Bakalárske záverečné práce, PREZENČNÍ

Zápisy z príprav v rámci semináru k bakalárskej záverečnej práci

Termíny seminárov v Lete 2012 k bakalárskej záverečnej práci sú : 28.2., 20.3., 27.3., 10.4. (čas 15,00-16,30) učebňa U4. 

6. stretnutie 23.4.2012 o 13,00  :

 • Plán : vrátenie BETA verzií
 • Oponenti : Mitter (Pančík),  Moravčík(Gecovič), Forgáč(Gecovič), Ševčík(Pančík), Mišina(Gecovič), Bronda(Vagač), Belák(Gecovič)
 • Bronda : pošle celú BC aj so záverom, Moravčík: je odovzdaná celá,

5. stretnutie 16.4.2012 o 13,00  :

 • Práce v BETA verzii odovzdali : všetci,  vo štvrtok pošlem poštou BELAK, FORGAC, MISINA a MORAVCIK ostatni pridu na 1. kontakt – kedy ? oznam bude emailom a tu.
 • Požiadavky na odovzdanie práce :   FTP 0PREDMETY Leto 2012/Priprava_BC_SZS_Leto2012/AGENDA/120416 POKYNY NA ODOVZDANIE ZP/ subor zip. Príslušné dokumenty a postupy nájdete aj v IS  BIVS pod prístupovou cestou – Dokumenty – Slovensko – Všeobecné – Študijné oddelenie – Záverečné BP a DP.
  1. Preberáme text :  Pokyny_k_odovzdaniu_bakalarskych_a_diplomovych_prac.pdf
  2. Hovoríme o rozdiele medzi prílohovým CD (odovzdáva sa vlepené 3 ks vo všetkých 3  exemplároch) a CD s identickým textom záverečnej práce (odovzdáva sa 1 ks vlepené v origináli  ZP – popísať fixkou meno, odbor, dátum ) – vid fotografiu TU
  3. 2 exempláre Licenčnej zmluvy, ktoré budú podpísané študentom (vyplnené) – Licencna_zmluva_vzor.doc – doplniť + podpísať
  4. 1 exemplár Formulár údajov pre databázu kvalifikačných prác (vyplnený) Udaje_pre_databazu_kvalifikacnych_prac.pdf – nevyplnať signatúru (1. riadok), to urobí knižnica + podpísať
  5. 1 exemplár Výpis z informačného systému o kontrole originality – postupovať podľa dokumentu Odhalovani_plagiatu_Student.pdf , termín „Výpis z informačného systému o kontrole originality“ znamená asi prinscreen obrazovky, priebežnú kontrolu je možné urobiť si na stránke  : http://odevzdej.cz/ (viď text na konci spomínaného pdf )
  6. 1 exemplár Záznamník konzultácií k záverečnej práci (korektne vyplnený a podpísaný vyžiadať od vedúceho práce) – súbor zaznamnik_konzultacii_v1-300411.docx , vyplniť ho sám podľa www.drpancik.sk (zvoliť vhodné položky) a poslať emailom čo najskôr doc. Pančíkovi na juraj.pancik@bivs.sk (aj v prípade že ide o vedúceho dr. Polakovič), doc. Pančík podpíše záznamník (zoženie podpis  dr. Polakoviča) a nechá ho v obale na mieste prvého kontaktu už v piatok 20.4 o 15,00 .
  7.   2 exempláre Preberacieho protokolu (vyplnené)  Preberaci_protokol.doc –
 • Plán : termín odvzdania BETA verzií BC prác bude 16.4. o 13,00 (bude seminár k Bc prácam – mimo rozvrhu). BETA verzia vytlačená jednostranne, sú tam všetky kapitoly, úvod a záver, vzadu je zadanie BC práce. Práce budú vrátené prečítané 23.4.

