BC PREZ 2012-2013

  1.  Stretnutie 11.5.2011 Valach : Návrh a realizácia informačného systému s využitím iOS, teória : ide o opis celého inf systému na báze iOS –  t.j. prezentačná vrstva, aplikačná logika a databáza, analýza : odporúčam rozanalyzovať programovanie databáz v iOS (relačné napr. SQLite ) , návrhová  :  napísať aplikáciu tam by mali byť všetky vrstvy – RPG hra a na hotovom kóde prevzatom z open source ukázať na spoluprácu s databázou
  2.  Stretnutie 10.4.2011  (120410 TEMY ZP AR_12_13.xlsx):
    • zmenili sme vedúceho na externistu u Bartkovič, Štefániková,
    • zmenili sme tému BC : Eliáš
    • podklady dostali Kabáčová (DP MOKROŠOVÁ,DP BENKOVÁ), Štefániková –  DP CHOVANKO, Pančík P. (BC KOCÁKOVÁ) + pozrie si AJAX zo Suehringa a knihy na BIG DATA , Foltin : časť práce DP MOKROŠOVÁ
  3. Stretnutie 4.4.2011  :