Vývoj informačních systémů– príprava na bakalárske ŠZS Leto 2012

  1. adresár pre tento predmet  je na FTP : 0:/PREDMETY Leto 2012/Priprava_BC_SZS_Leto2012/Vývoj informačních systémů/
  2. v EXCEL súbore sú uvedené okruhy a kde sa k nim nachádzajú zdroje – podadresáre  na FTP –  120330 OKRUHY PRIPRAVA Vyvoj informacnich systemu.xlsx
  3. Väčšina vypracovaných otázok na tento predmet uložených v adresári ZDROJE  vychádza z okruhov na ŠZS z predmetu „Základy SW inženírství“ (ZSI) a tie sú vypracované nasledovne v týchto podadresároch :
    • Zima 2012  :\PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\Vývoj informačních systémů\VYCHODISKOVE ZDROJE\Zima 2012 Vypracovane okruhy na SZS z predmetu ZSI\
    • Zima 2011 (vypracované okruhy na ZSI sú prístupné cez HTML viď index.htm ): c:\Users\sqlstudent\Documents\PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\Vývoj informačních systémů\VYCHODISKOVE ZDROJE\Zima 2011 Vypracovane okruhy na SZS z predmetu ZSI\
    • Zima 2009 (vypracované okruhy na ZSI sú v súbore Základy_softwar_inzenyrstvi_2010.doc)  \PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\Vývoj informačních systémů\VYCHODISKOVE ZDROJE\Zima 2011 Vypracovane okruhy na SZS z predmetu ZSI\data\Vyucbove_data_bivs\B108ZSI ZakladySWEng\STUD_WORK\