Príprava na bakalárske a magisterské ŠZS Leto 2012

Obhajoby BC a DP prác a ŠZS sú  v dňoch 11. až  14.6

Aktuálny zoznam práz a oponentov je na : FTPPREDMETY Leto 2012/Priprava_BC_SZS_Leto2012/AGENDA/120515 AKTUALNY STAV ZP JUN 2012/

Stretnutia budú prebiehať každý piatok :

14,00-16,00 pre BC.

16-18,00 hod pre ING  

 1. 18.5. U7 BC Ing. Gecovič : SRIS, TIST  Mgr. doc. Pančík RPP
 2. 25.5. U4 BC Ing. Gecovič : ZIM,TIST  Mgr. doc. Pančík ZSI
 3.  1.6. U7 BC doc.Pančík : predmety špecializácie PIS  Mgr. doc. Pančík DBB2
 4.  piatok 8.6. (pozor zmena, teda NIE pondelok 4.6.) Bc. generálka prezentácií od 14,00-16,00 U7 
 5.  piatok  8.6. Mgr. generálka prezentácií 16,00-18,00 U7

Stretnutie 8.6.2012 v rámci:  seminár k MGR.  ŠZS :

 • -prešli sme prezentácie ZP, sú v adresári : 0:/PREDMETY Leto 2012/Priprava_MGR_SZS_Leto2012/120610 Prezentacie k dp/
 • Ľ. Lopušný pripravil vlastnú verziu príprav na RPP: súbor RPP-lopusny.pdf , adresár : 0:/PREDMETY Leto 2012/Priprava_MGR_SZS_Leto2012/Riadenie projejktov a procesov/120610 Doplnenie podkaldov k SZS RPP/
 • Ľ. Lopušný našiel na internete niektoré odpovede na niektoré podstatné otázky s RPP ŠZS (znenie slajdov sedia s našimi otázkami),  súbor : podnikove_procesy.pdf,  adresár :  0:/PREDMETY Leto 2012/Priprava_MGR_SZS_Leto2012/Riadenie projejktov a procesov/120610 Doplnenie podkaldov k SZS RPP/

 

Stretnutie 8.6.2012 v rámci:  seminár k Bc.  ŠZS :

 • -prešli sme prezentácie ZP, sú v adresári : 0:/PREDMETY Leto 2012/Priprava_BC_SZS_Leto2012/AGENDA/

 

Stretnutie 1.6.2012 v rámci:  seminár k BC.  ŠZS : 

 • vedúcimi a oponentami BC prác boli napísané posudky – mali by byť na IS BIVS
 • prezentácia k obhajobe BC práce – B.Vaculčiak (FTP : PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\PREZENTACIE\)
 • PREDMET : Vývoj informačních systému
 • studentami pripravené  materiály – spracované otázky  k predmetu Vývoj informačních systému :
  • zoznam otázok : súbor @Vyvoj-IS.pdf ( FTP:  PREDMETY Leto 2012\StatniceBC2012\)
  • spracované otázky : FTP : PREDMETY Leto 2012\StatniceBC2012\VIS\
  • podadresár – otázky spracované B. Vaculčiakom  FTP PREDMETY Leto 2012\StatniceBC2012\VIS\Studijne materialy Vaculciak\
  • materiál k UML napísaný študentom T. Prvákom : v hlavnom adresári predmetu VIS -UML.docx
 • PREDMET : Plánovaní a rízení projektu IS  
  • zoznam otázok :@Planovani-a-rizeni-projektu-IS.pdf ( FTP:  PREDMETY Leto 2012\StatniceBC2012\)
  • študentami pripravené  materiály – spracované otázky  k predmetu  Plánovaní a rízení projektu IS (\PREDMETY Leto 2012\StatniceBC2012\PRIS\ )
  • prednášky Ing. Gecoviča : FTP PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\Planovani_a_rizeni_projektu_IS\PrednaskyGecovic2011-2012\
  • odporúčam knihu ROSENAU,2007 (FTP:\KNIHY\SKEN Rosenau Rizeni Projektu 2007\ )
  • v mnohjom sa otázky kryjú s Mgr. otázkami z predmetu RPP (vypracované otázky viď \Priprava_MGR_SZS_Leto2012\Riadenie projejktov a procesov\)

