BC CVIK (PREZ)

140426 email komunikacia 

 • andrej, suhlasim s TomCat-om – len upravte obsah a poslite mi ho spolu so zadanim.
 • termin odovzdania bcp sa automaticky posuva na koniec juna – pozite si to v harmonograme a overte si to telefonicky u vasej studijnej referentky. poslite mi to co mate spolu s novym obsahom s tomcat-om.
 • Pri písaní mojej bc práce som prišiel k záveru, že nebudem robiť v glassfish – serveri, ale využijem TomCat. Zdá sa byť pre mňa zrozumiteľnejší a myslím, že práca bude kvalitnejšia, pretože budem postupovať podľa J2E štandardov. Ak by ste boli taký dobrý a schválili mi to, veľmi by mi to pomohlo. Mám na pláne zmeniť znenia niektorých kapitol plus doplniť kapitolu aplikačný server TomCat. Avšak chcem sa spýtať, či by sa nedal termín odovzdania, ktorý je daný na 30.04.2014, posunúť?

131208 email konzultácia (131208 BC CVIK.docx) :

 • nemozete mat osamotenu podkapitolu 1.3.1,1.4.1 ci 1.5.1 – musia byt aspon dve – vid smernica bivs
 • z nazvu kapitol odstrante skratky ako IS, ked tam uz musi byt – ide  produkt –  ako napriklad MySQL uvedte „System riadenia baze dat MySQL“ (tiez pri  1.6, 1.2.2)
 • knih musite mat v zozname literatury aspon 12
 • 2.1 Aplikacny server Micorosft Server 2008 (2012 ?) nie .NET
 • doplnte podkapitolu 1.3 Databazove systemy a do nej dajte terajsie 1.2.1 a 1.2.2 – pouzite OPPEL,2006, CONOLLY,2010
 • k 1.2 pouzite POUR,2006 a wikipediu
 • 3.1 premenujte na „instalacia a overenie funkcie ORACLE JAVA EE a aplikacneho servera Glasfish“
 • zaver a zoznam pouzitej lit sa necisluju vid smernica bivs

131205 email konzultácia :

 • hruby obsah vasej bc dole  spomina technologiu ms len v jednom bode 2.1. – treba ju tam dat – je to vyznamna technologia a mal by st emat jasno aky je vztah .net a java technologii v pripade aplikacnych serverov – ich superenie taha cely it priemysel
 • kap.2 : cielom bodu 2 je bod 2.4 Komparatívna analýza vybraných  aplikačných serverov. do kazdeho bodu kap.2 teda date tie pojmy  aby ste ich mohli uviest v porovnavacej tabulke v 2.4 (vid porovnavacia tabulka aplikacnych servrov JAVA : http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_application_servers).
 • kap.2.1 : do kap.2.1 date pojmy a obsah napr. podla bodu 6,http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_application_servers) – .NET a serveroch je dost  v SK ci CZ v brozurach pre vyvojarov
 • kap.1 : prejdete si aj heslo http://en.wikipedia.org/wiki/Application_server – ale tam uvedene pojmy a napriklad vyhody app. serverov (bod.6) – toto vsetko + ostatne z knih co patri k zakladnym pojmom  date do kap.1
 • prosim poslite mi navrh obsahu prvej a druhej kapitoly

131030 email konzultácia :

  1.  vyznam : NetBeans is an integrated development environment (IDE) for developing primarily with Java, but also with other languages, in particularPHPC/C++, and HTML5.[2]
  2.  vyznam : It is also an application platform framework for Java desktop applications and others
131023 SKYPE konzultácia : 
 • prešli sme zadanie bc práce (viď. nižšie) a vzájomne si odsúhlasili hlavne rozsah a hĺbku riešenia 3. časti a aj možné zmeny v zadaní
 • spoločne konštatujeme že ako vhodná kniha pre 3. praktickú časť môže byť  aj kniha na http://www.it-ebooks.info/book/1600/ (the_java_ee_6_tutorial_4th_edition.pdf). V knihe je použité nám známe prostredie (IDE) JavaBeans IDE a GlassFish server, ktorý sa nainštaluje priamo s   NetBeans IDE 7.1.2
 • ďalšie knihy :
  • knihy pre vas su na ftp 0:/KNIHY 3/130306 TOP JAVA EE AND Comments/
  • knihyna glass fish su flazx-Beginning-Java-EE-6-with-GlassFish-3–143022889X.zip a
  • flazx-Java-EE-5-Development-using-GlassFish-Application-Server-1847192602.zip
  • vyborny adresar na java ee je na ftp aj 0:/KNIHY 3/120919 TOP KNIHY NA UML A JAVA/ s knihou flazx-Enterprise-Software-Architecture-and-Design-0470565454.zip a top enterprise java with uml 2001 0471386804.zip
 • ako prvý krok bude formovanie podrobného obsahu a rozsahu Bc práce v termíne do konca novembra 2013 – zašlem návrh
 • prosím aby si Andrej pozrel tvorbu obsahu pomocou zobrazenia osnovy (viď. konzultacia s Ivanou Sojkovou 23.10.2013 )
 • možnosť konzultácií v BIVŠ BB o 16,00-16,15 : streda a štvrtok
131027  Hrubý návrh obsahu
 • Úvod
 1. Vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti
  1.  informačné systémy
  2.  aplikácie s architektúrou klient – server
  3.  technológie  rôznych výrobcvov
    • (IBM, .NET a JAVA (EE))
 2. Analytická časť :  porovnanie vybraných  aplikačných serverov
  1. Microsoft .NET
  2. Sun Java EE
  3. IBM Webspehre
  4. Komparatívna analýza vybraných  aplikačných serverov
 3. Prípadové štúdie
  1. Praktická inštalácia vybraného aplikačného servera
    • (napr. GlassFish, JBoss)
  2. Realizácia vybranej aplikácie
 • Záver

ZADANIE BC CVIK – 131023 elektronicky zaslané na študijné (prostredníctvom dr. Kanderovej)

Přesný název práce (max. 80 znaků):                                   

Podnikové aplikačné servery s využitím technológie JAVA

Název anglicky (max. 80 znaků):

Enterprise application servers based on the JAVA technology

Cíl práce (max. tři řádky):

Hlavným cieľom práce je opísať moderné podnikové informačné systémy založené na aplikačných serveroch a  overiť možnosti a techniky práce s aplikačnými servermi na báze technológie JAVA EE.  Čiastkovým cieľom je aj overenie inštalácie aplikačného servera a realizácie vybranej aplikácie JAVA EE na vybranom serveri .

Osnova práce:

 1. Teoretická časť : informačné systémy, aplikácie s architektúrou klient – server ,  technológie .NET a JAVA (EE)
 2. Analytická časť :  Microsoft .NET a Java aplikačné servery
 3. Prípadové štúdie :  praktická inštalácia vybraného aplikačného servera (napr. GlassFish, JBoss) a realizácia vybranej aplikácie