mohla byť súčasťou informačného systému pre finančnú sféru“
 • kap.2 komparaci aframeworkov – wikipedia ma vyborne porovnania inspirovat si tym
 • stuiahnut si vzorove prace napr. Polakova a preskumat si ako sa cisluju strany, ako sa popisuju obrazky, ako vyzera abstrakt ci zoznam literatury
 • Kontaktovat slovencinarku pre kontrolu verzii vytlacenej prace – na zaciatku aprila jej dat citat 1 a 2 kapitolu (cca 35 stran)
 • nastudovat si najnovsie pokyny pre vyprac Bc prace na AMBIS   :
  •  (POZOR NOVE platne od 26.2.2018) METODICKÉ POKYNY pro vypracování BAKALÁŘSKÉ, resp. DIPLOMOVÉ práce na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS a.s. Tyto metodické pokyny platí pro studenty studující na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS a.s., počínaje závěrečnými pracemi, které byly zadány v akademickém roce 2017/2018
  • URL: https://is.bivs.cz/auth/do/6110/2083241/50530/BP_DP/Metodicke_pokyny_pro_vypracovani_zaverecne_prace_VS_Ambis_2_2018.pdf?lang=sk
  • LOCAL: ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2018\B101BASE Bakalarsky seminar\AGENDA\Metodicke_pokyny_pro_vypracovani_zaverecne_prace_VS_Ambis_2_2018.pdf

2.3.2018 Konzultacia k zaslanemu textu Bc prace 

 •  — navrhujem zastavit prace na sw aplikacii
 • — popis implementacie v 4.kap zuzite na popis sw modulov a grafickeho rozhrania
 • — aplikaciu dokoncite do vysledneho stavu po odovzdani prace
 • — teraz sa sustredite na dosiahnutie uspokojiveho stavu textovej casti Vasej Bc prace, postacuje 40 stran a drzat sa zadania bc prace
 • — potom je pravdepodobne, ze by ste stihol koniec aprila 2018

Zadani Bc prace 

 • Téma práce: Využitie návrhových vzorov pri vývoji inoformačného systému
 • Cíl práce: Návrh a realizácia informačného dashboardu (panelu) na základe webovej technológie, ktorá by mohla byť súčasťou informačného systému pre finančnú sféru
 • Metoda: prehladová štúdia, analýza, riešenie projektu
 • Struktura práce:
 1. Základné pojmy, manažment požiadavok, UML, návrhové vzory, webové technológie a frameworky podporujúce MVC architektúru
 2. Komparácia MVC frameworkov.
 3. Výber vhodnej webovej technológie a frameworku a jeho implementácia do informačného panelu.