Stretnutie 25.5.2012 v rámci : seminár k Mgr.  ŠZS :

 • AGENDA : všetci prídu na P3 o 7,30 v deň ŠZS (13. a 14.6.) v obleku a kravate, známe je poradie všetci pošlú dnes do večera email doc.Pančíkovi s predmetom DP PRIEZVISKO  so znením 3 otázok k ich BC práci + naznačené odpovede
  • Prezentácia :
  • Slajdy na obhajobu : jednoduché pozadie – biele, béžové, ružové …, musí byť použité číslovanie slajdov, názov súboru DP_PRIEZVISKO.pptx (ppt)
  • Scenár slajdov na obhajobu (nacvičiť si to na 7-8 minút rýchleho hovorenia):
   1. názov témy ZP, autor, vedúci práce
   2. predmet záverečnej práce, hlavný cieľ práce, čiastkové ciele práce
   3. splnenie 1. čiastkového cieľa (dať ho na slajd) : v odrážkach čo sa urobilo
   4. ak je nejaký výsledok na ilustráciu (vynechať ak bude ukážka)
   5. splnenie 2. čiastkového cieľa (dať ho na slajd) : v odrážkach čo sa urobilo
   6. ak je nejaký výsledok na ilustráciu  (vynechať ak bude ukážka)
   7. splnenie 3. čiastkového cieľa (dať ho na slajd) : v odrážkach čo sa urobilo
   8. ak je nejaký výsledok na ilustráciu  (vynechať ak bude ukážka)
   9. vlastný prínos DP práce (to čo som ja urobil ja)
   10. Záver konštatovanie splnenie čiastkových a hlavného cieľa práce
   11. slajd ďakujem za pozornosť /slajd nasleduje ukážka
   12. znenie 1. otázky oponenta – znenie Vašej odpovede
   13. znenie 2. otázky oponenta – znenie Vašej odpovede
   14. znenie 3. otázky oponenta – znenie Vašej odpovede

 

 

Stretnutie 25.5.2012 v rámci seminár k Bc ŠZS :

 • FTP : PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\
 • AGENDA : všetci prídu na P3 o 7,30 v deň ŠZS (11. a 12.6.) v obleku a kravate, známe je poradie všetci pošlú dnes do večera email doc.Pančíkovi s predmetom BC PRIEZVISKO  so znením 3 otázok k ich BC práci + naznačené odpovede
 • ZIM  (znenie otázok TU) : hovoríme o kľúčových otázkach : elektronický podpis, legislatíva (čísla a obsah zákonov el. podpis, ochrana osob. údajov, autorský zákon), treba vedieť vysvetliť všetky skratky uvedené v okruhoch
 • TIST :
 • Prezentácia :
  • Slajdy na obhajobu : jednoduché pozadie – biele, béžové, ružové …, musí byť použité číslovanie slajdov, názov súboru BC_PRIEZVISKO.pptx (ppt)
  • Scenár slajdov na obhajobu (nacvičiť si to na 7-8 minút rýchleho hovorenia):
   1. názov témy ZP, autor, vedúci práce
   2. predmet záverečnej práce, hlavný cieľ práce, čiastkové ciele práce
   3. splnenie 1. čiastkového cieľa (dať ho na slajd) : v odrážkach čo sa urobilo
   4. ak je nejaký výsledok na ilustráciu (vynechať ak bude ukážka)
   5. splnenie 2. čiastkového cieľa (dať ho na slajd) : v odrážkach čo sa urobilo
   6. ak je nejaký výsledok na ilustráciu  (vynechať ak bude ukážka)
   7. splnenie 3. čiastkového cieľa (dať ho na slajd) : v odrážkach čo sa urobilo
   8. ak je nejaký výsledok na ilustráciu  (vynechať ak bude ukážka)
   9. vlastný prínos Bc práce (to čo som ja urobil ja)
   10. Záver konštatovanie splnenie čiastkových a hlavného cieľa práce
   11. slajd ďakujem za pozornosť /slajd nasleduje ukážka
   12. znenie 1. otázky oponenta – znenie Vašej odpovede
   13. znenie 2. otázky oponenta – znenie Vašej odpovede
   14. znenie 3. otázky oponenta – znenie Vašej odpovede

 

Stretnutie 12.3.2012 v rámci seminár k Bc prácam (PREZ):

