VZORY – popis vzorových dokumentačných výstupov na FTP

VZOR_4: vzorové záverečné práce

 • vzorová práca (aj s ohľadom formálnej úpravy) sú diplomové práce  z AR2013  Ing. Poláková-Viceníková, Ing. Rényei  (prístupné v IS BIVŠ), z AR2012 napríklad práca DP DUCHOŇ. Ak sú práce vo Worde 2007, všimnite si zoznam literatúry v Referencie a pracujte s týmito zdrojmi – nemusíte ich prácne vypisovať do Word-u
 • na FTP :
  • 0:/KNIHY/111014 Zaverecne prace/BC POLAKOVA/
  • 0:/KNIHY/111014 Zaverecne prace/BC VACULCIAK/
  • 0:/KNIHY/111014 Zaverecne prace/BC VIRTUALIZACIA/
  • 0:/KNIHY/111014 Zaverecne prace/DP KUCEJ/
  • 0:/KNIHY/111014 Zaverecne prace/DP STRANAK/

VZOR_3 : 131024 zaslanie konceptu DP SCHUTZ

 • uložené na FTP : 131024 DP SCHUTZ.ZIP (0:/PREDMETY Zima 2013/Seminar_k_zaverecnym_pracam/STUDENTI/DP SCHUTZ/)
 • koncept práce, všimnite si bibliografiu vedené v referenčnom systéme WORD
 • všimnite si štruktúrovanú formu písania práce (práca so zobrazením v osnove), automatický obsah síce chýba ale nebude ho problém vygenerovať
 • chýba práca s automatickým popisom obrázkov vo Worde -naučte sa to 

VZOR_2 : 131025 Vzor obsahu a rozsahu vytvorený v EXCELI DP MRAZ : 

 • navrh obsahu a rozsahu DP MRAZ v Exceli je vyborny a vzorový (súbor : 131025 DP_MRAZ_OBSAH_rozsah.xlsx , 0:/PREDMETY Zima 2013/Seminar_k_zaverecnym_pracam/VZORY_VYSTUPOV/).
 • treba si vsimnut planovanie obsahu na 60 stran

VZOR_1 :   131024 Vzory  dokumentačných výstupov na FTP

FTP :0:/PREDMETY Zima 2013/Seminar_k_zaverecnym_pracam/VZORY_VYSTUPOV/131024  VZOROVE VYSTUPY ZP.ZIP

1. 121201 SDP_Obsah_Stubnova_Silvia_PANCIK.doc
po otvoreni vidite zobrazenie osnovy
vidite strukturu dokumentu
vidite automaticky generovany obsah
kap.1.1 obsahuje odkazy na pozuite knihy
knih v bibliografii je malo – len dve a nie su nahodene v referencom systeme wordu podla ISO 690

2.obsahDP_VicenikovaPolakova.doc
vidite strukturovany navrh kapitol a ich rozsah
vynikajuco spracovana bibliografia v v referencom systeme wordu podla ISO 690 (referencie-spravovat zdroje)
chybaju prve povinne strany, chyba automaticky generovany obsah, chyba zadanie

3.SDP_Obsah_Filipek_Vladimir.doc, DP RENYEI Návrh obsahu DP – 2. časť.docx
„zly“ priklad – t.j. musite to urobit lepsie – ale aspon nieco

4.121027 STANO DP NAVRH OBSAH ROZSAH.docx
vidite strukturovany navrh kapitol bez rozsahu
je tam formular zadania
chybaju :prve povinne strany, chyba automaticky generovany obsah, spracovana bibliografia v v referencom systeme wordu podla ISO 690

5.121109_DP_Bucko_Martin_navrh_obsahu.docx
je tam takmer vsetko, vidiet podrobnosti jednotl. kapitol
chyba: prve povinne strany, malo knih v spracovana bibliografia v v referencom systeme wordu podla ISO 690

6.BP_Danica_Polakova.docx
vynikajuca praca po formalnej i obsahovej stranke – vid. napr.spracovana bibliografia v v referencom systeme wordu podla ISO 690

7. 101115 DP BENKOVA.ZIP
101115 DP BENKOVA\Obsa&Rozsah.doc – vynikajuci navrh naplnenia jednotlivych podkapitol + odhad rozsahu
101115 DP BENKOVA\referat_k_DP_KB_verzia7.doc – navrh obsahu

8. SBC_Puchy_Vladimir_navrh_Obsahu.docx
struktura kapitol, velmi dobra bibliografia spracovana bibliografia v v referencom systeme wordu podla ISO 690,
vidite vlozenie prazdnych stran do podkapitol a nasledne aj realne strany v automaticky vygenerovanom obsahu