B201ADM Analýza dat a modelování Zima KOMBI LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Semester: Zimný semester AR 2012-2013

Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Informačný list predmetu:  FTP: \PANCIK_AR1112\PREDMETY Zima 2012\AGENDA\ILP\

Emailová skupina: ZSI

Kód predmetu: B201ADM

Email: juraj.pancik (at) bivs.sk

Predmet Vášho emailu : ADM_LM_VasePriezvisko_VaseMeno

Zoznam študentov : TU

Merge email: TU

Adresár na FTP (data.soft1.sk) : ..\PREDMETY Zima 2012\3.BC.IT_KOMBI_LM_ADM\

Denník :

stretnutie 20.10.2012,6h,  sobota 12,30-17,30    

 • prednáška o UML a jeho funkciách (Fowler kap.1,  kap.1 fowler 2009 .pptx)
 • ukážky praktického použitia analytického prístupu -využitie UML a  metodológie  (CASE nástroj SPARX Enterpise Modeller príklad EExample, CASE select Architect BC Poláková – registratúra, procesy v pitevni )
 • zameriavame sa sa na prepojenie ADM so zadaním a obsahom Bc prác v analytickej časti
 • pokračujeme  v práci s Power Designerom – každý si nainštaluje trial verziu doma
 • diskusia načo je dobré UML : : Práca programátor – analytik junior : http://www.zpinformatika.sk/zp_informatika/zpihome.nsf/page/Java_programator
 • Predmetom zadanej úlohy na výberovom konaní môže byť:
 • 1. Navrhnúť class diagram podľa zadania (čiže triedy, ich atribúty, asociácie medzi nimi, kardinality)
 • 2. Navrhnúť fyzický model DB podľa zadania (štruktúra tabuliek, referencie medzi nimi, kľúče)
 • 3. Navrhnúť programovací kód podľa zadania najlepšie v JAVA, príp. v C++, poprípade v inom jazyku (požadovaná bude len časť kódu z riešeného problému)
 • 4. Navrhnúť kód v SQL podľa zadania na výber alebo zápis dát z/do databázy
 • Všetko sa vypracuje na papier v časovom limite cca 30 min.

stretnutie 7.10.2012, 6h, nedeľa 9,00-14,00

 • dokončili sme UML z Kanisovej podľa kapitol ktoré sú ako základ otázok ku skúške
 • nainštalovali sme si Power Designer a povedali sme si že v ňom sa urobí seminárka, poreli sme si manuály k Power Designer (model requirements, business process modeling, object modeling – všetky UML diagramy) – manuály sa dajú použiť v záverečných prácach
 • seminárna práca  musí pozostávať z opisu informačného systému, špecikácia a podrobné zadanie  viď Podrobný opis  seminárnej práce
 • podrobne sme prebrali vzor modelu z BC Poláková a vzor z kniha Kanisová
 • odpadne plánovaná B časť seminárnej práce (pôvodne analýza údajov)
 • odovzdanie seminárky nie je viazané na termín skúšky
 • možný termín skúšky v LM bude 9.12. alebo 16.12. (dôvodom je plná obsadenosť doc. Pančíka Pi,So,Ne)

stretnutie 6.10.2012, sobota 12,30-17,30

 • venovali sme sa zadaniam Bc prác

stretnutie 5.10.2012, piatok (6h 13,30-18,30)

  • info na drpancik.sk
  • oboznámenie s obsahom a hodnotením predmetu
  • oboznámenie s literatúrou a  materiálmi na FTP (skopírovať si USB obsah adresára PANMCIK_USB na hodine )
  • oboznámenie sa s emailovým kontaktom – všetci mi zaslali email
  • študentské práce opisy IS FTP: ..\PREDMETY\TMMext\StudWork\
  • študentské práce opisy IS FTP:  \3.BC.IT_KOMBI_LM_ADM\MATERIALY\KDU3 Opis IS\

Cieľ (pragamtický) predmetu :

V časti modelovanie sa naučiť základy objektovej analýzy a modelovacieho jazyka UML (kniha KANISOVÁ),

NEROBILI SME – venovali sme sa zadaniu Bc prác :

 • prejsť základy datbázového modelovania (kniha CONNOLY),
 •  v časti analýza- rošíriť svoje vedomosti v oblasti využitia Excelu 2010 ako klienta k systémom na správu báze dát a jeho pokročilým možnostiam v analýze údajov (napr. kontigenčné tabuľky) (kniha OPPEL, kniha ZAPAWA)

Skúška :

 • Písomná skúška : KANISOVÁ, 2006, 50 bodov – POZOR : UML je modelovací jazyk založení na kreslení diagramov – okrem poučiek a definícií v texte knihy (text knihy má na boku “strunu”) sa naučte aj ako kresliť UML diagramy (a procesné diagramy). Je k dispozícii zoznam otázok a k nim vzorových odpovedí  TU

Zápočet :

 • Seminárna práca :
 • analýza  informačného systému
  1. automat na kávu alebo výťah (viď. vzory http://www.sequencediagrameditor.com/sample_diagrams.htm), …originálny IS sa oceňuje výborne, prevzaté z knihy alebo zo vzorov už je hodnotenie nižššie. IS typu GMAIL je informačný systém
  2. Sprostredkovateľňa opravy elektrospotrebičov podľa KANISOVÁ,2006
  • pôsob dodávky seminárnej práce : elektronicky.  (názov priloženého zip súboru ADM_LMA_Priezvisko_Meno.zip) a predmet emailu musí byť  ( ADM_LMA_Priezvisko_Meno).
  • Požiadavky na formálnu úpravu : Norma BIVš Použitý SW CASE  : Power Designer (Sybase) – po dohode aj iný napr. Visio .
  • V spoločnom zipe treba zaslať aj projektové súbory (t.j. z Viso, EA či RM) a nielen súbory vo Worde (názov zipu ADM_LMA_Priezvisko_Meno.zip) a predmet emailu  ( ADM_LMA_Priezvisko_Meno)
  • Súčasťouzip-u musia byť teda aj projektové súbory z nástroja CASE
  • seminárna práca  musí pozostávať z opisu informačného systému, špecikácia a podrobné zadanie  viď Podrobný opis  seminárnej práce
  • vzory prác na FTP: PREDMETY Zima 2012\3.BC.IT_KOMBI_LM_ADM\MATERIALY\KDU3 Opis IS\ (študenti KOSA, MAGIČ, DOLEŽAL, ČELEŠOVÁ, MINDEK)
 • Seminárna práca  B NEROBÍ SA  – bola len plánovaná 0 bodov- analýza firmy Northwind (tvorba dotazovv ACCESS-e) a/alebo AdventureWorks (reporting s využitím MS Querry – súčasť Excelu a kontigenčných tabuliek). Vzory – menší rozsah –  sú k dispozícii (MISFIN) TU (úplne všetky práce FTP : ../PREDMETY/ADM1/ súbor 101210_MISFIN_Vzory_seminarok.zip)- treba zachovať rozsah práce a členenie kapitol – viď. vzor Papalová.  (seminárna práca, email : ADM_LMB_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom ADM_LMB_Priezvisko_Meno.zip). Termín odozvdania seminárky  je do termínu konania skúšky.

Zdroje :

 1. výučba TMMext v Zima 2011 http://www.drpancik.sk/?p=537
 2. výučba TMM v Zima 2011 http://www.drpancik.sk/?p=555
 3. študentské práce opisy IS FTP: ..\PREDMETY\TMMext\StudWork\
 4. študentské práce opisy IS FTP:  \3.BC.IT_KOMBI_LM_ADM\MATERIALY\KDU3 Opis IS\