Podnikove informacni systemy – popis semestrální práce

15 februára, 2020 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka
 • Semestrální práce
 • Hodnocení max. 70% –  zbývajících 30% je test z teorie
 • nutná prerekvizita ke zkoušce (účast na zkoušce bez akceptované semestrální práce je automaticky hodnocení „4“)
 • Musí se poslat emailem na email nejpozději den před závěrečným testem na juraj.pancik [at] ambis.cz s předmětem emailu PIS_VasePrijimeni_VaseJmeno
 • Do emailu vložit screenshot „odležený“ výsledek kontroly textu z Úschovny — Vejde k vejci  (antiplagiátorská kontrola)
 • Téma semestrální práce:
  • popíšete IS, nebo jeho jeden modul, který máte rádi, resp. se kterým musíte pracovat
  • můžete popsat i projekt zavedení IS v organizaci (XYZ) (projekt je: KDO, CO, KDY a ZAČ)
  • Neodepisuje marketingové popisy IS (např. „komplexní řešení, výborné řešení, historie výrobce IS, popis skupiny produktů ….“) – práce se podrobí kontrole podobnosti s texty na Internetu
 • Podrobnější popis semestralní práce http://www.drpancik.sk/management-is-ict-leto-2020-popis-semestralnej-prace/ 
 • Témata a příklady semestrálních prací kolegů z minulého semestrů:  IS AMBIS – UČEBNÍ MATERIÁLY  k předmětu
  •   viď. soubor 200318-AMBIS-StudWork-Management-IS-a-ICT.zip
  •   viď. soubor __230204 TOP_Stud_Work.zip
 • Upřesnění dalšího postupu po přednášce:
  • každý student (termín: ASAP) pošle email doc. Pančíkovi na juraj.pancik [at] ambis.cz s předmětem PIS_Příjmení_Jméno s tématem semestrální práce
  • doc. Pančík potvrdí temu, nebo ji upřesni
  • další konzultace k tématu včetně předání semestrálky budou probíhat emailem
 •  VSEOBECNÉ :
  • odporučené čtení :  Metodologie_odborne_prace_studijni_opora_Zadrazilova_2020_final.pdf 
  •  semestrálka musí být napsána ve Wordu, formát taky jak požaduje AMBIS.CZ (přední strana, obsah, seznam literatury)
  • odkazy v textu semestralní práce podle ISO690, první prvek a datum -(…. WORD to ví)
  • seznam literatury (může být proveden automaticky ve WORDU)
  • rozsah jadra semestrálnej práce – rozumný – 10-15 stran
 • STUDINÍ ODDELENÍ DOPORUČUJE:
 • TÉMA:
  •  popis Vám známého informačního systému, popisovat presentační, aplikační a databazovou část informačního systému, tzn. uživatelské rozhraní, popis které procesy informační systém podchytává a pokouší se popisovat strukturu údajů a manipulaci s nimi v databázi informačního systému
  • jestli nemuzete psat tak popiste typ Vámi využívaného IS, zadefinujte ho, uvedte jeho znaky, pracujte s definicí nebo deleními na wikipedii nebo strankami jeho výrobce a také s tzv. CASE STUDIES, případovými studiemi. Každý odstavec nebo obrázek a tabulku poctivě doložte odkazem na zdroj. BUďte maximálně konkrétní a užéívejte minimálne všeobecný nebo marketingový
 • JAKÝM STYLEM PSÁT:
  • nepřebírat marketingový text z webu firmy (dokonalé řešení pro vaši firmu, velmi vhodné, nejpeší přístup… ) – jo semestralní práce podléhají kontrole originality – zvolit trpný rod, technicky styl psaní textu
  • není dovoleno používaní automatického generátora textu (ChatGPT) – očekává se použití odkazů na zdroje v textu práce, obrázky, tabulky – ChatGPT to nezvládá …
 • POSTUP : 
  1.  po přednášce:
   • každý student (termín: ASAP) pošle email doc. Pančíkovi na juraj.pancik [at] ambis.cz s předmětem PIS_Příjmení_Jméno s tématem semestrální práce
   • doc. Pančík potvrdí temu, nebo ji upřesní
   • další konzultace k tématu včetně předání semestrálky budou probíhat emailem
  2. po napsání semestrální práce (antiplagiátorská kontrola v IS AMBIS, Uschovna –> kontrola „vejce k vejci“ ) :  
   • Prosím, ve smyslu směrnice AMBIS [1] zjistěte shodu obsahu a poslete mi procentuální číslo shody (vygenerujte screenshot „odležený“ výsledek kontroly textu z Úschovny — Vejde k vejci)
   • System vypočítá shodu ze souborů na Internetu až za nějaký čas
   • Proto nereagujte hned na to, když Vám systém napíše shodu 0% se soubory v databázi AMBIS (tj. ještě ne se soubory na Internetu).
   • Poznámka: ve smyslu směrnice AMBIS [1] je povolena shoda maximálně 10 %.
  3. semestrální práce se  zasílá  doc.Pancikovi na email:
   • na email juraj.pancik(at)ambis.cz
   • předmět emailu: PIS_Prijimeni_Jmeno
   • v příloze k názvu: PIS_Prijimeni_Jmeno.docx nebo PIS_Prijimeni_Jmeno.pdf
   • do emailu vložit screenshot „odležený“ výsledek kontroly textu z Úschovny — Vejde k vejci  (antiplagiátorská kontrola)
  4. doc. Pančík emailem potvrdí příjem semestrální práce, akceptuje ji (nebo neakceptuje)  a poděkuje za vykonání kontroly zhody
  5. student se může sa zúčastnit teoretické skúšky
 • POZNÁMKY:
  • student se může v IS AMBIS na zkoušku přihlásit (ihned po vypsání termínů zkoušek) i bez zaslání semestrální práce – v IS AMBIS nebude vloženo omezující pravidlo pro přihlašování
  • ale pozor na účast na zkoušce bez akceptované semestrální práce  znamená automaticky hodnocení „4“  a propadne Vám termin teoretickej skusky
  • Každý student se může přihlásit na zkoušku PIS2 nezávisle na tom, zda odovzdal nebo neodevzdal semestralní práci. Před samotnou zkouškou se však musí semestralka předat emailem s předmětem PIS_Příjmení_Jméno a to včetně potvrzení kontroly shody textu pod 10% (staci prinstscreen s IS AMBIS z kontroly „vejce k vejci“ trvající alespoň 12/24 hodin (neposielat hned „cerstvy“ výpis z IS AMBIS o provedené shodě „vejce k vejci“ ihned po zahájení kontroly – je třeba počkat než systém „proleze“ Internet)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.