 

4. stretnutie 10.4.2012 :

 • Plán : BC BRONDA – viď zápis dole, BC MORAVČÍK – donesie všetko čo má, BC POLÓNI – hovorí že pôjde v II. termíne,
 •  BC MORAVČÍK : doplniť podkapitolu 2.1 s názvom požiadavky na realizáciu bezdrôtovej siete , kap.2.2 premenovať na úvodná štúdia a tamuviesť na začiatku že ide o analýzu požiadaviek (SPLNENIE BODU 2 ZADANIA BC JE V KAP. 2.1 A 2.2). BOD 3. ZADANIA bc je v kap.3, kap.4 bude prípadová štúdia a pôjde o opis výstupov z MS Project -u (gantov diagram, zoznam zdrojov, …).
 • BC BRONDA : ukazali sme si prípadovú štúdiu ktorú Andrej urobil s IBM  Websphere Integration Developer

3. stretnutie 27.3.2012 : 

2. stretnutie 20.3.2012 : predbežná kontrola prác na analytickej časti

1. stretnutie 28.2.2012 :

 • AGENDA :
  • sú k dispozícii otázky na ŠZS zaslané z PHY BIVŠ na FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\AGENDA\120224 stanicoveOtazky_Leto2012\ je to súbor ZIP : IT_ITaM.zip (vznikol v roku 2010) – nedošlo zmenám od roku 2010
  • v tom istom adresári je súbor okruhy.doc a to je verzia otázok – dokument z roku 2009, to isté platí o súbore IT_komplet_Bc_2009.doc
  • do 15.3. prebehne druhá kontrola konceptov BC prác
  • vznikli stránky venované jednotlivým predmetom na ŠZS viď. http://www.drpancik.sk/vyucba-leto-2012/priprava-na-bakalarske-szs-leto-2012/
 • ÚLOHA :
  • každý si premyslí špecializáciu na ŠZS – odporúčam „Správce informačních systému“  a „Manžer projektu“
  • pre účely II. kontroly prosím poslať aktuálne verzie konceptov BC prác, predmet emailu bude BC_Priezvisko
  • do termínu stretnutia v rámci BC seminárov treba do 26.3. zaslať Bc prácu v zostave 1. Teoretická časť a 2. Analytická časť
 • NABUDÚCE :
  • na stretnutí 20.3. prejdeme  si postup na analytickej časti bc prác (do 26.3. študenti zašlú už celú prácu vrátane 1. TEORETICKEJ a 2. časti ANALYTICKEJ v rozsahu 30 strán – t.j. počítame od úvodu na str.7 po literatúru na str.37 )

 

SEM2, 13.2.2012 :

 • prešli sme oficiálne zadania BC prác – podpíše ich pani doc. Jurečková
 • bavili sme s a o relevantnosti (t.j. väzbe na profil absolventa odboru – viď. modrá knižka) a aktuálnosti Bc prác – treba porozmýšlať o napísaní textu do predhovoru
 • prešli sme ako číslovať prácu od nejakého čísla v úvode (zlom sekcie a editovať pätu dokumentu)
 • Zápočty do IS BIVS pre prezenčných dajú vedúci prác ku dňu 15.2. 2012, vytlačené verzie študenti donesú 20..2012, vedúci ich podpíšu a práce sa odovzdajú na sekretariáte
 • BC práce sa pošlú vedúcemu a Pančíkovi (20.2.2012)
 •  Aktuálne práce sú v adresári  SBC1 ..\120213 BC PRACE AKTUALNE\
 • koncept Bc práce donesie ešte P.Polóni (doplní prednú stranu, obsah, úvod, bibliografiu a zadanie )

 

SEM1, 7.2.2012 :

 • prešli sme aktuálne práce PREDMETY\SBC1\120206 Bc prace Aktualny stav\
 • riešime normu na citovanie literatúry

 

SEM12 13.12.2011 :

 • kontrola zaslaných obsahov

SEM11 6.12.2011 :

