DP MICHNAC (KOMBI)

 

131023 Konzultácia SKYPE zápis :

v emaile zasielam  upravene zadanie a prosim o vyplnenie Excel verzie a jej zaslanie mne – ja zariadim jej vymenu s povodnou (treba to potom dosledovat aby zamena bola v poriadku)

Ad upravy poslednej verzie  diplomovej prace:
1. vytvorit tri hlavne kapitoly a ich nazvy stotoznit s bodmi osnovy (1. vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti,2. Softvérová analýza a návrh športového CMS,3. Realizačná  časť) 
2. napisat realizacnu cast + tam dat diskusiu
3. osetrit prilohovu cast a ku vsetkym obrazkom doplnit novy riadok „Zdroj: vlastne spracovanie“ 

 

ZADANIE DP MICHNAC (KOMBI) –– 131023 čakám na vyplnenie zadania v EXCELI

Název tématu: Informačný systém pre správu webového obsahu (CMS) pre športové kluby.

Název tématu v angličtině: Information Content Management System (CMS) for sports clubs

Cíl práce: hlavným cieľom diplomovej práce je vytvorenie funkčného CMS (Content Management System) , teda vytvorenie redakčného systému pre špecifický segment trhu – športové organizácie, špeciálne hokejové kluby.

 Osnova práce:

  1. Teoretická časť bude založená na vytvorení literárnej rešerše o teoretických základoch a opise jednotlivých technológií.
  2. Softvérová analýza a návrh športového CMS. Analytická časť bude obsahovať softvérovú analýzu a špecifikácie potrieb hokejového klubu. Návrhová časť  bude definovať jednotlivé programové moduly
  3. Realizačná  časť opisuje jednotlivé funkčné moduly redakčného systému CMS a ich využitie v praxi