B101SRI Správa a řízení informačních systémů – Zima 2018

 • SKÚŠKA
 • TERMÍN – písomný test na záver výuky piatok 25. (18,00) – sobota 26. LEDEN 2019 (10,00)
 • Seznam otevřených otázek ke zkousce z B101PAP TU (http://www.drpancik.sk/seznam-otevrenych-otazek/) se vygeneruje ze zaslanych semestralnich praci
 • POZNAMKA : Testove (uzatvorene) otazky budou generovane z otvorenych otazek v tomto zozname otvorenych otazok
  prosim, prihlaste sa na skusku v IS BIVS
 • 1.12. 2018 13,15-16,45 B101SRIS/ LIB208 Sprava a rizeni IS namiesto  1.12. 2018 13,15-16,45 B101PAP/PRAHA_PREDNASKA1 Principy a architektury počítačů LIB208
  • prejdeme aj TIST otazku: Standardy a mezinárodní normy pro zlepšování procesů vývoje IS – K.,  Rostislav
  • pracu poslal Petr FAJA
  • zadanie zvysnych tem semestralnych prac medzi studentov
 • So.27.10.2018 B101SRI Správa a řízení informačních systémů, LIB209, 17:45-21:00(4h), 2.x
  • — venujeme sa ceskemu portalu MBI [1] Vysokej skoly ekonomickej v Prahe zameranemu na problematiku nasho odboru
   — na portali MBI sa treba zaregistrovat
   — prechadzame help [2] – prezentaciu v Powerpointe
   — prechdzame vyborny slovnik pojmov v cestine [3]
   — na portali su informacie tykajuce sa predmetov Audit Is a SRIS
   — odporucanie vyuzit portal pri v cestine tvorbe zaverecnych prac[1] URL: https://mbi.vse.cz
   [2] https://mbi.vse.cz/mbi/files/help.pptx
   [3] https://mbi.vse.cz/mbi/files/termdictionary.docx
 • So.27.10.2018 B101SRI Správa a řízení informačních systémů – cvičení, LIB201, 13:15-16:45(4h), 1.x
 • A. HODNOTENIE  PREDMETU :  

  Metody hodnocení (viz. sylabus předmetu v IS AMBIS) : 

  • Aktivita na přednáškách a seminářích max.10 %
  • Vypracování semestrální práce (zápočet) max.40 %
  • Absolvování závěrečného testu (zkouška)max.50 %

  Hodnocení předmětu na základe součtu dílčích hodnocení:

  • 1.”výborně”………….(90 – 100 %)
  • 2 “velmi dobře“………(75 – 89 %)
  • 3 “dobře”………………(60 – 74 %)
  • 4 “nedostatečně”……..(0 – 59 %)

  Poznámky k hodnocení předmětu:

  • – viď. formulář D – Charakteristika studijního předmětu
  • – obsah seminářů je uveden v osnově předmětu
  • – semestrální práce se zadá průběžně na základe zaujmu studenta,
  • – termín odevzdání semestrální práce je datum hodnocení předmětu,
  • – způsob odevzdání je elektronické a samotné odevzdání semestrální práce je podmínkou udělení zápočtu

  B. POVINNOSTI ŠTUDENTA :  

  B1. časť povinností študenta – semestrálna práca : 

