DP KOMBINOVANÍ 2012-2013

Stretnutie 04.05. 2012
  • Výsledky zadania nižšie je v adresári na FTP /PREDMETY Leto 2012/Planovane zaverecne prace AR 2012_13/120505 Nacrt DP/
  • Do konca skúškového obdobia (30.6.2012) poslať na základe predchádzajúceho podrobný obsah (druhá úroveň kapitol) a rozsah v stranách + pripojiť to čo ste vytvorili dnes (téma, cieľ, prínos,….)
Na hodine poslal  každý kolega email juraj.pancik@bivs.sk  s predmetom SDP_Priezvisko_Meno :
Tema:
Ciel prace :
Prínos:
Ciastkove ciele prace :
1. TEORIA : Vymedzenie základných pojmov predmetnej oblasti
2. ANALYZA : Analýza
3. NAVRHOVO -REALIZACNA CAST :
3.1. IT
3.2 Manažment
Nepšinský : „Metódy a technológie pre tímový vývoj softvéru“ pozriet si brozurku http://download.microsoft.com/download/5/5/d/55da927f-d3fb-43dd-8a73-2bc2f96be56a/Zivotni_cyklus_aplikaci_FINAL.pdf Ozvať sa RS ma knihu o MS TS …
Stretnutie 28.4. 2012
aktuálny stav zadávania tém je: FTP/PREDMETY Leto 2012/Planovane zaverecne prace AR 2012_13/AGENDA/, posledný dátum
J. Michalka : bude kontaktovať Ing. Gubalovú
Ľ. Schutz : stiahne si kniŽku http://www.flazx.us/books/18453-SharePoint-Apps-with-LightSwitch/ a rozhodí LightSwitch a Share Point. Porozmýšlať do piatku o čiastkových cieľoch : TEORIA, ANALYZA A NAVRHOVO REALIZACNA CAST , ďalšia knižka : http://www.flazx.us/books/16519-Beginning-Microsoft-Visual-Studio-LightSwitch-Development/
T.Jackuliak : išlo by o využitie http://www.iar.com/ vo vývoji SW pre embedded systémy – upresníme po skúškach
M.Bučko: ÚVOD Zdravotnícke prostredie a IT e-health plánovanie NIS-RIS-PACS a ehealth obrazová informácia v diagnostike DICOM výmena a archivovanie Obr.inf v zahraničí JADRO Výmena a archivovanie obrazu-plan vs reálny stav ehealth Konzulácia s NCZI.sk + špecialisti Digitalizované pracovisko RDG v NSP Aktuálne formy prenosu obrazu medzi zdrav.zariadeniami Realny stav v regione BR-BB kraj Návrh decentralizovaného riešenia Následný proces integrácie Synchronizácia archívov-eliminácia duplicity ZÁVER Prínosy a negatíva navrhovaného riešenia Náklady spojené s výmenou a archivácia -napriek sirke problematiky sa budeme  drzat obrazovej informacie z mojho pohladu sa jedna o cennu informaci. Ako z pohladu dat na diskovych poliach, tak z pohladu dynamky presunu,kedy tato informacia moze mat cenu zivota pacienta.
S.Štubňová, M.Babic, J.Jágerčík : zostáva pri téme
Stretnutie 21.4. 2012,  diplomový seminár 2h
  • dohodnutie si termínov semináru k DP (mal mať prof Nemec al prof. Medveď):
  • sobota 21.4. 13,00-13,50 1h
  • sobota 21.4. 17,20-18,10  1h
  • piatok 4.5. 13,20-14,50  2h

Upravujeme názvy tém  :  súbor  120421 TEMY ZP AR_12_13.xlsx, 0:/PREDMETY Leto 2012/Planovane zaverecne prace AR 2012_13/AGENDA/

ÚLOHA : napísať čo by som dal do TEÓRIA (35s), ANALÝZA(15-20s) a NÁVRHOVO – REALIZAČNÁ ČASŤ (10s) (3-4, čiastkové ciele práce), vzory DP sú na FTP – KNIHY , premysliť si čo mi dá táto práca (pridaná hodnota okrem Ing. ) prejdeme to na stretnutí 4.5. . ďalejnavrhnúť hlavný cieľ práce – ank preformulované čiastkové ciele, navrhnúť vlastný prínos práce. Poslať to mailom n juraj.pancik@bivs.sk s predmetom SDP_Priezvisko_Meno 

J. Jagerčík : Bavíme sa o téme – navrhujeme zmenu (Podnikové procesy v zdravotníckych zariadeniach a ich podpora v informačných systémoch (zameniť : Reinžiniering podnikových procesov v zdravotníckom zariadení)), sústrediť sa na kontrolinga nákladovosť, odporúčam DP BUTKOVÁ a DP RIEDL : kontroling a náklady v zdrav. zariadeniach, kniha http://www.flazx.us/books/3929-Performance-Management-Finding-the-Missing-Pieces-to-Close-the-Intelligence-Gap-Wiley-and-SAS-Business-Series/
variant : analytické služby a BI v MS SQLS2012, L.LACKO: BI v MSQLS2008 (comp.press), flazx-Microsoft-SQL-Server-2008-Analysis-Services-Step-by-Step–0735626200.zip
J. Michalka : Téma : “Implementácia konkrétneho LMS systému v podmienkach vzdelávacej inštitúcie” teória : LMS, životný cyklus IS, projektové riadenie implementácie IS  , analýza : ILIAS a návrh projektu implemntácie ILIAS-u v BIVŠ (organizačnú štruktúru …), návrhovo realizačná časť : vytvorenie inštruktážnych videí a základných výučbových materiálov. Predstavujem si, že pôjde o manažérsky návrh projektu (čo , začo a dokedy).  Odporúčam čítať Kubálek (Project 2010), Rosenau (2008, FTP), Pour (2009, FTP, kap.11)
Gottwald, Ľuboš : Téma : „Využitie dataminigu v podmienkach obchodnej organizácie“ , TEÓRIA : datamining v obchodnej organizácii a techniky DM (MBA, riadenie market. kampaní),použiť na návrh obsahu DP http://diplomovka.sme.sk/skolitel.php?id_diplomka=2504  ,  ANALÝZA : vybrať si jednu oblasť nasadenia DM v konkrétnej organizácii a konkrétnom prípade  s konkrétnymi využitím (opis existujúceho stavu napr. market kampane), NAVRH-REALIZACIA : napr. návrh zavedenie DM modelu do praxe alebo príprava dát pre DM ,….., prínosm by boli dáta pre DM pre výučbu napr. pomocou RAPIDMINER …
Bc. Jozef Mazánik :“Informacny system pre webhostingovu spolocnost“Teória : domeny, webhosting, virtualne privatne servery (VPS),Analýza : požiadavky na IS, vyber IS,Návrhová a realizační časť : implementacia IS, automatizacia (fakturacie, spustenie sluzieb, atd.)
Bc. Sylvia Štubňová : teória : .NET, open source, ASP.NET OS http://wiki.asp.net/page.aspx/388/aspnet-open-source-projects/, eshopy ANALYZA : analýza  http://www.dashcommerce.org/ (procesy, UML, požiadavky) NR : nasadenie takého open source ASP.NEt eshopy do nejakej vymyslenej firmy, prejsť soi knihu od SHARP : Visual C sharp 2010 a potom flazx-Microsoft-ASP.NET-4-Step-by-Step-0735627010.zip