Technická infrastruktura a síťové technologie – príprava na bakalárske ŠZS Leto 2012

  1. Adresár so súbormi k tomuto predmetu je na FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\Technická_Infrastruktura\
  2. Otázky na ŠZS z tohoto predmetu sú v súbore IT_ITaM.zip na FTP PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\AGENDA\
  3. História :
   • Predmet dif. skúška IS2 TIS – Zistili sme, že okruhy na predmet TIS zo skúšky  IS 2 (súbor Otazky_DS_IT.pdf, na FTP PANCIK_AR1112\PREDMETY\SYM\111113 Informacia o DS BIVS\ je totožný s 090602_TIS_StavVypracovaniaOruhovPreSZS.xlsx, FTP : SYM\Okruhy_TechnickaInfrastruktura_2011\AGENDA\STARSIA AGENDA\ )
   • Vypracované okruhy z predmetu TIS na ŠZS z AR 2009-2010 sa nachádzajú (FTP : SYM\Okruhy_TechnickaInfrastruktura_2011\MATERIALY\STUD_WORK_starsie\ ):
   • odporúčam učiť sa na TIS  na IS2 z AR 09/10 090823 BIVS SZS  TIS_Brun_Branislav.rar
   • odporúčam učiť sa na TIS  na IS2 z AR 09/10 090630_KUCEJ_SZS_okruhy_komplet.zip
   • ostatné sú v TIS_DRUHE_KOLO_FINAL
   • pre doplnenie AR 11/12 – KOMBI SYM\Okruhy_TechnickaInfrastruktura_2011\MATERIALY\STUD_WORK_AR10_11_FINAL\B108TIS1_Technicka infrastruktura_KOMBI\STUD_WORK_KOMBI_AR1011\
   • pre doplnenie AR 11/12 – PREZENCNI \PREDMETY\SYM\Okruhy_TechnickaInfrastruktura_2011\MATERIALY\STUD_WORK_AR10_11_FINAL\B108TIS1_Technicka_Infrastruktura_PREZ\STUD_WORK\
   • “safe mód” otázka – ZIM 4 OSTRIHON DruhyPocitacovychSieti.docx (FTP : \SYM\Okruhy_TechnickaInfrastruktura_2011\MATERIALY\STUD_WORK_starsie\)
  4. Úloha na nasledujúce stretnutie k predmetu na ŠZS TIS: zistiť úplnosť príprav v adresároch