DP SEFCIK (KOMBI)

140212 email konzultacia (140212 DP_Sefcik_Lukas.docx)
– mozete to vytlacit a odovzdat na prvom kontakte ako prvy koncept ZP. Som spokojny.

140205 email konzultacia (140204 DP_Sefcik_Lukas.docx)
ODPOVED:
– suhlasim s navrhnutym obsahom v suvislosti s navrhnutou zmenou realneho inf. systemu
– skuste este naplnit obsah 1. kapitoly tak aby sa naplnil rozsah prveho konceptu ZP (viac ako 30-35 stran)
– skuste stihnut a stihnut 2. termin odovzdavania konceptov   ZP (28.2.2014, vid http://www.drpancik.sk/vyucba-zima-2013/vedenie-
zaverecnych-prac-a-seminare-k-nim/broadcast-podstranka-s-odoslanymi-emailami-vsetkym-studentom/)
140126   emailová konzultácia  (140126 DP_Sefcik_Lukas.docx)
 mam nasledovne formalne pripomienky :
–  odkaz typu (Wiegers,2008) musi byt vzdy doplneny o stranu aj v pripade parafraze – vid smernicu BIVS
– v zozname literatury a teda i v bibl. odkazoch nepouzivajte krsne mena autorov t.j. ma byt (Basl, 2008), v zozname literatury : BASL,J: ….. (priezviska autorov nech su velkymi pismenami)
– pzorite si vzory zav. prac :  http://www.drpancik.sk/vyucba-zima-2013/vedenie-zaverecnych-prac-a-seminare-k-nim/vzory-popis-vzorovych-dokumentacnych-vystupov-na-ftp/

140110   emailová konzultácia a  súhlas s navrhnutým obsahom DP (140110 DP_Sefcik_Lukas.docx)

1. na koniec vzdy dajte formular zadania
2. zoznam literatury musi byt cislovany aby sa lahsie spocitalo kolko zdrojov citujete – musite mat 15 knih
3. nemozete mat osamotenu podkapitolu 4.1 – musi abyt aspon dve
4. popis obrazkov je zly – vid zzdroje a pokyny
5. s obsahom suhlasim – mozete pracovat na kap.1 a kap.2 a cast kap.3 tak aby ste mal pre zapocet tych 35 – 40 stran

131208  emailová konzultácia a  súhlas s navrhnutým obsahom DP (131208 DP_Sefcik_Lukas.docx)

prosim doplnte do obsahu vas navrh tak aby to bolo spomenute v nazvoch kapitol a poslite mi to
so zaslanym obsahom suhlasim

131025 emailová konzultácia súhlas s navrhnutým obsahom DP

 • súhlasím s návrhom obsahu DP viď. FTP (0:/PREDMETY Zima 2013/Seminar_k_zaverecnym_pracam/VZORY_VYSTUPOV/SDP_ITAM_Leto2013_vypracovane_zadania/, súbor SDP_Sefcik_Obsah_OPRAVENE.zip) 
  • ÚVOD 2
  • 1 VYMEDZENIE POJMOV PREDMETNEJ OBLASTI 2
  • 1.1 INFORMAČNÝ SYSTÉM 2
  • 1.2 ŽIVOTNÝ CYKLUS INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 2
  • 1.2.1 Stratégia 2
  • 1.2.2 Analýza 2
  • 1.2.3 Návrh 2
  • 1.2.4 Implementácia 2
  • 1.2.5 Testovanie 2
  • 1.2.6 Produkcia 2
  • 1.2.7 Inovácia 2
  • 1.3 DEFINOVANIE POŽIADAVIEK 2
  • 1.3.1 Správa a vývoj požiadaviek 2
  • 1.3.2 Funkčné požiadavky 2
  • 1.3.3 Nefunkčné požiadavky 2
  • 1.4 PLATFORMA A ZMENA PLATFORMY 2
  • 2 ZBER A ANALÝZA FUNKČNÝCH A NEFUNKČNÝCH POŽIADAVIEK 2
  • 2.1 CASE NÁSTROJE 2
  • 2.2 TECHNIKY PRE SPRÁVU POŽIADAVIEK 2
  • 2.2.1 Procesné modelovanie 2
  • 2.2.2 Prípady použitia 2
  • 2.2.3 Stavové diagramy 2
  • 2.2.4 Diagram aktivít 2
  • 2.2.5 Diagram tried 2
  • 2.2.6 Dátové modelovanie 2
  • 2.3 CHARAKTER INFORMAČNÉHO SYSTÉMU EXIM 3
  • 2.4 POŽIADAVKY KONKRÉTNEHO IS 3
  • 2.4.1 Funkčné požiadavky 3
  • 2.4.2 Nefunkčné požiadavky 3
  • 2.5 OPIS NÁSTROJA PRE SPRÁVU POŽIADAVIEK – ENTERPRISE ARCHITECT 3
  • 3 REALIZÁCIA ZMENY PLATFORMY REÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 3
  • 3.1 OPIS VYBRANÉHO NÁSTROJA PRE REALIZÁCIU ZMENY PLATFORMY IS 3
  • 3.2 NÁVRH REALIZÁCIE ZMENY PLATFORMY IS 3
  • 3.2.1 Diagram tried (Class diagram) 3
  • 3.2.2 Diagram aktivít (Activity diagram) 3
  • 3.2.3 Sekvenčný diagram (Sequence diagram) 3
  • 3.2.4 Prípady použitia (Use Case model) 3
  • 3.3 REALIZÁCIA ZMENY PLATFORMY IS 3
  • 3.3.1 Vývoj IS EXIM 3
  • 3.3.2 Testovanie IS 3
  • 3.3.3 Distribúcia IS zákazníkom 3
  • ZÁVER 3

ZADANIE DP SEFCIK (KOMBI)  – 131023 elektronicky zaslané na študijné (prostredníctvom dr. Kanderovej)

Přesný název práce (max. 80 znaků): Vývoj informačných systémov založený na zmene platformy
Název anglicky (max. 80 znaků): The platform change based information system developing
Cíl práce (max. tři řádky): Na príklade konkrétneho informačného systému realizovať zmenu platformy informačného systému.

Osnova práce:
1. Teoretická časť: vymedzenie pojmov predmetnej oblasti: informačný systém, životný cyklus informačného systému, funkčné a nefunkčné požiadavky, platforma a zmena platformy.
2. Analytická časť: zber a analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek na konkrétny informačný systém.
3. Návrhovo – realizačná časť: realizácia zmeny platformy reálneho informačného systému.