  •  vypracovať  semestrálnu prácu vo WORD-e
  • ZADANÍ TÉMY SEMESTRÁLNEJ PRÁCE : 
   • vypracovani odpovedi na otevrene otazky na SZS
  • POZNÁMKY :
   • je mozna spolupraca na priprave semestralnej prace a timove vypracovanie jednej temy podla rozpisu – na druhej strane ocakavaca sa podrobne sparcovanie kezdej podotazky
   • treba uviest aj zdroje odkial ste cerpali pri priprave pripravy – t.j. kt. konkretne prednaska doc. Svatej alebo zdroj na internete. Google vyhlada vacsinu pojmov z otazok na SZS  v cestine (vid. temu Valerija Pechenkina)
   • menovite rozdelenie tem na semestralni praci  je uvedeno nize na konci teto stranky v casti D.
   • forma vypracovanych otazek je podla vzoru vypracovanych otazek z Auditu IS vid [1]
   • [1]..\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Materialy_core\Statnice Leto 2017\Okruhy_Audit_MIPS\Otazky_k_predmetu_Rizeni_kvality#MS20170124.docx
   • ..\ZZZ_BIVS Praha Leto2018\B101SRIS Sprava a rizeni IS LETO 2018\Okruhy_Audit_MIPS\Otazky_k_predmetu_Rizeni_kvality#MS20170124.docx
  • HODNOTENIE :
   • spravnost a uplnost vypracovani – kazda podotazka musi byt vypracovana zvlast — material bude sluzit studentom na pripravu na SZS
  • DORUČENÍ :  
   • elektronicky emailem na adresu juraj.pancik@ambis.cz s předmetem SRIS_ Prijimeni_Jmeno, s přílohou  SRIS_ Prijimeni_Jmeno.zip (.rar)
  • TERMÍN :
   • Seminárna práca sa zašle pred termínom skúšky do 10.1.2019

  B2. časť povinností  študenta –písemka   

  • Písemka s otevřenými  otázkami a otevřenými odpovědmi 
   • otázky budou vybrány  z otevřených otázek na SZS
  • KOMENTÁR :  
   • Pred skúškou treba odovzdať  semestrálnu prácu elektronickou formou tak, ako je uvedené v popise vyššie

  C. HLAVNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE :

  • REPOZITÁR je hlavný adresár na USB : ..ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101SRI Sprava a rizeni informacnich systemu\
  • Semestralne parce su v adresari c:\Users\jpancik\Documents\ZZZ_BIVS_Praha_Zima2018\B101SRI Sprava a rizeni informacnich systemu\ a budu aj na webe predmetu
  • KNIHY DOPLNKOVE CITANIE
   c:\Users\jpancik\Documents\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Knihy_core\SKEN VORISEK 2010\
   c:\Users\jpancik\Documents\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Knihy_core\SKEN NOVOTNY Riadenie vykonnosti podnikove infromatiky 2010\
   c:\Users\jpancik\Documents\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Knihy_core\SKEN Doucek_RIZENI_INFO_SYSTEMU_2009\
   c:\Users\jpancik\Documents\ZZZ_BIVS Praha Leto2017\Knihy_core\KNIHA POUR Podnikova informatika 2009\

   

  D. Menovite rozdeleni tem na vypracovani semestralni prace z predmetu B101SRIS

  ŘÍZENÍ IS Finanční aspekty řízení IS/IT A., Ivana a  Petr F.(Miroslav KRBEC  SRIS_KRBEC_Miroslav  ) Jaké jsou možnosti alokace nákladů na IT? Jaký statut může mít útvar IT z pohledu finančního řízení. Jaké druhy služeb je vhodné rozlišovat z pohledu finančního řízení? Jaké části má rozpočet IT, uveďte příklady nákladů. Uveďte příklady metrik hodnoty IT v organizacích. Vysvětlete principy TCO.

  ITIL A., Ivana  a  B., Mariia (Marcel VÁCLAV SRIS_Václav_Marcel , Stanislav FEDOTOVSRIS_Stanislav_Fedotov_ERP_ITIL) Popište vývoj ITIL, jeho základní východiska, pojmy a koncepci jeho poslední verze. Popište stručně obsah jednotlivých knih a uveďte příklady procesů, které jsou jejich obsahem. Porovnejte ITIL a COBIT.

  Modelování business procesů K., Rostislav a B., Mariia (Vladimír KLIMEŠ  SRIS_Klimes_Vladimir) Popište vývoj modelování business procesů, jeho vazby na podnikové informační systémy. Jaké jsou nejčastější nástroje pro modelování a procesů? Popište jejich principy. Jaké jsou úrovně procesních modelů? Zvolte si konkrétní organizaci a na jejím příkladu uveďte příklady pro každou úroveň procesních modelů.

