PREHĽAD STAV RIEŠENIA ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Vid aj FTP : 0:/PREDMETY Leto 2014/Vedenie_zaverecnych_prac/AGENDA/ subor EXCEL s aktualnym datumom

27.1.2014

Stĺpec1 Termín odovzdania Zadanie ZP (EXCEL)
T: 30.10.3013
Zadanie ZP (odoslane na ŠO)
T: 30.10.3013
Hrubý návrh obsahu
(doc. Pančík)
T: 30.10.3013
Konzultácia k návrhu obsahu
1.verzia
T: 30.11.2013
Zaslanie návrhu obsahu
1.verzia
T: 30.11.2013
Konzultácia k ZP (1.časť) a
návrhu obsahu a rozsahu 2.verzia
T: 31.12.2013
Odovzdanie ZP (1.časť)
1.termin: 15.1.2014
2.termin: 31.1.2014
3.termin: 15.2.2014
Zápočet k ZP
1.termin: 31.1.2014
2.termin: 14.2.2014
3.termin: 28.4.2014
Zaslanie Konceptu ZP
Bakalárske  záverečné práce :
BC BAJCI Miloš (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x x x 10.1.14
BC CVIK Andrej (PREZ) koniec apríl 2014 x x x x x x 8.12
BC HÚSKA Milan (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x 28.10.
BC PYTEL Tomáš (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x x x 10.1.14 x 27.1.14
BC REVAYOVÁ Erika (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x x 10.1.14 OK x 18.1.14
BC SOJKOVÁ Ivana (PREZ) koniec apríl 2014 x x x x  12.12.  x 14.1.14 x 27.1.14
BC SOKOL Peter (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x x 8.12. x 18.1.14
BC STEC Ladislav (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x 6.11.
BC VIDLIČKA Rudolf (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x x 10.1.14 OK
Diplomové  záverečné práce :
DP BABIC Michal (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x x x 18.11.2013 konzulatcia
DP FERSTER Tomáš(KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x x x 10.1. 14 x 27.1.14
DP JACKULIAK Tomáš (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x2 5.10.
DP JAMBRICH Juraj (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x x 8.12.
DP KOCAKOVA Lenka (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x x x OK 24.10.13 x 18.1.14
DP MICHNAC Patrik (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x 23.10.13 x 18.1.14
DP MRAZ Andrej (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x x 10.1.14 OK x 18.1.14
DP NESPALA (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x x 8.12.
DP SEFCIK Lukáš (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x x 10.1.14 x 27.1.14
DP STASKO (KOMBI) 16. dec. 2013 x x x x x x x x znovuobhajoba
DP Schütz Ľubomír (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x x x 24.11.13 konzultacia
DP SZUCS Lorant (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x x 27.11.13 x x 14.4.14
DP VACULČIAK Brano (KOMBI) koniec apríl 2014 x x x 25.10.13 x 27.1.14