Príprava na štátne záverečné skúšky Leto 2014

  • Bakalárske štátne záverečné skúšky odboru IT budeme mať 2.júna 2014 (pondelok) na učebni P4.  Máme 13 študentov, preto začiatok štátnic je skoro ráno. Prví štyria študenti sa sústredia pred učebňou P4 o 7.00, začiatok prvej obhajoby je o 7.30 hod.
  •  Magisterské štátne záverečné skúšky odboru ITM budeme mať 12. júna 2014 (štvrtok) a 13.júna 2014(piatok)  na učebni P4.  Každý deň je po 8 študentov, tak začiatok je trochu neskôr. Prví štyria študenti sa sústredia pred učebňou P4 o 7.30, začiatok prvej obhajoby je o 8.00 hod.
  • Nové znenie štátnicových otázok pre odbory IT a ITaM  link v IS: https://is.bivs.cz/auth/do/6110/SK/494371/789771/789814/1646468/?studium=30052;vysl=6377
  • Vlaňajšie pokyny k príprave na ŠZS :  http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-leto-2013/priprava-na-statne-zaverecne-skusky-leto-2013/
  • Pokyny a vzory k prezentaciám :
  •  
   • 0:/PREDMETY Leto 2012/Priprava_BC_SZS_Leto2012/120610 Prezentacie k bc/ napr. KOCAKOVA , 

dobré vzory sú aj pri MGR,

  •  0:/PREDMETY Leto 2013/Priprava_MGR_SZS/130602 Prezentacie k obhajobe Mgr ITAM/, 
  • 0:/PREDMETY Leto 2013/Priprava_BC_SZS/130602 Prezentacie k obhajobe BC IT/  
  • 0:/PREDMETY Leto 2013/Priprava_BC_SZS/130608 Prezentacie k obhajobe BC IT LM/
 • Prezentácia MGR. ITAM  :
 • Slajdy na obhajobu : jednoduché pozadie – biele, béžové, ružové …, musí byť použité číslovanie slajdov, názov súboru DP_PRIEZVISKO.pptx (ppt)
 • Scenár slajdov na obhajobu (nacvičiť si to na 7-8 minút rýchleho hovorenia):
  1. názov témy ZP, autor, vedúci práce
  2. predmet záverečnej práce, hlavný cieľ práce, čiastkové ciele práce
  3. splnenie 1. čiastkového cieľa (dať ho na slajd) : v odrážkach čo sa urobilo
  4. ak je nejaký výsledok na ilustráciu (vynechať ak bude ukážka)
  5. splnenie 2. čiastkového cieľa (dať ho na slajd) : v odrážkach čo sa urobilo
  6. ak je nejaký výsledok na ilustráciu  (vynechať ak bude ukážka)
  7. splnenie 3. čiastkového cieľa (dať ho na slajd) : v odrážkach čo sa urobilo
  8. ak je nejaký výsledok na ilustráciu  (vynechať ak bude ukážka)
  9. vlastný prínos DP práce (to čo som ja urobil ja)
  10. Záver konštatovanie splnenie čiastkových a hlavného cieľa práce
  11. slajd ďakujem za pozornosť /slajd nasleduje ukážka
  12. znenie 1. otázky oponenta – znenie Vašej odpovede
  13. znenie 2. otázky oponenta – znenie Vašej odpovede
  14. znenie 3. otázky oponenta – znenie Vašej odpovede
   • vzory : 0:/PREDMETY Leto 2012/Priprava_MGR_SZS_Leto2012/120610 Prezentacie k dp/
 • Prezentácia BC IT :
  • Slajdy na obhajobu : jednoduché pozadie – biele, béžové, ružové …, musí byť použité číslovanie slajdov, názov súboru BC_PRIEZVISKO.pptx (ppt)
  • Scenár slajdov na obhajobu (nacvičiť si to na 7-8 minút rýchleho hovorenia):
   1. názov témy ZP, autor, vedúci práce
   2. predmet záverečnej práce, hlavný cieľ práce, čiastkové ciele práce
   3. splnenie 1. čiastkového cieľa (dať ho na slajd) : v odrážkach čo sa urobilo
   4. ak je nejaký výsledok na ilustráciu (vynechať ak bude ukážka)
   5. splnenie 2. čiastkového cieľa (dať ho na slajd) : v odrážkach čo sa urobilo
   6. ak je nejaký výsledok na ilustráciu  (vynechať ak bude ukážka)
   7. splnenie 3. čiastkového cieľa (dať ho na slajd) : v odrážkach čo sa urobilo
   8. ak je nejaký výsledok na ilustráciu  (vynechať ak bude ukážka)
   9. vlastný prínos Bc práce (to čo som ja urobil ja)
   10. Záver konštatovanie splnenie čiastkových a hlavného cieľa práce
   11. slajd ďakujem za pozornosť /slajd nasleduje ukážka
   12. znenie 1. otázky oponenta – znenie Vašej odpovede
   13. znenie 2. otázky oponenta – znenie Vašej odpovede
   14. znenie 3. otázky oponenta – znenie Vašej odpovede