Mikroprocesory, mikropočítače a DSP (MDSP) UNIZA 1. Mgr.,  Zima 2019 

Prednáška 4.12.2019  AF210 7,00-8,30 Standardy vo vyvoji automotive kompopnentov 

Temy prejdene na prednaske :
Automobilový vnorený softvér
Mechatronické systémy a vnorený softvér
Softvérové inžinierstvo a kvalita softvéru
Automobilový systém a softvér a ich špecifiká z pohľadu vývoja
Štandardy pre zabezpečenie vývoja automobilového softvéru
Životný cyklus vývoja systémov (SDLC) a V – model
Štandard STN ISO/IEC 12207
Štandardy ISO 26262 a STN EN 61508
Štandardy STN ISO/IEC 9126 a ISO/IEC 25010:2011
Štandardy STN ISO/IEC 15504 a ISO/IEC 330xx
MISRA C: 2012
Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle ISO/TS 16949 a IATF 16949
Detailnejší popis procesného popisu a hodnotenia procesov vývoja podľa štandardu ASPICE
Určenie spôsobilosti procesu

Zdroj:..\191203 STUDY Priprava na prednasku MISRA C\Prednaska MSDP 4.12.2019\Diplomová Práca_Final_Lukáš Balco.pdf

Prednáška 9.10.2019  AF210 7,00-8,30 Metodológia FMEA (Failure Mode and Efects Analysis), druhá časť 2.

 • vysvetliť detaily elektronickej parkovacej brzdy (EPB, Electric Parking Brake) – viď. článok „Functional safety for developing of mechatronic systems – electric parking brake case study“
 • ukázať vzťah medzi korporátnym štandardom kvality a FMEA  a príklad štandardu len pre  FMEA
 • zopakovať pojmy z minulej prednášky  „Metodologia FMEA a APIS IQ Sw“ [1] – minule sme dokončili 46 slajdov (3.rd step VDA Failure Analysis)
 • dokončiť prednášku podľa slajdov
 • ukázať ratingové tabuľky pre stanovenie S, O a R v automotive industry
 • ukázať nainštalovaný SW APIS-IQ s príkladom Ballpoint pen
 • zarámcovať FMEA metodiku a functional safety v automotive industry
 • ARCHIVNY ADRESAR: d:\__WORK_UNIZA\__WORK_VYUCBA_UNIZA_2019\Prednasky_MDSP\191002 VYUCBA UNIZA SEM2 SEM3 Zima2019 Prednaska MDSP FMEA methodology\

Prednáška 2.10.2019  AF210 7,00-8,30 Metodológia FMEA (Failure Mode and Efects Analysis), prvá časť 1.

— Prečo sa venovať FMEA ?  skúmanie na portáli profesia.sk –> heslo FMEA – v SK desiatky pracovných miest kde sa vyžaduje znalosť FMEA a sw APIS IQ na podporu FMEA

— slajdy  prednasky „Metodologia FMEA a APIS IQ Sw“ [1] – dokončili sme 46 slajdov (3.rd step VDA Failure Analysis)

— výborná stránka o FMEA https://www.fmea.co.uk

— stránka výrobcu sw APIS IQ https://www.apis-iq.com/

—  témy voľných záverečných prác  – bakalárskych a diplomových – pod vedením doc. PANČÍKA  viď. link  TU

— OTÁZKY Z PREDNÁŠKY 2.10.2019  NA PÍSOMKU NA CVIČENÍ 

 1. OTÁZKA: Nakreslite graf závislosti medzi nákladmi na elimináciu chýb a fázou životného cyklu produktu, nezabudnite popísať osi x a y. Napíšte či ide o lineárnu alebo nelineárnu závislosť.  ODPOVEĎ: obrázok na slajde č.4 , ide o nelineárnu závislosť
 2. OTÁZKA: Obrázkom poíšte rôzne  typy FMEA (Produkt FMEA, S-FMEA, D-FMEA, P-FMEA). čo študujú jednotlivé druhy FMEA a čo identifikujú  ODPOVEĎ: obrázok na slajde č.8
 3. OTÁZKA: Kedy sa spúšťa FMEA , za akých okolností ?  ODPOVEĎ: obrázok na slajde č.11
 4. OTÁZKA: Nakreslite a popíšte 5 krokov FMEA podľa nemeckého združenia výrobcov automobilov VDA   ODPOVEĎ: obrázok na slajde č.11
 5. OTÁZKA: Nakreslite štrukturálnu analýzu pre produktovú FMEA s tým, že rozlíšite Systémovú FMEA a Design FMEA  , každá ma 3 stupne.  ODPOVEĎ: obrázok na slajde č.14
 6.  OTÁZKA:Nakreslite štrukturálnu analýzu pre procesnú FMEA s tým, že uvediete čo je to skratka 4M level    ODPOVEĎ: obrázok na slajde č.17
 7. OTÁZKA:  Nakreslite príklad produktovej FMEA s tým ,že uvediete význam pojmov Failure effect, Failure Mode a Failure Case   ODPOVEĎ: obrázok na slajde č.37

Zdroje :

[1] 190217 FMEA Method ver.C.pptx

[2] Auto_recalls_and_software_quality_in_the_automotiv.pdf

Internetové zdroje : 

— článok o zvolávačkách: Auto recalls and software quality in the automotive sector [2]

— funkčná bezpečnosť   TUV SUD https://www.tuv-sud.cz/cz-cz/odvetvi/automobilovy-prumysl/dodavatele-pro-automobilovy-prumysl/funkcni-bezpecnost

— funkčná bezpečnosť  heslo na anglickej wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_safety

— FMEA heslo na českej wikipedii    https://cs.wikipedia.org/wiki/FMEA

— heslo na anglickej wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/Failure_mode_and_effects_analysis

— populárny článok o FMEA metodológii https://www.vlastnicesta.cz/metody/fmea/