XCP and IoT

The case study of the implementation XCP protocol data transfer for Industrial IoT (Internet of Things)

Abstrakt :

Projekt ma  za úlohu overit integráciu informácií (údajov) z riadiacej jednotky auta (ECU) do prostredia Internetu s využitím technológií IIoT (Industrial Internet of Things). Údaje z ECU su  získavané tzv. kalibracným protokolom XCP (alebo jeho staršou verziou tzv. CCP) z riadiacej jednotky auta (ECU, konkrétne v projekte pôjde o ABS ECU). Dáta sú charakterizované tým, že ide priamo o dáta z vymedzenej oblasti pamäte mikroporocesora, ktoré sa cyklicky z tejto oblasti vycítavajú a charakterizuje ich velký objem. Projekt má využitie v diagnostike vozdiel a testoch automobilových systémov.

Námet na úlohy :

 TEORETICKÉ, EXPERIMENTÁLNE A OVEROVACIE PRÁCE: 

1. Rešerš venovaná IIoT a súvisiacim technológiám na strane servera (štandardy, koncentrátory …)

2. emuECU. Vývoj emulátora ABS ECU. Vyvinie sa emulátor ECU ktorý zabezpečí činnosť XCP a CCP protokolu. Použijú sa nasledovné platformy:
— INFINEON Infineon XC2289-136F
— PC a USB CAN prevodník : Value CAN 3 (1)
— Embedded PC AAEON -6402 s CAN rozhraním (3)

3. IoT ECU Gate. Vývoj koncentrátora a gateway (brány) pre IoT, ktorý dáta z ECU sústredí a vybraným protokolom IoT sprostredkuje pre potreby servera na strane cloud-u, vzor viď. v (2)

— PC a USB CAN prevodník : Value CAN 3 (1)
— Embedded PC AAEON -6402 s CAN rozhraním (3)

4. Vývoj softvéru pre špecializovaný cloud server urcený pre zber dát vybraným internetovým protokolom z rodiny protokolov IoT.

5. Vývoj vhodného vizualizacného nástroja pre prezentáciu a analýzu údajov.

Citované zdroje :

  • (1) http://store.intrepidcs.com/ValueCAN3-DW-2-Channel-p/vcan-dw3.htm
  • (2) http://www.aaeon.com/en/n/iot_gateway_news_release/ ,
  •        http://www.aaeon.com/en/c/iot-gateway-solutions/gateway-boards/,
  •        Produkt X1000  http://www.aaeon.com/en/p/3-and-half-inch-sbc-aiot-x1000/
  • (3) http://www.aaeon.com/en/p/fanless-embedded-computers-aec-6402/   AEC-6402Compact Embedded Controller with Intel® Atom™ N2600 1.6GHz Processor

 

Zdroje :