  1. Prešli sme špecializácie zštátnic : 
    • PREZENČNÍ :
    • Správce IS : MITTER, MORAVČÍK, FORGÁČ, MIŠINA, ŠEVČÍK, SENTKERESTY, BRONDA, BELÁK
    • Manažér projektu IS :  –  
  2. Okruhy z predmetu na ŠZS  SRI boli vypracované v rámci predemtu OIS2 v minulom akademickom roku AR_ 11_12. Vid adresár na FTP : 0:/PREDMETY Leto 2012/Priprava_BC_SZS_Leto2012/Správa a řízení IS/120312 SeminarkyOIS_AR10_11/. NIektoré otázky neboli vypracované a sú v EXCEL subore 110409_OIS_AR1011_ZadanieSeminarnychPrac.xlsx označené červenou (ide o zoznam otázok na SRI so zadanými vypracovaniami). Postupne sa tieto práce v tomto adresári pretriedia (niektoré študenti doplnili) a budú uložené v adresári na FTP 0:/PREDMETY Leto 2012/Priprava_BC_SZS_Leto2012/Správa a řízení IS/120312 SeminarkyOIS_AR10_11_VER.2/
  3. Treba nájsť materiály a vypracovať odpovede na otázky SRI :
   •  ot. 18 Standard   „Val IT“ – popis rozsahu, struktury a určení. Pojem „IT governance“. (Voříšek,2010)
   • ot.19 Standard „Risk IT“ – popis rozsahu, struktury a určení. Pojem   „IT governance“. Charakteristika rizik v oblasti IT a jejich řízení. Operační   rizika, bazilejské dohody.(Voříšek,2010)

Stretnutie 10.3.2012 v rámci seminár k Bc prácam (KOMBI):  

 1. sú známe oficiálne pražské okruhy-otázky na ŠZS v LETO 2012 – nie sú zmenené oproti minulému roku, sú na FTP : 0:/PREDMETY Leto 2012/AGENDA/120224 stanicoveOtazky_Leto2012/ súbor:  IT_ITaM.zip . Zadelenie predmetov je v tabuľke na začiatku v súbore : okruhy.doc (ďalej už neplatí nič v tomto súbore)
 2. Nebudeme požadovať na Prahe to, aby došlo v SK ku zmene – všetkým otázkam rozumieme.
 3. Predbežné zadelenie na špecializácie na BC ŠZS Leto 2012 :
  1. KOMBI
  • Správce IS : RAFAJ, KOCÁKOVÁ, VANČO. MICHALEC, KMEŤOVÁ, VANKULIČ, KRIŽAN
  • Manažér projektu IS : VACULČIAK, ŠEFČÍK, KOLÁR, ŠMONDRK,
 4. Vypracované okruhy na ŠZS sú na FTP  a korešpondujú s prípravou na dif skúšky v Zima 2012 http://www.drpancik.sk/archiv/bankovni-institut-praha-kombi/priprava-na-diferencnu-skusku-is1-a-is2/
 5. Každý predmet má svoju podstránku k tejto stránke :
 6. ÚLOHA PANČÍK : do budúceho stretnutia pripraviť www stránky pre redakciu okruhov na ŠZS pre špecializáciu   podľa hotových príprav na FTP : …\PREDMETY\ZSI\111105 Vyucba ZSI\110513 BIVS MURIN STATNICE\ súbor  a nových príprav na ZSI z Zima 2012 statnice-2011-itam.rar

 

Tabuľka predmetov na ŠZS (tabuľke na začiatku v súbore : okruhy.doc (ďalej už neplatí nič v tomto súbore)) .

 

Studijní obor

Specializace

Povinné předměty

Volitelné předměty *)

Informační technologie

 1.               I.        Manažer projektů
1.   Základy   informatiky2.   Plánování a řízení projektů IS 3.   Vývoj informačních systémů
4.   Organizační
a informační strateg
ie
 1.            II.        Auditor IS
1.   Základy informatiky2.   Řízení   kvality (audit)
informačních systémů
3.   Technická infrastruktura
a síťové technologie
4.   Bezpečnost podnikání
a ochrana dat
 1.        III.        Správce IS
1.   Základy   informatiky2.   Správa a   řízení IS 3.   Technická infrastruktura
a síťové technologie
4.   Bezpečnost podnikání
a ochrana dat