Podnikové informační systémy (LÉTO 2024) AMBIS Praha

PNK_PIS2 Podnikové informační systémy (LETO 2024)
BNK_PIS2 Podnikové informační systémy (LETO 2024)

Nedele  18. 2. 2023   9,00-12,10   Místnost : LIB307, Praha    PNK_PIS2 Podnikové informační systémy

Sobota  2.3.2023  16,10-19,20    Místnost : BR-H, Brno   BNK_PIS2 Podnikové informační systémy

 • Základní a průběžné informace o předmět  www stránka předmětu : www.drpancik.sk
 • Informace o předmětu jsou uvedeny v následujících zdrojích :
  • Sylabus předmětu : Podnikové informační systémy II.docx v  IS AMBIS – UČEBNÍ MATERIÁLY  k předmětu
  • UVOD DO PŘEDMĚTU v PPTX  prezentaci uložené  v IS AMBIS – UČEBNÍ MATERIÁLY  k předmětu –  vid. subo
  r 240217_PIS_Uvod_do_predmetu_ver.A.pptx
  • Vyučující:
   • Mgr. Patrik ŠOLC – přednášky a závěrečný test ve škole
   • Doc. Juraj PANČÍK – garant předmětu, individuální zadání semestrální práce, spolupráce a převzetí semestrální práce, celkové hodnocení předmětu a zapsání známky do IS-u
  • Semestrální práce

  • Hodnocení max. 70% –  zbývajících 30% je test z teorie
  • Semestrální práce se musí poslat emailem na email nejpozději den před závěrečným testem na juraj.pancik [at] ambis.cz s předmětem emailu PIS_VasePrijimeni_VaseJmeno
  • Téma semestrální práce:
   • popíšete IS, nebo jeho jeden modul, který máte rádi, resp. se kterým musíte pracovat
   • můžete popsat i projekt zavedení IS v organizaci (XYZ) (projekt je: KDO, CO, KDY a ZAČ)
   • Neodepisuje marketingové popisy IS (např. „komplexní řešení, výborné řešení, historie výrobce IS, popis skupiny produktů ….“) – práce se podrobí kontrole podobnosti s texty na Internetu
  • Podrobnější popis semestralní práce http://www.drpancik.sk/management-is-ict-leto-2020-popis-semestralnej-prace/ 
  • Témata a příklady semestrálních prací kolegů z minulého semestrů:  IS AMBIS – UČEBNÍ MATERIÁLY  k předmětu
   •   viď. soubor 200318-AMBIS-StudWork-Management-IS-a-ICT.zip
   •   viď. soubor __230204 TOP_Stud_Work.zip
  • Upřesnění dalšího postupu po dnešní přednášce:
   • každý student (termín: ASAP) pošle email doc. Pančíkovi na juraj.pancik [at] ambis.cz s předmětem PIS_Příjmení_Jméno s tématem semestrální práce
   • doc. Pančík potvrdí temu, nebo ji upřesni
   • další konzultace k tématu včetně předání semestrálky budou probíhat emailem
 • Scénář prezenční výuky s doc.PANČÍKEM :

 • 1. Prednáška 240217_RizeniIS_AMBIS_Leto2021_3.cast_FINAL.pptx
 • 2. co je System [1], slajd 16–19
  — podnik jako system [1], slajd 21 , zejména obrazek na slajdu 22
  — podnikový informační systém [1], slajd 24, hlavně obrazek na slajde 25 – 33
 • 3. projít si popis Informačního systému Vězeňské služby ČR – bakalařská práca [2]
 • 4. ako (ne) napsat semestrální práci pomocí umělé inteligence, aplikace ChatGPT ([3] , [4], [5] ) – jazykové modely nejsou (zatím) doménové modely 

[1] 240217_RizeniIS_AMBIS_Leto2021_3.cast_FINAL.pptx

[2] Info opraci: https://dspace.vsb.cz/handle/10084/115235 ,

PDF je na stranke https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/115235/SVO0155_HGF_B2102_6209R013_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[3] ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue  https://openai.com/blog/chatgpt/

[4] The generative AI revolution has begun—how did we get here?
https://arstechnica.com/gadgets/2023/01/the-generative-ai-revolution-has-begun-how-did-we-get-here/

[5] Vysokoškoláci opísali, ako použili ChatGPT pri skúškach https://e.dennikn.sk/3225948/vysokoskolaci-opisali-ako-pouzili-chatgpt-pri-skuskach-umela-inteligencia-vsak-moze-byt-pre-univerzity-prilezitostou/?ref=mpm

*********************************************************

Podmínky ukončení předmětu

*********************************************************

– max.30% – písemná zkouška Mgr. ŠOLC (zkoušení v budově školy formou testu – uzavřené otázky a odpovědi)
– max.70% – semestrální práce Doc. PANČÍK (zaslání emailemne přes Odevzdavárnu – email doc. Pančíkovi na juraj.pancik [at] ambis.cz s předmětem PIS_Příjmení_Jméno)

TERMÍN ZASLÁNÍ SEMESTRALNÍ PRACE :
zaslání semestralní práce 3 dni před termínem zkoušky nejpozději však do dne ukončení zkouškového období v letním semestru AR 2023-2024 t.j. do 30.6.2024
viz dokument OP–R–51 Opatření rektorky čj. 51/2022 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2023/2024

Podrobnější popis semestralní práce viz http://www.drpancik.sk/management-is-ict-leto-2020-popis-semestralnej-prace/

HODNOCENÍ PŘEDMĚTU:
Hodnocení předmětu na základě součtu dílčích hodnocení on-line testu a semestralní práce :
1.“výborně“………….(90 – 100 %)
2 „velmi dobře“………(75–89 %)
3 „dobře“………………(60–74 %)
4 „nedostatečně“……..(0 – 59 %)

LITERATURA :
přednášky a doplňující materiály poskytne přednášející Mgr. ŠOLC – viz. adresar „Ucebni materialy v IS AMBIS“
doplňující čtení může být z portálu [1] a výborné české knihy [2]

[1]  https://mbi.vse.cz/mbi/index.html
[2]  Gála Libor, Šedivá Zuzana, Pour Jan: Podniková informatika
Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi – 3., aktualizované vydání
Datum vydání: 18. 09. 2015
ISBN: 978-80-247-5457-4
E-kniha ePUB, PDF, Kindle 203 Kč
https://www.grada.cz/podnikova-informatika-(1)-8588/

ARCHIV VYUCBY

Archívne záznamy viď.  link na minulý akademický rok :

předchozí výuka na stránkách :

 • http://www.drpancik.sk/vyucba-akademicky-rok-2022-23/bnk_pis2-podnikove-informacni-systemy-zima-2022-ambis-praha/
 • http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-léto-2021-2/podnikove-informacni-systemy-zima-2021/
 • URL_http://www.drpancik.sk/vyucba-akademicky-rok-2022-23/bnk_pis2-podnikove-informacni-systemy-zima-2022-ambis-praha/
 • URL_http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-léto-2021-2/podnikove-informacni-systemy-zima-2021/
 • URL_http://www.drpancik.sk/management-is-ict-leto-2020-popis-semestralnej-prace/