  Organizování IS/IT V., Marek a B., Vladimír  a K., Rostislav (Martin MAREK  SRIS_Marek_Martin)Uveďte příklady obecných organizačních modelů. Popište typické role pro hierarchickou organizaci řízení IT ve velkých organizacích. Popište varianty maticově orientovaných struktur v IT. Jakým způsobem lze realizovat centralizaci v IT? Uveďte příklady útvarových (IT) organizačních struktur a popište hlavní role.

  Plánování IS/IT Ď., Michaela a B., Vladimír (Petr JIRÁK SRIS_JIRAK_Petr_Plánování IS) Vysvětlete jednotlivé úrovně plánování (klasický, Cobit 4.1., Cobit 5). Diskutujte různé pohledy na plánování IS/IT. Co by mělo být obsahem strategického, taktického a operativního plánování? Popište postup plánování jednotlivých projektů podporovaný automatizovanými nástroji (např. MS project). Popište nástroj BSC.

  Právní aspekty (ochrana SW) Petr F. a Ď., Michaela (Miroslav KRBEC SRIS_KRBEC_Miroslav) Vyjmenujte nástroje právní ochrany SW a popište jejich základní principy. Vyjmenujte a popište typy SW licencí. Jaké hlavní aspekty má řešit licenční smlouva? Jaká je situace v ochraně SW v zemích EU a USA? Popište cíle, nástroje a lídry v oblasti software označovaného jako SAM.

  Právní aspekty (smlouvy) Ch., Milan a I., Furát (Valerija Pechenkina) Popište druhy smluv z různých aspektů (aspekt právní formy, druhu ceny, předmětu). Jaké druhy smluv připadají v úvahu při implementaci ERP systému? Diskutujte jejich obsah. Diskutujte obsah smluv SLA. Popište specifická rizika smluv na dodávku cloudových služebhttps://journals.muni.cz/revue/article/download/4011/pdf https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rizika-smluv-o-cloudovych-sluzbach

  Regulace IS/IT  I., Furát  a Ch., Milan a V., Marek(Vladimír KLIMEŠ  SRIS_Klimes_Vladimir) Jmenujte různé aspekty členění standardů, uveďte ke každé kategorii příklad z oblasti IS/IT. Co to je SOX; Popište jeho cíl a dopad na IT. Diskutujte výhody a nevýhody standardizace v oblasti řízení IT. Jaké jsou hlavní etapy při zavádění standardů do praxe? Dejte příklad a stručně popište obsah tří mezinárodních norem využitelných pro oblast řízení IS/IT. Uveďte příklady alespoň pěti interních útvarových standardů (útvar IS/IT) a popište jejich cíle.

  Standardní informační systémy I.a, Olga a K., Václav(Martin MAREK SRIS_Marek_Martin,  Stanislav FEDOTOV SRIS_Stanislav_Fedotov_ERP_ITIL) Definujte co je ERP systém a popište jeho vývoj. Jaké druhy ERP systému se rozlišují; uveďte představitele. Vyjmenujte současné trendy ve vývoji ERP systémů; dva z nich si vyberte a popište je podrobněji.

  Úvod a modely řízení IS   I., Olga a K., Rostislav a K., Václav (Petr Jirák SRIS_JIRAK_Petr_Úvod a modely řízení IS) Definujte pojmy data, informace, znalosti, informační systém, informační technologie, aplikace, informační management. Na příkladech populárních modelů pro řízení IS popište vývoj cílů tohoto řízení. Co to je 3-dimenzionální pohled na management podle M. Klimeshe? Popište různé dimenze řízení IS podle různých modelů/metodik (pyramidový model, ITIL, Cobit, EGIT). Jmenujte hlavní trendy ve vývoji IS/IT a jejich dopad na řízení IS/IT. Popište vývoj v chápání role vedoucího útvaru IT (CIO).

  Vypracované seminárne práce z predmetu B101SRI k 12.1.2019 sú TU