 • kontrola úlohy zo SEM10 a SEM9 : FTP PANCIK_AR1112\PREDMETY\SBC1\111129
 • R.BELÁK : StavBC\, 39 strán, Odporúčanie : doplniť knižnú literatúru na 12 ks o WROBLEWSKI (CPress.cz), SEDGWICK (http://softpress.cz/). Postup schvaľujem.
 • A.BRONDA : Bc praca Bronda.docx, doplniť knižnú literatúru. Postup schvaľujem.
 • R.SENTKERESTY :  111206 SBC_SENTKERESTY_Robert.docx, upraviť číslovanie hlavných kapitol, doplniť knižnú literatúru. Postup schvaľujem.
 • A.ŠEVČÍK: 111206 sbc_sevcik_andrej.docx, nemám pripomienky, doplniť knižnú literatúru. Postup schvaľujem.
 • D.MIŠINA: 111206 SbcMisina, bavíme sa o kapitol 2, odporúčam vyjsť zo zadania a po uvodnej podcasti prejst na analyzu jednotlivých architektúr z pohľadu licencie, bezpečnosti, údržby správy vývoja IS  …. (serverovské riešenia na báze LINUX-u, kancelársky balíky, CMS systémy, MYSQL databázy a analytický SW WEKA a RAPIDMINER )
 • Š.FORGÁČ: BP_Forgac_Literatura.docx, Postup schvaľujem.
 • B.MORAVČÍK : sbc_moravcik_branislav+6,5strany.docx, doplniť číslovanie kap.1 a doplniť štruktúru kap.2 . Kap. 1 rozdeliť na termíny technické a termíny súvisiace s projektom. V kap.2 budú už dokumenty súvisiace s projektom (viď. Vrána, 2005 a POUIR,2009). Vžiť sa do role správcu IS.    termín : SEM12
 • M.MITTER : navrhujem zmeniť názov 3. kapitoly podľa pojmov používaných na http://www.microsoft.com/slovakia/casestudies/search.mspx?ProductID=1040&CountryID=1002. Išlo by o názov : „Stratégia prechodu organizácie na virtualizáciu prostredia“. Upraviť podkapitoly druhej úrovne 3. kap -sú to jednoslovné názvy – ide o pracovné názvy – musi abyť viacslovné -viď VOŘÍŠEK – úprava názvov prebehne neskôr. Upozorňujem na to, že ide o nové technológie kde je málo napublikované v SK a CZ jazykoch.

SEM10, 29.11.2011 :

 • platí pre všetkých ktorých sa to týka : Dobuducna všetci doniest rozpracovane verzie Bc práce  + doplnit prednu stranu resp. sucasti povinne vid vzory  (FTP : ..\SDP1ext\111126 Stav rozpracovanocsti DP\)

SEM9, 22.11.2011 :

 • platí : Dobuducna všetci doniest rozpracovane verzie Bc práce  + doplnit prednu stranu resp. sucasti povinne (vid. vzor  A.Sevcik)

SEM8, 15.11.2011 :

 • adresar vyucby : PREDMETY\SBC1\111115 Vyucba SBC\
 • Pozriet si doma brozuru AkoSaStatSWvyvojarom.pdf  (FTP : \KNIHY\101203 MICROSOFT Brožúry s vývojárskou tématikou zdarma\)
 • Presli sme obsahy a rozsahy BC doplnene o bibliografiu – FTP: PREDMETY\SBC1\111115 Vyucba SBC\111115 Obsahy SBC\
 • Dobuducna všetci doniest rozpracovane verzie Bc práce  + doplnit prednu stranu resp. sucasti povinne (vid. vzor  A.Sevcik)
 • Bavime sa  o zdrojoch na samoštúdium :
  111115 KNIHA Petzold _Programming_Windows_Phone_7
  111102 KNIHA Microsoft Virtualisation Solution 2.nd.Ed.2010
  Stranku : http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/

SEM7, 8.11.2011 : 

 • Nabudúce si prejdeme navrhnuté obsahy BC prác :
  • MITTER, MORAVČÍK, BRONDA
  • do tretej úrovne spracovali obsah : MIŠINA, SENTKERESTY

SEM6, 1.11.2011: 

 • semínár nebude

SEM5, 25.10.2011: 

