Zápisy zo seminárov k záverečným prácam Zima 2013

 

1

16.12.2013 seminár s dennými študentami Mgr IT

 • vzory neprogramátorských prác :
  • DP BUČKO 2013,  vid odpocet splnenia zadania str.80,  d:\__ARCHIV OTEC I 2013\_Synchro s DELL\ACTUAL_DVD_TEMP\__DVD_49_GoogleDrive\__DVD_49_GoogleDrive\_WORK\130906 POSUDKY ZP_12_13_September 2013\DP BUCKO\
 • vzory programátorských prác : na FTP nahrat priklad prace kt. obsahuje opis zdrojového kódu  : DP   MICHNAC  (zlé členenie kapitol), DP KOCAKOVA  (takmer všetko výborne )2014,
  • d:\__ARCHIV OTEC I 2013\_Synchro s DELL\ACTUAL_DVD_TEMP\__DVD_49_GoogleDrive\__DVD_49_GoogleDrive\_WORK\130924 DP KOCAKOVA ZDROJE\
  • d:\__VYTRIED\131021 DP MICHNAC\
  • DP RENYEI, 2013, d:\__ARCHIV OTEC I 2013\_Synchro s DELL\ACTUAL_DVD_TEMP\__DVD_49_GoogleDrive\__DVD_49_GoogleDrive\_WORK\130906 POSUDKY ZP_12_13_September 2013\DP RENYEI\
 • zdrojový kód v práci – ukázali sme si vloženie textového poľa do práce – odstránenie orámovania a popis ako obrázok – zdrojový kód nesmie spolu s obrázkami prekročiť 10 percent rozsahu práce – treba ho presunúť do prlohovej  časti (potom tam bude v jednom kuse alebo ako ukážky ako už obrázky )
 • nezabudnúť na deklaráciu vlastného prínosu : v závere, v každej kapitole kt. spomína daný prínos a potom aj v obhajobe

28.11.2013 seminár s dennými študentami Bc IT 

 • všetci študenti spracujú body 3 a 4 k 12.12 (viď. http://www.drpancik.sk/vyucba-zima-2013/etapy-kroky-pri-pisani-prace/) – prešli sme tento text a pozreli sme si vzorové riešenia obsahov (MRAZ, BENKOVA, POLAKOVA)
 • prešli sme prácu s WORD-om (práca s prehľadom a osnovou, automatické generovanie obsahu, práca s referenciami – vloženie nového bibliografického odkazu, vloženie nového bibliografického zdroja, správa bibliografických zdrojov a kopírovanie bibliografických zdrojov, generovanie automatického zoznamu literatúry)
 • nabudúce : 
  • automatické číslovanie obrázkov a tabuliek, ich popisy, smernica BIVS k záverečným prácam
  • prejdeme si smernicu : Smernica_S_10-11_Uprava_vysokoskolskych_seminarnych_bakalarskych_a_diplomovych_prac.pdf viď.FTP 0:/PREDMETY Zima 2013/Seminar_k_zaverecnym_pracam/DOKUMENTY/;