B201TMM Techniky a metody modelování požadavku Zima 2012 KOMBI

Semester: Zimný semester AR 2012-2013

Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Informačný list predmetu: TU

Emailová skupina: TMM

Kód predmetu: B201TMM

Email: juraj.pancik (at) bivs.sk

Predmet Vášho emailu : TMM_VasePriezvisko_VaseMeno

Zoznam študentov : TU

Merge email: TU

Prosím, všetci pošlú email na juraj.pancik@bivs.sk s predmetom TMM_Priezvisko_Meno

4. stretnutie sobota 15.12.2012 2h

 • došli sme v kap.5, po príklad 174, „Členská premenná length“
 • na domácu úlohu odskúšať si zvyšné príklady z kap.5

3. stretnutie piatok 7.12.2012 4h

java -jar  -Dfile.encoding=CP852 “Odmocnina.jar”

2. stretnutie sobota  24.11. 2012 , 14.00-17.10 , 4 h

 • prešli sme  kap.2
 • prešli sme kap.3 po str.90 (posledný príkald bol Zebrik.java)
 • kniha na JAAV priklady :PANCIK_AR1112\KNIHY\111219 DEITEL HOW TO PROGRAM 9e\, KNIHY\121023 Java-The-Complete-Reference-8th-Edition 2011\, PANCIK_AR1112\KNIHY 2\ súbor ucebnice_jazyka_java.pdf
 • www stránky pre JAva zaciatocnikov : http://www.roseindia.net/java/beginners/
 • hovoríme o téme na bc prácu – viď príslušné podstránky na tomto www a FTP  venované Seminár k Bc prácam

 1. stretnutie sobota  10.11. 2012 , 8.00-12.50 , 6 h

 • prebrali sme príklady z kap.1 a začali sme príklady z kap.2
 •  vysvetlili sme si : zdroje pre štúdium (kniha JAVA7 + hotové zdrojové módy) , viď. FTP data.soft1.sk  heslo/login : student/*******
 • pozičné číselné sústavy so základom 2,10,16
 • prácu s programátorskou kalkulačkou a výpočet maximálnych a minimálnych hodnôt pre dátové typy int, short, byte, long
 • prácu s Netbeans – vytvorenie projektu zo zdrojového súboru programu a jeho doladenie debagovaním
 • prácu s programátorským keditorom PsPad
 • textový formát súborov, ukazujeme si tabuľku ASCII , zakódovanie znakov pomocou hexa znakov, riadiace znaky CR a LF,
 • bavíme sa o princípe technológií JAVA a .NET  a o tom prečo 50 percent pracovných ponúk v IT priemysle sa týka práve ich

Skúška :

 •  písomná skúška z otvorených otázok na konci každej prebratej kapitoly JAVA7 (tá istá písomka bude použitá pre  zápočet)  + praktická skúška   vysvetliť  príklady z prebratých kapitol z knihy JAVA7 (pripraviť projekt z hotového zdrojáku v NETbeans, preložiť, oddebagovat program a vysvetlit ako funguje,resp. na požiadanie skúšajúceho urobiť malú zmenu) + vysvetliť svoje odpovede v písomke. Zoznam možných otvorených otázok na ústnej skúške je TU
 • podmienkou účasti na skúške je zaslanie praktickej časti zápočtu emailom deň pred skúškou

Zápočet :

 • aspoň 65 % bodov z písomky  z  otvorených otázok na konci každej prebratej kapitoly JAVA7 (písomka sa píše na skúške)
 • praktická časť zápočtu : v zip-e s názvom TMM_Priezvisko_Meno  zaslať  na adresu juraj.pancik@bivs.sk email s predmetom TMM_Priezvisko_Meno  JAVA projekt (projekty) v NetBeans, projekty budú môcť byť  prevzatý (treba to uviesť do komentárov) a bude ich treba vysvetliť na praktickej skúške. Rozsah projektov musí byť viac ako 250 riadkov kódu. Zdrojom nemôže byť kniha JAVA7.  Termín : najneskôr deň pred skúškou.

 

 

 • Platné otázky na ŠZS je v súbore IT_ITaM.zip   ..\PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\AGENDA\
 •  Povinné a nepovinné predmety na ŠZS : ..\PREDMETY Leto 2012\Priprava_BC_SZS_Leto2012\AGENDA\

Studijní obor

Specializace

Povinné předměty

Volitelné předměty *)

Informační technologie

 1.               I.        Manažer projektů
1.   Základy   informatiky2.   Plánování a řízení projektů IS 3.   Vývoj informačních systémů
4.   Organizační
a informační strateg
ie
 1.            II.        Auditor IS
1.   Základy informatiky2.   Řízení   kvality (audit)
informačních systémů
3.   Technická infrastruktura
a síťové technologie
4.   Bezpečnost podnikání
a ochrana dat
 1.        III.        Správce IS
1.   Základy   informatiky2.   Správa a   řízení IS 3.   Technická infrastruktura
a síťové technologie
4.   Bezpečnost podnikání
a ochrana dat