 • Dokončenie : podpis zadaní Bc prác v škole a odozvdanie na študijnom oddelení (BRONDA, BELÁK, SENTKERESTY a MORAVČÍK)
 • Prešli sme materiál (email pani Kanderovej určený vedúcim ZP ) k ZP : PREDMETY\SBC1\111025 BIVS AGENDA MATERIALY K ZP\. Email je súbor 111025 KANDEROVA ZP.pdf
 • Definícia Čo je „Koncept BC práce ? Za toto dostane študent v termíne do 31.1.2012 zápočet z BC práce.   Definujeme to ako :
  • Úplný obsah BC práce,
  • 25-30 strán finálneho textu Bc práce (časti osnovy zodpovedajúce TEÓRIA a ANALÝZA),
  • formálne správny zoznam bibliografických zdrojov (min.12 kníh)
  • vytlačené a podpísané vedúcim ako už druhá opravená verzia „KONCEPT BC PRÁCE“
  • prvá verzia KONCEPTU na čítanie pre vedúceho sa odovzdá do 15.1.2012
 • Nabudúce si prejdeme navrhnuté obsahy BC prác :
  • MITTER, MORAVČÍK, BRONDA
  • do tretej úrovne spracovali obsah : MIŠINA, SENTKERESTY
 • Téma na diskusiu : všetci ktorí píšu oprojekte budú písať o implementačnom projekte kap.4 kniha Vrána, Richta („Projektováni a zavádeni IS“) viď adresár – SKEN VRANA 2005 Zasady a postupy zavadeni IS
 • Téma na diskusiu :  Modelovanie IS pomocou UML – doniesť knihy pre Š. Forgáča („Umenie systémového návrhu“) a potom kniha od

SEM4, 18.10.2011: 

 • Zosumarizovali sme finálne zadania BC prác : (PANCIK_AR1112\PREDMETY\SBC111018  Zadania BC prezencni FINAL)
 • podpis zadaní Bc prác v škole a odozvdanie na študijnom oddelení, niektorí toto urobia budúci týždeň
 • prejdeme si navrhnuté obsahy BC prác, zaslané sú v  (PANCIK_AR1112\PREDMETY\SBC1\111018  Vzory tvorby obsahu BP\ )

SEM3, 11.10.2011:

 • kontrola zaslaných emailov z minula – pozor na historické varianty
 • spoločné črty viacerých prác : analýza a správa požiadaviek (WIEGERS), UML (KANISOVÁ a ARLOW), riadenie projektov a MS Project 2010 (2007), správa a riadenie inf. systémov (knihy NOVOTNÝ, DOUCEK, VOŘÍŠEK, POUR, ….)
 • WORD 2007 a formátovanie štruktúry práce
 • WORD 2007 a bibliografické odkazy
 • Knihy k požiadavkám a architektúre SW  WIEGERS,2008  a EELES,2011 sú na HDD (..\PANCIK_AR1112\KNIHY\SKEN WIEGERS 2008 Pozadavky na software\ ..\PANCIK_AR1112\KNIHY\SKEN EELES Architektura SW 2011\)
 • Vzorová práca BC k správe požiadaviek D.Poláková (..PANCIK_AR1112\PREDMETY\TMM\SEM2 Poziadavky\CD_BC_POLAKOVA.ZIP\) a DP KUCEJ (..PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1ext\110930 ADM1ext\DP Kucej\)
 • Domáca úloha :
  • zaslať zadanie Bc práce vo Word-e , vytlačiť doma
  • návrh obsahu a rozsahu BC práce – prvá a druhý úroveň kapitol – viď DP KUCEJ a BC POLÁKOVÁ

SEM2, 4.10.2011:

