BC HÝROŠŠ

6.3. 2016 konzultacia SKYPE 

 •  student posle navrh obsahu bc prace (zadanie, uvod, zaver a 3 hl. kapitoly)
 •  doplni text prvej kap a za to dostane zapocet zo ZIMA 2015
 • Kristian nema vzdelanie v oblasti projektoveho riadenia – odporucam knihy (dam mu i ch na stretnuti 18.3.),
 • odporucam stiahnut si zav prace bivs na tuto temu riadenia projektov v it (priklady linkov na is bivs na prace su dole)
  •  https://is.bivs.cz/auth/th/19225/bivs_m/
  • https://is.bivs.cz/auth/th/19100/bivs_b/
  • https://is.bivs.cz/auth/th/18663/bisk_m/DP_KONIG_Milan_final.pdf
  • https://is.bivs.cz/auth/th/17072/bisk_m/edi-podnik_rvtcttse.pdf
 • v zaverecnych pracach je rozbrate projektove riadenie it projektov
 • odporucam instalaciu MS projekt 2010 a zamerat sa na sablony v nom urcene na riadenie it projektov

151031 Oficialne zadanie zaverecnej prace na novom formulari zaslane veducemu katedry a studentovi do kopie.  

TEMA     : Projekt rozšírenia sieťovej infraštruktúry v konkrétnej  organizácii
 TEMA ENG : The upgrade project of the network infrastructure
CIEĽ PRÁCE : Navrhnúť projekt realizácie rozšírenia sieťovej infraštruktúry v konkrétnej  organizácii
OSNOVA PRÁCE (jej čiastkové ciele) :
1. Teoretická časť : vymedzenie pojmov (sieťová infraštruktúra, projektové  riadenie a návrh a riadenie projektu, nástroje pre plánovanie a riadenie  sieťovej infraštruktúry a projektové riadenie (Micoroft Project))
2. Analytická časť : požiadavky, analýza, návrh rozšírenia sieťovej infraštruktúry v konkrétnej organizácii
3. Návrhová časť :  projektová dokumentácia návrhu rozšírenia sieťovej infraštruktúry v konkrétnej organizácii