 • analýza vzorov podkladov pre zadania Bc prác (..\PREDMETY\SBC1\) Osnova_BC_KOCAKOVA.txt a Osnova_BC_RAFAJ.txt
 • každý študent vytvára vlastný text – zatiaľ  čiastkové ciele a hlavný cieľ zasiela emailom na konzultáciu – vytvárame finálne znenie témy, hlavného cieľa a čiastkových cieľov
 • do budúceho týždňa doplniť schválený text o literatúru – knihy, záverečné práce – podľa normy ISO690
 • vzor vypracovaného podkaldu pre zadanie Bc práce (A.Ševčík) :
 • Téma: „Analýza návštevnosti webových stránok s využitím Google Analytics“Názov v angličtine: Website traffic analysis with using Google AnalyticsVedúci BC práce: PaedDr. Peter Polakovič, PhD.Cieľ:
  Cieľom práce je vymedziť základné pojmy, opísať problematiku analýzy
  návštevnosti webových stránok prostredníctvom služby Google Analytics a
  analyzovať údaje o návštevnosti webovej stránky vybraného
  podniku.Osnova:
  1. Vymedziť a opísať základné pojmy spojené s
  problematikou analýzy návštevnosti webových stránok.
  2. Opísať webovú službu
  Google Analytics a jej praktické využitie pri analýze.
  3. Analyzovať
  návštevnosť vybraného podnikateľského subjektu využívajúceho danú internetovú
  službu.Zoznam literatúry:
  1. Clifton, B.: Google Analytics (Podrobný
  průvodce webovými statistikami), Brno: Computer Press, a.s., 2008, 336 strán,
  ISBN 978-80-251-2231-0
  2. Kaushnik, A.: Webová analytika 2.0 (Kompletní
  průvodce analýzami návštěvnosti), Brno: Computer Press, a.s., 2011, 456 strán,
  ISBN 978-80-251-2964-7
  3. Cutroni, J.: Google Analytics, O’Reilly Media,
  2010, 224 strán, ISBN 978-0596158002
  4. Tyler, M., Ledford, J.: Google
  Analytics, Wiley, 2006, 336 strán, ISBN 0470053852
  5. Kaushnik, A.: Web
  Analytics: An Hour a Day, Sybex, 2007, 480 strán, ISBN 978-0470130650
  6. Tonkin, S., Whitmore, C., Cutroni, J.: Performance Marketing with Google
  Analytics, Wiley, 2010, 456 strán, ISBN 978-0470578315
  7. Burby, J.: Actionable Web Analytics, Sybex, 2007, 288 strán, ISBN 978-0470124741
  8. Miller, M.: Sams Teach Yourself Google Analytics in 10 Minutes, Sams, 2010, 240  strán, ISBN 978-0672333200
  9. Roebuck, K.: Web Analytics, Tebbo, 2011, ISBN
  978-1743046401
  10. Teixeira, J.: Your Google Game Plan for Success
  (Increasing Your Web Presence with Google AdWords, Analytics and Website  Optimizer), Wiley, 2010, 456 strán, ISBN 978-0470641644

SEM10, 22.11.2011 :

SEM8, 8.11.2011 :

 • prešli sme prácu -návrh obsahu a rozsahu DP S.Pilch (111108 Samuel_Pilch_Diplomova_praca.docx, FTP : PREDMETY\SBC1\111018  Vzory tvorby obsahu BP\)
 • prešli sme všetky dodané obsahy, dobudúca zapracovať pripomienky k obsahu a literatúru (min. 12 kníh) a urobte to podľa S.Pilcha (dať tam prednú stranu) – všetky obsahy sú v PREDMETY\SBC1\111108 Stav obsahu a rozsahu BC prac\

SEM6, :

 • sviatok

SEM5, 25.10.2011: 

 • Dokončenie : podpis zadaní Bc prác v škole a odozvdanie na študijnom oddelení
 • Dokončenie : prejdeme si navrhnuté obsahy BC prác
 • Téma na diskusiu : všetci ktorí píšu oprojekte budú písať o implementačnom projekte kap.4 kniha Vrána, Richta (“Projektováni a zavádeni IS”) viď adresár – SKEN VRANA 2005 Zasady a postupy zavadeni IS
 • Téma na diskusiu :  Modelovanie IS pomocou UML – doniesť knihy pre Š. Forgáča (“Umenie systémového návrhu”) a potom kniha od

SEM4, 18.10.2011: 

 • Zosumarizovali sme finálne zadania BC prác : (PANCIK_AR1112\PREDMETY\SBC111018  Zadania BC prezencni FINAL)
 • podpis zadaní Bc prác v škole a odozvdanie na študijnom oddelení, niektorí toto urobia budúci týždeň
 • prejdeme si navrhnuté obsahy BC prác, zaslané sú v  (PANCIK_AR1112\PREDMETY\SBC1\111018  Vzory tvorby obsahu BP\ )

SEM3, 11.10.2011:

 • kontrola zaslaných emailov z minula – pozor na historické varianty
 • spoločné črty viacerých prác : analýza a správa požiadaviek (WIEGERS), UML (KANISOVÁ a ARLOW), riadenie projektov a MS Project 2010 (2007), správa a riadenie inf. systémov (knihy NOVOTNÝ, DOUCEK, VOŘÍŠEK, POUR, ….)
 • WORD 2007 a formátovanie štruktúry práce
 • WORD 2007 a bibliografické odkazy
 • Knihy k požiadavkám a architektúre SW  WIEGERS,2008  a EELES,2011 sú na HDD (..\PANCIK_AR1112\KNIHY\SKEN WIEGERS 2008 Pozadavky na software\ ..\PANCIK_AR1112\KNIHY\SKEN EELES Architektura SW 2011\)
 • Vzorová práca BC k správe požiadaviek D.Poláková (..PANCIK_AR1112\PREDMETY\TMM\SEM2 Poziadavky\CD_BC_POLAKOVA.ZIP\) a DP KUCEJ (..PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1ext\110930 ADM1ext\DP Kucej\)
 • Domáca úloha :
  • zaslať zadanie Bc práce vo Word-e , vytlačiť doma
  • návrh obsahu a rozsahu BC práce – prvá a druhý úroveň kapitol – viď DP KUCEJ a BC POLÁKOVÁ

SEM2, 4.10.2011:

 • analýza vzorov podkladov pre zadania Bc prác (..\PREDMETY\SBC1\) Osnova_BC_KOCAKOVA.txt a Osnova_BC_RAFAJ.txt
 • každý študent vytvára vlastný text – zatiaľ  čiastkové ciele a hlavný cieľ zasiela emailom na konzultáciu – vytvárame finálne znenie témy, hlavného cieľa a čiastkových cieľov
 • do budúceho týždňa doplniť schválený text o literatúru – knihy, záverečné práce – podľa normy ISO690
 • vzor vypracovaného podkaldu pre zadanie Bc práce (A.Ševčík) :
 • Téma: “Analýza návštevnosti webových stránok s využitím Google Analytics”Názov v angličtine: Website traffic analysis with using Google AnalyticsVedúci BC práce: PaedDr. Peter Polakovič, PhD.Cieľ:
  Cieľom práce je vymedziť základné pojmy, opísať problematiku analýzy
  návštevnosti webových stránok prostredníctvom služby Google Analytics a
  analyzovať údaje o návštevnosti webovej stránky vybraného
  podniku.Osnova:
  1. Vymedziť a opísať základné pojmy spojené s
  problematikou analýzy návštevnosti webových stránok.
  2. Opísať webovú službu
  Google Analytics a jej praktické využitie pri analýze.
  3. Analyzovať
  návštevnosť vybraného podnikateľského subjektu využívajúceho danú internetovú
  službu.Zoznam literatúry:
  1. Clifton, B.: Google Analytics (Podrobný
  průvodce webovými statistikami), Brno: Computer Press, a.s., 2008, 336 strán,
  ISBN 978-80-251-2231-0
  2. Kaushnik, A.: Webová analytika 2.0 (Kompletní
  průvodce analýzami návštěvnosti), Brno: Computer Press, a.s., 2011, 456 strán,
  ISBN 978-80-251-2964-7
  3. Cutroni, J.: Google Analytics, O’Reilly Media,
  2010, 224 strán, ISBN 978-0596158002
  4. Tyler, M., Ledford, J.: Google
  Analytics, Wiley, 2006, 336 strán, ISBN 0470053852
  5. Kaushnik, A.: Web
  Analytics: An Hour a Day, Sybex, 2007, 480 strán, ISBN 978-0470130650
  6. Tonkin, S., Whitmore, C., Cutroni, J.: Performance Marketing with Google
  Analytics, Wiley, 2010, 456 strán, ISBN 978-0470578315
  7. Burby, J.: Actionable Web Analytics, Sybex, 2007, 288 strán, ISBN 978-0470124741
  8. Miller, M.: Sams Teach Yourself Google Analytics in 10 Minutes, Sams, 2010, 240  strán, ISBN 978-0672333200
  9. Roebuck, K.: Web Analytics, Tebbo, 2011, ISBN
  978-1743046401
  10. Teixeira, J.: Your Google Game Plan for Success
  (Increasing Your Web Presence with Google AdWords, Analytics and Website  Optimizer), Wiley, 2010, 456 strán, ISBN 978-0470641644